စဟီးဘုခါရီ က်မ္းတြင္ ဟဇရသ္ ဇဲဟ္ရာဟ္ (စ.အ) ကိုဒုကၡေဘး ျခင္းေႏွာက္ယွက္ျခင္း ႏွင့္ပတ္ သတ္ၿပီး ဟဒီးစ္ေတာ္ တစ္ပါးပါး လာရွိပါသလား ?

စဟီးဘုခါရီ က်မ္းတြင္ ဟဇရသ္ ဇဲဟ္ရာဟ္ (စ.အ) ကိုဒုကၡေဘး ျခင္းေႏွာက္ယွက္ျခင္း ႏွင့္ပတ္ သတ္ၿပီး ဟဒီးစ္ေတာ္ တစ္ပါးပါး လာရွိပါသလား ?

၁။ ဟဇရသ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) အေနျဖင့္ မိန္႔ ၾကားေတာ္မူပါသည္။
အၾကင္မည္သူမဆို က်ေနာ္၏ သမီးေတာ္ ဖြာေတြမာ (စ.အ) ကို ဒုကၡေပးမည္ ၊ေႏွာက္ယွက္မည္ ၊သူမကို စိတ္ဆိုးေအာင္ ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ ၎အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္ကို ဒုကၡေပးျခင္း စိတ္ဆိုး ေအာင္လုပ္ျခင္း မည္၏။ အၾကင္မည္သူမဆို ကၽြႏ္ုပ္ ကို ဒုကၡေပးမည္ကၽြႏ္ုပ္ကို စိတ္ဆိုးေအာင္ ျပဳမည္ ဆိုလွ်င္ ၎အေနျဖင့္ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္အား ဒုကၡေပးျခင္း စိတ္ဆိုး ေအာင္လုပ္ျခင္း မည္၏။

ေမးခြန္းအက်ယ္

က်ေနာ္ ေမးခြန္းကေတာ့ စဟီးဘုခါရီ မွာ လာရွိ တဲ့ ဟဒီးစ္ေတာ္ ႏွစ္ပါး ႏွင့္ပတ္သက္ တာျဖစ္ ပါတယ္။ ဤ ဟဒီးစ္ေတာ္ ႏွစ္ပါး ဟာ ဤက်မ္း ၏ စာမ်က္ႏွာ ဘယ္ေလာက္ ႏွင့္ ဘယ္အပိုင္း တြင္ တင္ ျပထားတာ ျဖစ္ပါသလဲ ?

၁။ ဟဇရသ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) အေနျဖင့္ မိန္႔ ၾကားေတာ္မူပါသည္။

အၾကင္မည္သူမဆို က်ေနာ္၏ သမီးေတာ္ ဖြာေတြမာ (စ.အ) ကို ဒုကၡေပးမည္ ၊ေႏွာက္ယွက္မည္ ၊သူမကို စိတ္ဆိုးေအာင္ ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ ၎အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္ကို ဒုကၡေပးျခင္း စိတ္ဆိုး ေအာင္လုပ္ျခင္း မည္၏။ အၾကင္မည္သူမဆို ကၽြႏ္ုပ္ ကို ဒုကၡေပးမည္ကၽြႏ္ုပ္ကို စိတ္ဆိုးေအာင္ ျပဳမည္ ဆိုလွ်င္ ၎အေနျဖင့္ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္အား ဒုကၡေပးျခင္း စိတ္ဆိုး ေအာင္လုပ္ျခင္း မည္၏။

၂။ ဟဇရသ္ ဖြာေတြမာ (စ.အ) အေနျဖင့္ မိန္႔ ၾကားေတာ္မူပါသည္။

က်မကို အဗူဘကဲရ္ ႏွင္အိုမရ္ အေနျဖင့္ ဒုကၡေပးခဲ့ပါတယ္။ က်မ ဤ လူ၂ဦး အေပၚ စိတ္ဆိုး ပါတယ္။

ေက်းဇူးျပဳၿပီး က်ေနာ္ကို ဤ ဟဒီးစ္ေတာ္ႏွစ္ပါး ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္ ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ အမွတ္ကို ေဖာ္ျပေပးပါ။ အေၾကာင္းမွာ က်ေနာ္အေနျဖင့္ စြန္နီ ညီေႏွာင္ အခ်ဳိ႕ ႏွင့္ ဤေခါင္းစဥ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

 

 

 

 

အေျဖ

ပထမ ရီဝါယသ္ေတာ္

حدثنا أبو الوليد حدثنا ابن عيينة عن عمر و ابن دينار عن ابن أبی مليكة عن المِسْوَر بن مَخْرَمَة أنّ رسول اللّه صلی اللّه عليه و سلم قال: فاطمة بَضْعَة منّی فمن أغضبها أغضبنی۔

