က်ဲဟ္လြန္မ္ (ခ) အရ္ဗအီးန္ အတြက္ ေျခလ်င္ လမ္းေလွ်ာက္မႈ အေၾကာင္း အေမး အေျဖ

က်ဲဟ္လြန္မ္ (ခ) အရ္ဗအီးန္ အတြက္ ေျခလ်င္ လမ္းေလွ်ာက္မႈ အေၾကာင္း အေမး အေျဖ

က်ဲဟ္လြန္မ္ (ခ) အရ္ဗအီးန္ အတြက္ ေျခလ်င္ လမ္းေလွ်ာက္မႈ အေၾကာင္း အေမး အေျဖ ပုံစံျဖင့္ ဟိုစိန္နီ မက္ရွင္းန္ မွ တင္ျပထား မႈကို အဗ္နာ ပရိတ္သတ္မ်ား အတြက္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

က်ဲဟ္လြန္မ္ (ခ) အရ္ဗအီးန္ အတြက္ ေျခလ်င္ လမ္းေလွ်ာက္မႈ အေၾကာင္း အေမး အေျဖ ပုံစံျဖင့္ ဟိုစိန္နီ မက္ရွင္းန္ မွ တင္ျပထား မႈကို အဗ္နာ ပရိတ္သတ္မ်ား အတြက္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။
ေမးခြန္းမ်ား ႏွင့္ အေျဖမ်ား ကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေမးခြန္း ။ ။ ေဇယာရသ္ျပဳသူ အေရအတြက္နည္းပါသလား ?
အေျဖ ။ ။ မနည္းပါ။ ၄၅သန္း မွ သန္း ၅၀ အထိ ရွိပါတယ္။

ေမးခြန္း ။ ။ ေကာင္းၿပီးဒါဆို ေနရာအႀကီးႀကီး အက်ယ္ႀကီးေနမွာေပါ့ ?
အေျဖ ။ ။ မဟုတ္ပါ ။ ကီလိုမီတာ ၅၀ ဝန္းက်င္ေလာက္သာ ရွိပါတယ္ ။

ေမးခြန္း ။ ။ ရာသီသတုေကာ္ ေကာင္းလား ?
အေျဖ ။ ။ ေန႔ဆို ပူပါတယ္ ၊ညဆို အလြန္ေအးပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ခါ မိုးပါ ရြာပါေသးတယ္ ။

ေမးခြန္း ။ ဒါဆိုရင္ သူတို႔ အတြက္ အားလုံး ျပည့္စုံသည့္ အေဆာက္အဦး ႏွင့္ ကိရိယာ အစုံ ရွိတာေပါ့ ?
ေျဖ။ ။ အမ်ားဆုံးသူတို႔ဆီမွာ အိတ္တစ္လုံးသာ ပါရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ ဆိုအိတ္ေတာင္မပါဘူး ။

ေမးခြန္း ။ ။ ဒါဆိုရင္ အားလုံးဟာ ကြန္မန္တို သင္တန္းဆင္းေတြေပါ့ ?
အေျဖ ။ ။ ၃လအရြယ္ ကေလးငယ္မ်ား မွ စ၍ အသက္ ၉၀ အရြယ္ အဘြားအိုမ်ား ၊မသန္မစြမ္းသူမ်ား ၊မ်က္ကန္းမ်ား ၊တစ္ခ်ဳိ႕ အဖိုးႀကီးေတြဆို ပထမဆုံး အႀကိမ္ မိမိႏိုင္ငံက ေနခရီး စထြက္ ခဲ့သူမ်ားလည္းျဖစ္ၾကပါတယ္။


ေမးခြန္း ။ ။ သူတို႔အတြက္ သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစသည့္ အစီးအနင္းေတြ စီစဥ္ထားလား ?
အေျဖ ။ ။ မစီစဥ္ထားပါ ။ အားလုံး ေျခလ်င္ နီးပါး လမ္းေလွ်ာက္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

ေမးခြန္း ။ ။ ဘယ္ႏွစ္ဦး ေသဆုံးသြားပါသလဲ ?
အေျဖ ။ ။ မည္သူမွ် မေသဆုံးပါ ။


ေမးခြန္း ။ ။ လမ္းမွာ ဘယ္ႏွစ္ဦးေလာက္ ဖ်ားနာၾကပါသလဲ ?
အေျဖ ။ ။ မည္သူမွ် မဖ်ားနာ ၾကာပါ ။

