ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) အဖိုးတန္ ဟဒီးစ္ေတာ္ ၁၁ ပါး

  • News Code : 803205
  • Source : ABNA
Brief

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) အဖိုးတန္ ဟဒီးစ္ေတာ္ ၁၁ ပါး အား ခ်စ္ခင္ ေလးစား ရသည့္ အဗ္နာ ပရိတ္သတ္မ်ား အတြက္ ေဖာ္ျပ အပ္ပါသည္။

 

(1) မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ)

(( ကေလးငယ္အတြက္ မိခင္ႏို႔ခ်ဳိထက္ေကာင္းျမတ္ သည့္ မည္သည့္ ႏို႔ရည္မွ မရွိေခ်။))

အိုယူႏိုအဖ္ဗာ အရ္ေရဇာက်မ္း၊ အတြဲ၁ ၊ စ.မ ၈

 

(၂) မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ)

((လူအမ်ား အၾကား သိကၡာအရွိဆုံး၊ဂုဏ္အရွိဆုံး ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လိုလွ်င္ ျမတ္အလႅာဟ္ အားေၾကာက္ရြံ႕ ရိုေသေလးစားပါေလ။))

အမါလီယိုစူဒူက္ က်မ္း ၊ စ.မ ၃၈၁

 

(၃) မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ)

(( ေလးစားဂုဏ္ေပးမႈကို ပိုင္ဆိုင္လိုလွ်င္ေပ်ာ့ေပ်ာင္း စြာဆက္ဆံမႈ ျပဳပါေလ။ အေစာ္ကားခံ လိုလွ်င္ ၾကမ္း ၾကမ္း၊တမ္းတမ္းဆဲေရး၊ တိုင္းထြာၿပီး ဆက္ဆံပါ ေလ။))

သိုဟ္ဖိုလ္အိူကူလ္က်မ္း ၊ စ.မ ၅၅

 

(4) မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ)

(( အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္မႈသည္ ႏွလုံးသားကို မာေက်ာ ေစပါသည္။))

မြတ္စ္နဒ္ဒြရွ္ ရွဟာဗ္ က်မ္း ၊အတြဲ ၁ ၊ စ.မ၁၈၈

 

(၅) မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ)

(( မနက္အခ်ိန္ အိပ္စက္ျခင္းသည္ စားနပ္ရိကၡာ အတြက္ တားဆီးမႈ ကို ျဖစ္ေစပါသည္။))

ကန္ဇြလ္အာမါလ္က်မ္း ၊ဟဒီးစ္ေတာ္ အမွတ္ ၂၁၃၉၉

 

(၆) မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ)

(( အၾကင္မည္သူမဆို မည္သည့္ မြတ္စလင္မ္ ႏွင့္ျဖစ္ ္ေစ အလြဲ သုံးစား ျပဳလုပ္မည္၊ ေခယာ နသ္ျပဳ လိုလွ်င္ ၎သာလွ်င္ ဆုံး႐ႈံးမႈႏွင့္ရင္ဆိုင္ ရေပ မည္။ (သို႔မဟုတ္) လိမ္ညာ လွည့္ဖ်ားသူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ မျဖစ္ႏိုင္ ေခ်။))

အဝါလီယိုလ္လာလီ က်မ္း ၊အတြဲ ၂ ၊ စ.မ၂၄၅

 

(၇) မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ)

((မႏုႆ လူသား အေနျဖင့္ မိမိ၏ ဧည့္သည္ ႏွင့္ အတူ တံခါးဝ အထိ လိုက္ပို႔ ေပးျခင္းသည္ စြႏၷသ္ ေတာ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။။))

ကန္ဇြလ္အာမါလ္က်မ္း၊ ဟဒီးစ္ေတာ္ အမွတ္ ၂၅၈၇၁

 

(၈) မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ)

(( မိမိ၏ ဝန္ထုပ္၊ဝန္ပိုး အား လူထုပခုံး အေပၚတင္ ေစ သူသည္ မလ္အူးန္ ျဖစ္ပါသည္။))

အလ္ကာဖီးက်မ္း၊ အတြဲ ၁၊ စ.မ၄၁၂

 

(၉) မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ)

(( ေကယာမသ္ေန႔တြင္ မိမိေလာကုတၱရာ ကို အျခား သူမ်ား ၏ေလာကီ အတြက္ဖ်က္ စီးလိုက္သူ သည္ အလႅာဟ္ဟို ရွင္ျမတ္ သခင္အနီး တြင္ မေကာင္း တကာ မေကာင္းဆုံးသူ ျဖစ္ေပသည္။))

စိုနန္ေအဗ္ေနမာဂ်ဟ္ က်မ္း၊ အတြဲ၂ ၊ စ.မ၁၃၁၂

 

(10) မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ)

(( အဖန္ဆင္းခံ ဗန္ဒၵါအေနျဖင့္ နမာဇ္ ေဆာက္ တည္ရန္ ေစာင့္စား ေနျခင္းပင္ တစ္နည္းအား ျဖင့္ နမာဇ္ တြင္ ရွိေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။   ))

မြတ္စ္နဒ္အဲဟ္မဒ္ က်မ္း၊ အတြဲ၂ ၊ စ.မ ၄၁၅

 

(11) မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ)

(( အသင္တို႔ အတြင္း မွ မည္သူ မဆို မိမိ ကေလး ငယ္ အားကတိကဝတ္ ျပဳၿပီး တိုင္း လက္ေတြ႔ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျပပါေလ။ ))

အလ္ဂ်အ္ဖရီယာသ္က်မ္း ၊ စ.မ ၁၆၆

 


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

Arba'een
Mourining of Imam Hossein
We are All Zakzaky