၂မိနစ္တာ အဲဟ္ကာမ္

တရားေတာ္အရ အရြယ္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ သာသနာ့ တာဝန္မ်ား

  • News Code : 788777
  • Source : ABNA
Brief


တရားေတာ္အရ အရြယ္ေရာက္ၿပီး ေနာက္ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ သာသနာ့ တာဝန္မ်ား မွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကိစၥ သုံးခု အတြက္ ဝါဂ်စ္ဗ္ မျပဳမေနရ ျဖစ္သြားေပသည္။


၁။ အကယ္၍ သားအႀကီးဆုံးအေနျဖင့္ ဖခင္ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ တရားေတာ္အရ အရြယ္မေရာက္ေသးလွ်င္ တရားေတာ္အရ အရြယ္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ မလြဲမေသြ ဖခင္၏ နမာဇ္မ်ား ကိုဖတ္ေပးရပါမည္။ ရိုဇာဟ္မ်ား ကို ထားေပးရပါမည္။ (မိမိမဖတ္ႏိုင္ မားႏိုင္လွ်င္ ကၽြမ္းက်င္စိတ္ခ်ရသူမ်ားကို ဝန္ေဆာင္ခ ေပး၍ ထားခိုင္းရပါမည္။ )
၂။ တရားေတာ္အရ အရြယ္မေရာက္ေသးခင္ (ဂိုစ္မေပးရေသးသည့္) မိုင္ယသ္ အား ကိုင္တြယ္ ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ တရားေတာ္အရ အရြယ္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ မလြဲမေသြ ဂိုစ္ေလ မက္စ္ေစမိုင္ယသ္  ထည့္ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။
၃။ အကယ္၍ ကေလးငယ္အရြယ္တြင္  ရင္းႏွီးမႈျပဳလုပ္ၿပီး အက်ဳိး အျမတ္ရယူခဲ့မည္ ဆိုလွ်င္ ၎ တရားေတာ္အရ အရြယ္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ မလြဲမေသြ ခြးမ္စ္ ထုတ္ရ ပါမည္။
က်မ္းကိုး ။ ။  توضیح المسائل مراجع  
===============
251/End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

Arba'een
Mourining of Imam Hossein
We are All Zakzaky