ေမးခြန္း ။ ။ ဘယ္ႏွစ္ဦးေလာက္ ဖိမိ၍ နင္းမိ၍ ေသဆုံး သြားပါသနည္း ?
အေျဖ ။ ။ မည္သူမွ် မေသဆုံးပါ။

ေမးခြန္း ။ ။ ဤလူအုပ္ႀကီး အတြင္း ရန္ ျဖစ္တာ တုိ႔ ၊ ျပႆနာျဖစ္တာတို႔ ထိုးတာ ႀကိတ္တာ ရွိပါသလား ? တစ္ေယာက္ ႏွင့္ တစ္ေယာက္ စကားေကာ္နားလည္ ၾကပါသလား ?
အေျဖ ။ ။ (မရွိပါ) ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၂၀ မွေဇယာရသ္ ျပဳသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္အျပန္အလွန္ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ဆက္ဆံၾကပါတယ္။

ေမးခြန္း ။ ။ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ ရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံမွာ လား ?
အေျဖ ။ ။ ကမာၻ႔ မၿငိမ္သက္ဆုံး ႏိုင္ငံမ်ား မွ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ ၃၀ ခန္႔ စစ္ ျဖစ္ပြားေနသည့္အတြက္ ဤႏိုင္ငံမွာ ေဆာက္အဦး အားလုံး နီးပါး ပ်က္စီး ခဲ့ပါတယ္။

ေမးခြန္း ။ ။ ဒါဆို ဤေဇယာရသ္ျပဳသူမ်ား ၏ ရန္သူ မရွိဘူးေပါ့ ? (သို႔မဟုတ္) ရွိလွ်င္လည္း အေဝး ေနရာမွာေပါ့ ?
အေျဖ ။ ။ လက္နက္အျပည့္ကိုင္ထားသည့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ရန္သူေတြဟာ ကီလိုမီတာ ၃၀၀ခန္႔ အကြာ တြင္ ရွိပါတယ္။ ေဇယာရသ္ျပဳသူေတြ၏ ေခါင္းကို ျဖတ္ရတာကို ဂ်ႏၷသ္ (သုခဘုံ) သြားရမည့္ ဝင္ခြင့္ လက္မွတ္ အျဖစ္ခံယူထားတဲ့(ဝဟာဘီေတြ )ျဖစ္ပါတယ္။

ေမးခြန္း ။ ။ ေဇယာရသ္ ျပဳသူေတြ၏ ရန္သူဟာ အလြန္ အင္အား ေပ်ာ့နည္းသူေတြေပါ့ ?
အေျဖ ။ ။ အခု အခ်ိန္မွာ ၂ ႏိုင္ငံ၏ စစ္တပ္ ၊ ၁၅ ႏိုင္ငံ၏ ေလတပ္ သူတို႔ ကို (အျပတ္ ရွင္းၿပီး) ႏိုင္ေအာင္မလုပ္ ႏိုင္ေသးပါ ။

ေမးခြန္း ။ ။ ဒါဆို ဒီေဇယာရသ္ ျပဳသူေတြဟာ ၿဂိဳလ္သားေတြ ၿဂိဳလ္သူေတြလား ?
အေျဖ ။ ။ မဟုတ္ပါ ။ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ ျမတ္ ၏ အႏြယ္ေတာ္ မြန္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ကို အခ်စ္ထားတဲ့ မြတ္စလင္မ္ မ်ား (ရွီအာ + စြန္နီ ) ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ ေျမးေတာ္ အတြက္ မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္မႈ မွန္သမွ်ကို စေတးရန္ အသင့္ရွိေနသူေတြျဖစ္ပါတယ္။

ဘာလဲ ? အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္အေနျဖင့္ လက္ကိုင္တုတ္ ကို နဂါး ျဖစ္ေအာင္ မေျပာင္းျပသ၍ လူႀကီးမင္းမ်ား အေနျဖင့္ အီမာန္ သက္ဝင္ယုံၾကည္ၾကမည္ မဟုတ္ပါသေလာ?

Ref : ဟိုစိန္နီ မက္ရွင္းန္ /Telegram /

===================
251/ end


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky