တီဟီရန္ ပါလီမန္ ႏွင့္ ေအမာမ္ခိုေမနီ (ရ.ဟ) ဗိမာန္ တြင္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြား + ဓာတ္ပုံမ်ား ၊ IS မွ ဝန္ခံ

အမည္မသိ လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္ သမား အခ်ဳိ႕ သည္ အီရန္ပါလီမန္ အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး အေစာင့္လုံၿခဳံေရး တပ္သားမ်ားကို ပစ္ခတ္ အၾကမ္းဖက္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုေၾကာင့္ ၁ဦး ရွဟီးဒ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၅ ဦး ဒဏ္ရာ ရခဲ့ပါတယ္။ အျခားတဖက္တြင္လည္း လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္ သမား ၃ဦးမွ ေအမာမ္ခိုေမနီ (ရ.ဟ) ဗိမာန္ တြင္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ ခိုက္မႈ ကိုျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ အခ်ဳိ႕ ဒဏ္ရာ ရခဲ့ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

အမည္မသိ လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္ သမား အခ်ဳိ႕ သည္ အီရန္ပါလီမန္ အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး အေစာင့္လုံၿခဳံေရး တပ္သားမ်ားကို ပစ္ခတ္ အၾကမ္းဖက္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုေၾကာင့္ ၁ဦး ရွဟီးဒ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၅ ဦး ဒဏ္ရာ ရခဲ့ပါတယ္။ အျခားတဖက္တြင္လည္း လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္ သမား ၃ဦးမွ ေအမာမ္ခိုေမနီ (ရ.ဟ) ဗိမာန္ တြင္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ ခိုက္မႈ ကိုျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ အခ်ဳိ႕ ဒဏ္ရာ ရခဲ့ပါတယ္။

 

သတင္း အေထာက္အထားမ်ား အရ အမည္မသိ လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္ သမား အခ်ဳိ႕ အီရန္ ပါလီမန္ အတြင္းဝင္ေရာက္ၿပီး အေစာင့္လုံၿခဳံေရး တပ္သားမ်ားကို ပစ္ခတ္ အၾကမ္းဖက္ခဲ့မႈ ကိုျပဳခဲ့ ပါတယ္။ဤအၾကမ္းဖက္မႈ ေၾကာင့္ အေစာင့္တပ္သား အခ်ဳိ႕ ရွဟီးဒ္ ျဖစ္ေသဆုံးခဲ့ပါတယ္။

လုၿခဳံေရး အေစာင့္တပ္သားမ်ား မွ ပါလီမန္ အတြင္း အၾကမ္းဖက္ သမားတစ္ဦးကို ဖမ္းဆီး ႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။

 

အျခားတဖက္တြင္လည္း လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္ သမား ၃ဦးမွ ေအမာမ္ခိုေမနီ (ရ.ဟ) ဗိမာန္ တြင္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ ခိုက္မႈ ကိုျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ အခ်ဳိ႕ ဒဏ္ရာ ရခဲ့ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္ သမား ၃ဦး အနက္ တစ္ဦးမွာ အမ်ဳိးသမီး ျဖစ္ပါတယ္။

 

အၾကမ္းဖက္အမ်ဳိးသမီး ကို လံုၿခဳံေရး အေစာင့္ တပ္သားမ်ား မွ ဖမ္းဆီး ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ က်န္ အၾကမ္းဖက္ ၂ဦး မွ တစ္ဦးသည္ မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသသြားၿပီး က်န္တစ္ဦးကို အေစာင့္ တပ္သား မ်ား မွ သုတ္သင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

 

သတင္းအေထာက္အထားမ်ား အရ လစ္ဗ်ား အေျခဆိိုက္ ဒါေအရွ္ (ခ)  IS အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔မွ ဤ အၾကမ္းဖက္မႈ ကို တာဝန္ယူ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။  

 

 

====================
251 / END

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

Arba'een
Mourining of Imam Hossein
We are All Zakzaky