မဟာ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဖြာေတြမာ (စယအ) ကၽြႏ္ုပ္အသည္း၏ အစိတ္ အပိုင္း တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အၾကင္မည္သူမဆို သူမကို စိတ္ေဒါသ ထြက္ေအာင္ ျပဳခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ (တစ္နည္းအားျဖင့္ ) ၎အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္ကို စိတ္ေဒါသထြက္ေအာင္ ျပဳျခင္း မည္ေလ၏။

စဟီး အလ္ ဘုခါရီ က်မ္း အတြဲ ၄ စာမ်က္ႏွာ ၂၁၀ (ဟဒီးစ္ေတာ္ အမွတ္ ၃၇၁၄ ) ၊ ေကသာဗို ဖြာစာေအေလ အလ္ဆြဟာေဗ ၊ အခန္း ၁၂ ၊ ဗါဗ္ မနာေကဗို ကရာဗသ္ေသ ရစူလ္ လြလႅာဟ္ ဆြလႅာဟ္ ဟို အလိုင္ေဟ ဝစလာမ္ အတြဲ ၄ ၊စာ၂၁၉ (ဟဒီးစ္ေတာ္ အမွတ္ ၃၇၆၇ ) ၊ေကသာဗို ဖြာစာေအေလ အလ္ဆြဟာေဗ ၊ အခန္း ၁၂ ဗါဗ္ မနာေကဗို ဖြာေတြမာ အလိုင္ဟာစလာမ္

عَنِ ابْنِ أَبِی مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله عليه و سلم يَقُولُ وَ هْوَ عَلَی الْمِنْبَرِ: إِنَّ بَنِی هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِی أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِی طَالِب فَلاَ آذَنُ، ثُمَّ لاَ آذَنُ، ثُمَّ لاَ آذَنُ، إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِب أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَ يَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِی بَضْعَةٌ مِنِّی، يُرِيبُنِی مَا أَرَابَهَا وَ يُؤْذِينِی مَا آذَاهَا.

မစ္ဝရ္ ဗင္မခ္ရမဟ္ အေနျဖင့္ေျပာပါတယ္။ က်ေနာ္အေနျဖင့္ အလႅာဟ္ ရစူလ္ (ဆြ) ထံ မွ ၾကားခဲ့ရပါတယ္္။ ကိုယ္ေတာ္အေနျဖင့္ မင္ဗရ္ အေပၚမွ မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဟရွမ္းမ္ဗင္ ဗိုဂိုင္ရဟ္ အေနျဖင့္ ၎၏သမီးကို အလီ ေအဗ္ေန အဘီသြာလစ္ဗ္ ႏွင့္အိမ္ေထာင္ျပဳ ေပးရန္ ခြင့္ေတာင္း ခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ က်ေနာ္(မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ) အေနျဖင့္ ခြင့္မေပးခဲ့ပါ။ ဒါေပမဲ့ အလီ အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္ ၏ သမီးေတာ္ (ဖြာေတြမာ (စ.အ) ) ကို ကြာရွင္း ျပတ္စဲေပးပါ။ၿပီးေနာက္ သူ (အလီ ) အေနျဖင့္ သူ(ဟရွမ္းမ္) ၏သမီးကို ေနကာျပဳႏိုင္ပါတယ္။ အေၾကာင္းမွာ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဖြာေတြမာ (စ.အ) ကၽြႏ္ုပ္အသည္း၏ အစိတ္ အပိုင္း တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အၾကင္မည္သူမဆို သူမကို စိတ္ဆင္းရဲေအာင္ ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္ကို စိတ္ဆင္းရဲေအာင္ျပဳျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အၾကင္မည္သူမဆို သူမကို ဒုကၡ ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္ကို ဒုကၡေပး ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

 

 

စဟီး အလ္ ဘုခါရီ က်မ္း အတြဲ ၆ စာမ်က္ႏွာ ၁၅၈ (ဟဒီးစ္ေတာ္ အမွတ္ ၅၂၃ ) ေကသ ဗြန္ေနကာ ၊ဗါဗ္ ၁၀၉ ၊ဗါဗ္ ဇန္ေဗရ္ရ ဂ်ဳိ ေလ အန္ေမဗ္နေသဟ္ ဖီးလ္ဂိုင္ရ ေသဝလ္ အန္ဆြာဖ္

စဟီး မြတ္စလင္မ္ က်မ္း အတြဲ ၇ စာမ်က္ႏွာ ၁၄၁ (ဟဒီးစ္ေတာ္ အမွတ္ ၆၂၀၁ ) ေကသာဗို ဖြာစာေအေလ အလ္ဆြဟာေဗ ရဇီယလႅာဟ္သအာလာ အန္နဟြမ္ ၊ ဗါဗ္ ၁၅ ဗါဗ္ ဖြာစာေအေလ ဖြာေတြမာ ဗင္သင္န္ နဘီ အလိုင္ဟာစ္ ၊ ဆြလာသိုဝစလာမ္

ဒုတိယ    ရီဝါယသ္ေတာ္

فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله عليه و سلم فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْر، فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَتَهُ حَتَّی تُوُفِّيَتْ.

ၿပီးေနာက္ ရစူလ္ (ဆြ) ၏ သမီးေတာ္ (ဟဇရသ္ ဇဲဟ္ရာဟ္ (စ.အ) ) အဗူဘကဲရ္ အေပၚ စိတ္ဆိုးခဲ့ ပါတယ္။ ၿပီးေနာက္ သခင္မႀကီး အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ အမိန္႔ေတာ္ခံယူေတာ္မူခဲ့သည့္ အခ်ိန္ တိုင္ အဗူဘကဲရ္ ႏွင့္ လုံးဝ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္လိုက္ပါတယ္။.

စဟီး မြတ္စလင္မ္ က်မ္း အတြဲ၄ စာမ်က္ႏွာ ၄၂  (ဟဒီးစ္ေတာ္ အမွတ္ ၃၀၉၃) ၊ေကသာဗိုလ္ ဖရ္စိုလ္ ခြမ္စ္ ၊ဗါဗ္၊ ဗါဗ္ ဖရ္စိုလ္ ခြမ္းမိုစ္

အျခား ရီဝါယသ္ ေတာ္ တစ္ခု ကို လည္းပဲ ဘူခါရီ မွ တင္ျပထားပါတယ္။

فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَی أَبِی بَكْر فِی ذَلِكَ - قَالَ - فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّی تُوُفِّيَتْ .

ဟဇရသ္ ဖြာေတြမာ (စ.အ) ) အဗူဘကဲရ္ အေပၚ စိတ္ဆိုးခဲ့ ပါတယ္။ၿပီးေနာက္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ အမိန္႔ေတာ္ ခံယူသည့္ အခ်ိန္တိုင္ ၎ ႏွင့္ စကား မေျပာပဲေနေလ ၏။ တစ္နည္း အားျဖင့္ ကြယ္လြန္ခ်ိန္ထိ ရစူလ္ေလ ခိုဒါ (ဆြ) ၏ သမီးေတာ္ မွ အဗူဘကဲရ္ ႏွင့္စကား မေျပာခဲ့ ေခ်။

စဟီး မြတ္စလင္မ္ က်မ္း အတြဲ ၅ စာမ်က္ႏွာ၈၂  (ဟဒီးစ္ေတာ္ အမွတ္ ၄၂၄၀) ၊ေကသာဗိုလ္ မဂါဇီ ဗါဗ္ ၃၈ ဗါဗ္ ဂဲစ္ဇ္ဝသိုလ္ခိုင္ဗရ္

စဟီး မြတ္စလင္မ္ က်မ္း အတြဲ ၅ စာမ်က္ႏွာ ၁၅၄  (ဟဒီးစ္ေတာ္ ၄၄၇၁) ၊ေကသာဗိုလ္ ေဂ်ဟာဒ္ ဝလ္စိုင္ရ္ (အလ္မဂါဇီ)၊ ဗါဗ္၁၆ ဗါဗ္ قَوْلِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم، ج لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ

فَهَجَرَتْهُ فَاطِمَةُ، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّی مَاتَتْ .

ၿပီးေနာက္ ဘုခါရီ အေနျဖင့္ တတိယ ရီဝါယသ္ေတာ္ကို ေရးသားထားပါတယ္။

ဟဇရသ္ ဖြာေတြမာ (စ.အ) အေနျဖင့္ အဗူဘကဲရ္ ႏွင့္ လုံးဝအဆက္အသြယ္ ( အေခၚအေျပာ) မလုပ္ေတာ့ေခ်။ကြယ္လြန္ ေသဆုံးသြားသည့္အခ်ိန္တိုင္ မည္သည့္စကားမွ် မေျပာခဲ့ေခ်။

စဟီး ဘုခါရီ က်မ္း အတြဲ ၈ စာမ်က္ႏွာ ၃  (ဟဒီးစ္ေတာ္ အမွတ္ ၆၇၂၆ ) ၊ေကသာဗိုလ္ ဖာရာေအဇ္  ဗါဗ္ ၃ ဗါဗ္ قَوْلِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم، ج لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَة

ေက်းဇူးျပဳ၍ ဒိုအာမ်ားတြင္သတိရေပးပါ။

 =================

251/ End

 

 


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

Quds cartoon 2018
We are All Zakzaky