၂မိနစ္တာ အဲဟ္ကာမ္

မိုဂ်္သဟစ္၏ ဖသ္ဝါ ကို ရယူႏိုင္သည့္လမ္းမ်ား

  • News Code : 788426
  • Source : ABNA
Brief

မိုဂ်္သဟစ္၏ ဖသ္ဝါ ကို ရယူႏိုင္သည့္လမ္း မွာ (၄) ေလးလမ္း ရွိပါတယ္ ။


မိုဂ်္သဟစ္၏ ဖသ္ဝါ ကို ရယူႏိုင္သည့္လမ္း မွာ (၄) ေလးလမ္း ရွိပါတယ္ ။                                                                                             
၁။ ကိုယ္တိုင္ မိုဂ်္သဟစ္၏ ဖသ္ဝါ ကို နားေထာင္ရျခင္း
၂။ အာဒဲလ္ ႏွစ္ဦးထံမွ မိုဂ်္သဟစ္၏ ဖသ္ဝါ ကို နားေထာင္ရျခင္း
၃။ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရသူ ၊အမွန္ကိုသာ ေျပာဆိုသူထံ မွ မိုဂ်္သဟစ္၏ ဖသ္ဝါ ကို နားေထာင္ရျခင္း
၄။ မိုဂ်္သဟစ္၏ ေရစာလာ စာအုပ္ မွ ေတြ႔ရျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
မွတ္ရန္ ။ ။ မႏုသာလူသား အေနျဖင့္ မိုဂ်္သဟစ္၏ ဖသ္ဝါ ေျပာင္းသြား မႈ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေသအခ်ာ မသိသမွ် ကာလပတ္လုံး မိုဂ်္သဟစ္၏ ေရစာလာ စာအုပ္ တြင္ေရး ထားသည့္ အတိုင္း  က်င့္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။
အကယ္၍ မိုဂ်္သဟစ္ အာလန္မ္ မွ  ကိစၥ တစ္ခု ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဖသ္ဝါ ေပးမည္။ ထိုမိုဂ်္သဟစ္၏ေနာက္လိုက္ မိုကလစ္ဒ္ အေနျဖင့္ ထို ကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျခား မိုဂ်္တဟစ္ ၏ ဖသ္ဝါအေပၚ က်င့္သုံး ပိုင္ခြင့္ မရွိ ေခ်။
က်မ္းကိုး ။ ။  توضیح المسائل مراجع  
ယေန႔ ျမန္မာ ျပည္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ကိစၥ မွန္သမွ် ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူေတြအခ်င္ခ်င္း ျပႆနာ လုပ္ျငင္းေနၾကမည့္အစား မိမိတို႔ဆိုင္ရာ ဆိုင္ရာ မိုဂ်္သဟစ္ ၏ ဖသ္ဝါ အတိုင္း ဘဝတည္ေဆာက္သင့္ေပသည္။
==========
251/End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

Arba'een
Mourining of Imam Hossein
We are All Zakzaky