လူႀကီးေကာင္းမ်ား ေမြးထုတ္ေရးစီမံကိန္းစၿပီ

လူႀကီးေကာင္းမ်ား ေမြးထုတ္ေရးစီမံကိန္းစၿပီျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ေရးဆြဲေသာ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒ ကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ ပတ္က မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ေရးဆြဲေသာ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒ ကို  ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ ပတ္က မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

‘‘ကြၽန္မတို႔ဟာ လူငယ္ေတြ ရဲ႕ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အထူးအေလးထားၿပီး လုပ္ရတယ္ ဆိုတာဟာ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕အ နာဂတ္တည္ေဆာက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ လူငယ္ေတြဆိုတာ ကြၽန္မ တို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္ပါ’’ဟု ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန-၂ ( MICC II )တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္ေရး ရာမူဝါဒ မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိျခင္းအ ခမ္းအနား၌ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူငယ္မူ ဝါဒမရွိေသးသည့္ ကမၻာ႔ႏိုင္ငံ ၃၀ ေက်ာ္တြင္ ပါဝင္ေနသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ၂၀၁၂ က စတင္ၿပီး လူငယ္အဖြဲ႕မ်ား၊ လူငယ္ကြန္ရက္မ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူငယ္မူဝါဒ ေပၚေပါက္ လာေရး တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ထို႔ ေနာက္ ၂၀၁၆ ေမလက စ၍ တိုင္း ေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳ လူငယ္အဆင့္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး လူငယ္မ်ား၏အႀကံျပဳခ်က္၊ ေဆြး ေႏြးခ်က္မ်ားရယူကာ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒ မူၾကမ္းေရးဆြဲခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံလူငယ္ေရးရာ မူဝါဒကို  အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး မူဝါဒကို  ျပည္သူမ်ားသိရွိေစရန္ ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီ ၅ ရက္၌ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

‘‘ဒါ ေပၚေပါက္လာရင္ အနာ ဂတ္ႏိုင္ငံအတြက္ ေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ား စိတ္ေအးရမယ့္သေဘာရွိ တယ္။ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရင္ ပခံုးေျပာင္းတာဝန္ယူရမယ့္ လူ ငယ္ေတြက အေကာင္းစားလူႀကီး ေတြ ျဖစ္လာမယ္’’ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒ၏အေရးပါမႈ အေပၚ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ေျပာ ၾကားသည္။

လူငယ္ႏွင့္ လူႀကီးမ်ားအ ၾကား မ်ိဳးဆက္ကြာဟမႈႀကီးမားေန သည္ဟု တစ္ကမၻာလံုးက ေျပာဆို ေနၾကေသာ္လည္း ကြာဟခ်က္ မ်ားကို ညႇိယူၿပီး လူငယ္မ်ားက လူ ႀကီးမ်ားထံမွ သင္ယူစရာရွိသည္ မ်ားသင္ယူကာ ပိုမိုနက္နဲေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု လူငယ္ေရး ရာမူဝါဒ မိတ္ဆက္ပြဲတြင္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုက္တြန္း ေျပာၾကားသည္။

‘‘လူငယ္ေရးရာမူဝါဒမူၾကမ္း ကို လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ ႀကိဳး ပမ္းေဆာင္ရြက္အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ ၿပီ။ ကြၽန္မတို႔လူငယ္ေတြအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးကေတာ့ ပညာ ေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးဆိုတာ ထူးထူး ေထြေထြ ေျပာစရာမလိုပါဘူး။ ေနာက္ အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥတစ္ခုက ေတာ့ ကြၽန္မတို႔လူငယ္ေတြနဲ႔ လူ ႀကီးေတြၾကား ဆက္ဆံမႈဟာ ေခ်ာ ေမြ႕ဖို႔၊ ေနာက္ၿပီး အျပဳသေဘာ ေဆာင္ဖို႔ အင္မတန္မွ အေရးႀကီး ပါတယ္’’ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ေျပာသည္။

လူငယ္သတ္မွတ္ခ်က္

လူငယ္ေရးရာမူဝါဒအရ အ သက္(၁၅)ႏွစ္မွ (၃၅)ႏွစ္္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုးကို လူ ငယ္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ ၂၀၁၄ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္း အရာသန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ ၅၁ ဒသမ ၄ သန္းရွိၿပီး ယင္းတို႔အနက္ လူငယ္၏အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အတြက္ အက်ံဳးဝင္ႏိုင္ေသာ အသက္အ ပိုင္းအျခားအလိုက္ လူဦးေရအခ်ိဳး အစားသည္ အသက္(၁၅)ႏွစ္မွ (၁၉)ႏွစ္အထိ ၉ ဒသမ ၂၀ ရာခိုင္ ႏႈန္း၊ အသက္(၂၀)မွ (၂၄)ႏွစ္အ ထိ ၈ ဒသမ ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အ သက္(၂၅)ႏွစ္မွ (၂၉)ႏွစ္အထိ ၈ ဒသမ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အသက္ (၃၀) မွ (၃၄)ႏွစ္အထိ ၇ ဒသမ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ ဦးေရ၏သံုးပံုတစ္ပံုသည္ လူငယ္ စာရင္း၌ ပါဝင္ေနေသာ္လည္း ေခတ္ကာလအေနအထားအရ ျမန္မာမိသားစုမ်ားတြင္ သားသမီး ယူသည့္ဦးေရ တျဖည္းျဖည္းနည္း လာရာ လူငယ္အင္အားနည္းလာ ႏိုင္ေၾကာင္း အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က လူငယ္ေရးရာ မူဝါဒမိတ္ဆက္ပြဲ တြင္ ေျပာၾကားသည္။

‘‘သားသမီးယူတဲ့ႏႈန္းဟာ က် ဆင္းလာတယ္။ က်ဆင္းလာတာ နဲ႔အမွ် ေနာင္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံမွာ လူ ငယ္ေတြရဲ႕ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ က်လာ မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ရွိတဲ့လူ မ်ားဟာ ကိုယ့္ရဲ႕အရည္အခ်င္း ေတြကို အစြမ္းကုန္ျမႇင့္တင္ဖို႔ဟာ ကြၽန္မတို႔ႏုိင္ငံအတြက္ အမ်ားႀကီး ပဲ အေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒကို ဆက္စပ္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ လူငယ္မ်ားအား လံုး တက္ညီလက္ညီ ဝိုင္းဝန္းအ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ေပးၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းပါတယ္’’ ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆို သည္။

လူငယ္ေရးရာမူဝါဒဆိုသည္မွာ

ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရွိ လူငယ္မ်ား ၏လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ပညာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနာဂတ္အလားအလာေကာင္း မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မည့္ မဟာ ဗ်ဴဟာလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံ ေတာ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သူမ်ားအားလံုး က သိႏၷိ႒ာန္ခ်ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ပံ့ပိုးမႈမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စနစ္တက် ေဖာ္ၫႊန္းထားေသာ မူေဘာင္ျဖစ္သည္။

လူငယ္ေရးရာမူဝါဒတြင္ အဓိကက႑ ၁၆ ခုကို က႑အ လိုက္ အဓိကအေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည့္ အခ်က္ခြဲ ၁၂၇ ခ်က္ ျဖင့္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည္။

ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ မူး ယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အျခားေဘးျဖစ္ ေစတတ္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ား၊ အားကစားႏွင့္ အပန္းေျဖျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း၊ စီး ပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စာေပ၊ အႏု ပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သုေတသန၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၊ ျပည္သူ႔နီတိ ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားေကာင္းျဖစ္မႈ၊ သယံ ဇာတသံုးစြဲမႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး/ ဘဝလံုၿခံဳေရး၊ က်ား/မ ညီမွ်မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး စသည္တို႔သည္ အဓိက က႑မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္သည္။

‘‘ကြၽန္မတို႔လူငယ္ေတြ ပိုၿပီး ေတာ့ တိုးတက္ဖို႔ဆိုရင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစားက႑ မွာ ကြၽန္မတို႔အားေပးခ်င္ပါတယ္’’ ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆို သည္။

လူငယ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအာမခံခ်က္ေပးမည့္ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒ ၌ ပညာေရးက႑တြင္ အေျခခံ ပညာေရးကို လူငယ္တုိင္း လက္ လွမ္းမီ အခမဲ့သင္ယူႏုိင္ရန္၊ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ အံဝင္ခြင္က် ျဖစ္သည့္ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရးကို လက္လွမ္းမီသင္ယူ ႏိုင္ရန္၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကင္းၿပီး လံုၿခံဳမႈရွိေသာ ပညာသင္ယူမႈဝန္း က်င္ေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္၊ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးအပါအဝင္ ျပည္သူ႔နီတိ၊ ဘဝတြက္တာ ကြၽမ္းက်င္စရာ ဘာသာရပ္မ်ား ထိေရာက္စြာသင္ၾကားေပးရန္  အခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။

က်န္းမာေရးက႑တြင္ လူ ငယ္မ်ားက ယံုၾကည္ကိုးစားေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ တစ္ခုကို အဖိုးႏႈန္းသက္သာစြာ (သို႔မဟုတ္) အခမဲ့ရရွိေစရန္၊ အ ေျခခံ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကို အေျခခံ၍ လူငယ္မ်ားအေန ျဖင့္ တာဝန္သိေသာ မိဘမ်ားအ ျဖစ္ ခံယူႏိုင္ေစရန္၊ အၾကမ္းဖက္ မႈ၊ လူကုန္ကူးမႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္ အ ျမတ္ထုတ္ျခင္းခံရေသာ လူငယ္ မ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈ ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ဟု လူငယ္ေရးရာ မူဝါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မူးယစ္ေဆးႏွင့္ အျခားေဘး ျဖစ္ေစတတ္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ား ကို လူငယ္မ်ားကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သိရွိၿပီး ေရွာင္ရွားႏိုင္ေစရန္၊ တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္ လုပ္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား တားဆီးရာတြင္ ဥပေဒစိုးမိုးရန္၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဌာနမ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ရန္၊ ထိေရာက္စြာကာကြယ္ေပးရန္ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒအရ အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရက မူဝါဒအရ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္အခန္းက႑မ်ားရွိသကဲ့သို႔ လူငယ္မ်ားကိုယ္တိုင္ မူးယစ္ေဆးဝါးကို ကိုယ္တုိင္ေရွာင္ရွားရမည္ဟု  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူငယ္ ေရးရာမူဝါဒမိတ္ဆက္ပြဲ၌  ေျပာ ၾကားသည္။

‘‘ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံက လူငယ္ ေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ မူး ယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္နဲ႔ နိစၥဓူဝ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္။ ဒီအႏၲရာယ္ကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္တဲ့ သူရွိသလို မ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဘဲ ဘဝနစ္ျမဳပ္သြား တဲ့ လူငယ္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕မိတ္ေဆြေတြ ဒီလိုျပႆ နာေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရၿပီဆိုရင္ ဝိုင္းၿပီး ကူညီၾကပါ။ အထင္မေသး ပါနဲ႔။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ကူညီပါ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္လည္း ေစာင့္ေရွာက္ပါ။ သူမ်ားေတြ ေျမႇာက္ေပးတိုင္းလည္း မလုပ္ပါ နဲ႔’’ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။

အားကစားက႑ ရန္ပံုေငြ ပိုမိုတိုးျမႇင့္ၿပီး လူငယ္အားကစား သမားေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာ ေစေရး ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းတြင္ အား ကစားကြင္း၊ အားကစား႐ံုမ်ား ျပဳ ျပင္မြမ္းမံျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ အလုပ္အ ကိုင္အခြင့္အလမ္းက႑အတြက္ လူငယ္မ်ား၏ အသက္အရြယ္အ ရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ အ လုပ္အကိုင္ရရွိေရး အခြင့္အလမ္း မ်ား ဖန္တီးေပးရမည္ဟု လူငယ္ ေရးရာမူဝါဒတြင္ ထည့္သြင္းေရး ဆြဲထားသည္။

စီးပြားေရးက႑အတြက္ စြန္႔ ဦးတီထြင္ႏုိင္ၿပီး အလားအလာရွိ သည့္ လူငယ္မ်ားကို စနစ္တက် ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္ႏွင့္ အတိုးမဲ့၊ အတိုးႏႈန္းသက္သာေသာ ႏွစ္ရွည္ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းရန္၊ ေဈး ကြက္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္ လုပ္သားရရွိမႈ ဟန္ခ်က္ညီေစေရး ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ လူငယ္ေရးရာ မူဝါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏုိင္ငံေရးက႑အတြက္ ျပည္ ေထာင္စုအဆင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေသာ လြတ္လပ္ေသာ လူငယ္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာ ေစေရး စီမံေပးရန္ႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးရာႏွင့္ ႏုိင္ငံ ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားတြင္ အဓိပၸာယ္ရွိစြာ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရန္ လူငယ္ေရး ရာမူဝါဒအရ အာမခံခ်က္ေပးထား သည္။

ျပည္သူ႔နီတိႏွင့္ ႏိုင္ငံသား ေကာင္းျဖစ္မႈအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး၏ တန္ဖိုးမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္သေဘာ တရားမ်ားကို လူငယ္မ်ား နား လည္က်င့္သံုးေစေရး၊ ဝန္ထမ္းလူ ငယ္မ်ားကို ထိုက္သင့္ေသာ လစာ၊စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈ အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိေစၿပီး အလုပ္ကို ဂုဏ္ယူျမတ္ႏိုးစိတ္ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈစိတ္ဓာတ္ မ်ား ပ်ိဳးေထာင္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း အားျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈကို ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ရန္ လူငယ္ ေရးရာမူဝါဒတြင္ ထည့္သြင္းေရး ဆြဲထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ စဥ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ ေရးတို႔တြင္ လူငယ္မ်ား ပါဝင္ေဆြး ေႏြးေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳရန္၊ ႏုိင္ငံ တကာဆက္ဆံေရးက႑၌ ႏုိင္ငံတကာ လူမႈအသိုက္အဝန္းတြင္ ျမန္မာလူငယ္မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ အရည္အေသြးႏွင့္ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာေစရန္ လုိအပ္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား အစိုးရက ပံ့ပိုးေပးရမည္ဟု လူငယ္ေရးရာမူဝါဒ ကဆုိသည္။

လူငယ္မူဝါဒကို ဘယ္သူအေကာင္အထည္ေဖာ္မလဲ

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အား ကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးဝန္ ႀကီးဌာနတုိ႔က ဦးေဆာင္ၿပီး အ ေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လူငယ္ ေရးရာမူဝါဒပါ အခ်က္မ်ားအ တြက္ လိုအပ္သည့္ရန္ပံုေငြကို ႏွစ္ စဥ္ အစိုးရဘတ္ဂ်က္တြင္ ထည့္ သြင္းေရးဆြဲ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ သည္။

 လူငယ္ေရးရာကိစၥရပ္မ်ား ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၊ တုိင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္အစိုးရ၊ အရပ္ ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား (အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ)ႏွင့္ လူငယ္မ်ား ပါဝင္သည့္ လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္ကို ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ သည္။

မူဝါဒေနာက္မွမဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္

 လူငယ္ေရးရာမူဝါဒသည္ လူငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္မည့္ အေျခခံအာမခံ ခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး မူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အေသးစိတ္ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္ကို ၂၀၁၈ ဇြန္လတြင္ ထပ္မံျပ႒ာန္းမည္ျဖစ္ သည္။

‘‘မူဝါဒဆုိတာကေတာ့ ဆြဲၿပီး ဒီအတုိင္းထားရင္ ဘာအက်ိဳးမွ မရွိဘူး။ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွ အက်ိဳးရွိတာ။ အဲဒီေတာ့ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းအလိုက္ ထပ္ၿပီး လူငယ္ ေတြရဲ႕ အသံေတြကို နားေထာင္ ၿပီး Action Plan ေတြ ဆြဲမယ္။ မဟာဗ်ဴဟာေတြခ်မွတ္မယ္။ ခ်ၿပီးေတာ့ က႑အလိုက္ လူငယ္မ်ား ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္’’ ဟု ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ဆုိ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအတည္ျပဳျပ႒ာန္းသည့္ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒကို ျပည္သူမ်ား သိရွိ ႏုိင္ေစရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ဒုတိယပတ္ အထိ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အလိုက္ မိတ္ဆက္ပြဲမ်ား က်င္းပ မည္ျဖစ္သည္။

‘‘မူဝါဒထဲကအတုိင္း လက္ ေတြ႕မွာ တကယ္ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ပါဝင္ၿပီးေတာ့ မူဝါဒဆြဲခဲ့တဲ့သူေတြ ကလည္း အလႊာစံုတယ္။ Diver-sity ျဖစ္တယ္။ မတူကြဲျပားတဲ့သူ ေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါၿပီး အပင္ ပန္းခံ ေရးဆြဲခဲ့တာေၾကာင့္ လုပ္ ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အ ခါမွာ တိတိက်က် အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေပးဖို႔ေတာ့ လုိလိမ့္ မယ္’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ လူငယ္ေရး ရာမူဝါဒ မူၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ အသက္ (၂၇)ႏွစ္အရြယ္ မရွင္းသန္႔ကေျပာသည္။

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ သံုးပံုတစ္ပံုသည္ လူငယ္ မ်ား ျဖစ္ေနျခင္းက လူဦးေရဆုိင္ ရာ ဆုလာဘ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဆယ္စု ႏွစ္ ႏွစ္စုအတြင္း အက်ိဳးရွိစြာ အ သံုးခ်ႏုိင္လွ်င္ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ ေၾကာင္း လူဦးေရပညာရွင္မ်ားက ေျပာဆုိထားသည္။

‘‘ဒီလူငယ္ေရးရာမူဝါဒက လူ ငယ္မ်ားအတြက္ အလြန္ကိုအေရး ႀကီးတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ အနာဂတ္ကို လက္ေျပာင္းလက္ လႊဲလက္ဆင့္ကမ္း အေမြယူမွာ လူ ငယ္ပဲ။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔အတြက္ ကို တိက်တဲ့ မူဝါဒေတြ၊ ေကာင္း မြန္တဲ့ မူဝါဒေတြ၊ ျပဳစုေျမေတာင္ ေျမႇာက္ေပးမႈေတြ အမွန္လိုအပ္ ေနတယ္’’ဟု ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ ေအးကဆုိသည္။

ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္အတြက္ လူငယ္မ်ားက ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္ရန္ ၎အေနျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ ထားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ လူငယ္ေရးရာ မူဝါဒပါ အခ်က္မ်ား၊ ဆက္စပ္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထိုေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္မ်ား ျပည့္ဝရန္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ကလည္း ဆုိသည္။

‘‘အနာဂတ္ဆိုတာ ေဆာက္ လို႔မၿပီးႏုိင္တဲ့ အေဆာက္အအံုႀကီး လိုပါပဲ။ မ်ိဳးဆက္တစ္ဆက္နဲ႔တစ္ ဆက္က အခန္းေလး ေနာက္တစ္ ခုထပ္ၿပီးေတာ့ ထည့္သြားမယ္။ တစ္ခါတေလလည္း အရင္မ်ိဳး ဆက္ေတြကတည္းက ေဆာက္ခဲ့ တဲ့၊ ပ်က္သြားတဲ့ ေနရာေလးေတြ ကို ျပန္ျပင္သြားမယ္။ ေဆးျပန္ သုတ္မယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ ခ်ဲ႕မယ္။ ၿခံ ကို ပိုၿပီးေတာ့ လွေအာင္လုပ္မယ္ စသျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္သြားရမွာ ပါ။ ဘယ္မ်ိဳးဆက္ရဲ႕ ေခတ္မွာမွ ဒီအလုပ္ဟာ ၿပီးမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ လူငယ္တိုင္း၊ လူငယ္ တုိင္းဟာ ကြၽန္မတုိ႔ ႏုိင္ငံအနာ ဂတ္ရဲ႕ ဗိသုကာေကာင္းမ်ားျဖစ္ ေအာင္ အရည္အခ်င္းေတြ ေမြးျမဴ ပါ’’ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူငယ္မ်ားအား တိုက္တြန္းေျပာ ၾကားထားသည္။

========================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky