တနသၤာရီတိုင္းလႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစိုးရအျငင္းပြားမႈအေျခခံဥပေဒခံု႐ံုးတင္ရန္ ဆုိင္းငံ့ျခင္းအား အမတ္မ်ားေဝဖန္

တနသၤာရီတိုင္းလႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစိုးရအျငင္းပြားမႈအေျခခံဥပေဒခံု႐ံုးတင္ရန္ ဆုိင္းငံ့ျခင္းအား အမတ္မ်ားေဝဖန္


တနသၤာရီတိုင္းေဒသ ႀကီးအတြင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္းမ်ား တိုင္းလႊတ္ ေတာ္သို႔ မတင္ျပျခင္းႏွင့္ ပတ္ သက္၍ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရၾကား အျငင္းပြားေနမႈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံု႐ံုးသို႔ တင္ျပကာ အဆံုးအျဖတ္ခံယူမည့္အစီ အစဥ္ ဆုိင္းငံ့ထားေၾကာင္း တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေျပာဆိုမႈအေပၚ ဒီခ်ဳပ္တုိင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ေဝဖန္မႈမ်ားထြက္ေပၚေနသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


တနသၤာရီတိုင္းေဒသ ႀကီးအတြင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္းမ်ား တိုင္းလႊတ္ ေတာ္သို႔ မတင္ျပျခင္းႏွင့္ ပတ္ သက္၍ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရၾကား အျငင္းပြားေနမႈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံု႐ံုးသို႔ တင္ျပကာ အဆံုးအျဖတ္ခံယူမည့္အစီ အစဥ္ ဆုိင္းငံ့ထားေၾကာင္း တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေျပာဆိုမႈအေပၚ ဒီခ်ဳပ္တုိင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ေဝဖန္မႈမ်ားထြက္ေပၚေနသည္။

တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕က ေဆာင္ ရြက္ေနသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၁အရ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပရန္လို၊ မလို ယမန္ႏွစ္ကစ၍  အျငင္းပြား ေနသည္။

အဆိုပါအျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္ သက္၍ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ခံု႐ံုးသို႔ တင္ျပအဆံုးအျဖတ္ခံယူ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ ေအးက ယခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလဆန္း ပိုင္းက 7Day Daily သတင္းစာ အား ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ အစိုးရႏွင့္လႊတ္ ေတာ္သည္ ပါတီတစ္ခုတည္းက ျဖစ္ေန၍ အျငင္းပြားမႈကို ခံု႐ံုးတင္ မည္ဟုေျပာဆုိျခင္းသည္ သတိ ေပးသည့္အေနျဖင့္သာ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕က သေဘာေပါက္နားလည္ လာမည့္အခ်ိန္ေစာင့္ေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေျပာၾကား သည္ဟု မတ္လ ၅ ရက္ထုတ္ တနသၤာရီဂ်ာနယ္၌ ေဖာ္ျပခဲ့ သည္။

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အေနျဖင့္ ခံု႐ံုးတင္မည္၊ ဆိုင္းငံ့မည္ဆိုသည့္ ေျပာဆိုမႈမ်ားကို သတင္းမီဒီယာ မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပမွသာ သိရၿပီး ယင္း ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး ျခင္း၊ သေဘာထားရယူျခင္း မျပဳလုပ္သျဖင့္ ၎တစ္ဦးတည္း ေျပာၾကားမႈမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဝဖန္သည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ခုနစ္ဦး အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ၂၈ ဦးရွိသည္။ ခံု႐ံုးတင္ရန္ ဆုိင္းငံ့သည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဝဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚေနသည့္ အေပၚ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ရွိ အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္သည့္ ဒီခ်ဳပ္လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦးအား 7Day Daily သတင္းစာက ဆက္ သြယ္ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ထုိသို႔ေမး ျမန္းရာ မွတ္ခ်က္မျပဳလိုသူ သံုးဦး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း၍မရသူ တစ္ဦးမွအပ က်န္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ရွစ္ဦးက အဆုိပါ ကိစၥသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပ ေဒဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈျဖစ္၍ ခံု႐ံုးတင္ကာ အဆံုးအျဖတ္ခံယူရမည္ဟုဆိုသည္။

‘‘တစ္ပါတီတည္းျဖစ္တာ၊ မျဖစ္တာနဲ႔မဆိုင္ဘူး။ တျခားပါ တီကလည္း အခုလိုျဖစ္ခဲ့လို႔ရွိရင္ လည္း ခံု႐ံုးတင္ဆံုးျဖတ္ခံယူရမွာ ပဲ။ အခုဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ဘက္က ၾကည့္ရင္ မွန္တယ္လို႔ ေျပာလိမ့္ မယ္။ အစိုးရဘက္ကဆိုရင္လည္း ငါတုိ႔လည္း မွန္တာပဲဆိုတာမ်ိဳး ေနတယ္။ ဥပေဒတစ္ခုဟာ အခု လို အျငင္းပြားမႈျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ ခံု႐ံုးအဆံုးအျဖတ္ကိုပဲ ရယူသင့္ တယ္’’ဟု တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ တိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးရဲျမင့္ေဆြက ေျပာၾကား သည္။

‘‘ခံု႐ံုးတင္လုိက္္မယ္ဆိုရင္  အေျဖထြက္လာမယ့္ကိစၥကို ဘာ ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတုိင္းမလုပ္ ဘဲ ဆုိင္းငံ့လိုက္သလဲဆိုၿပီး အခု လူထုေတြၾကားထဲမွာ ေျပာေနၾက တယ္။ လူထုက အစိုးရကို အားမရ လို႔ လႊတ္ေတာ္ကို အားကိုးၾကတယ္’’ဟု တနသၤာရီတိုင္း လူငယ္ ေရးရာေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ကိုေဝၿဖိဳးက ေျပာၾကားသည္။

ခံု႐ံုးတင္မည့္ အစီအစဥ္ ဆိုင္းငံ့ထားသည္ဟူေသာကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္းလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေအးထံ ေမး ျမန္းရန္ ဖုန္းအႀကိမ္ႀကိမ္ဆက္ သြယ္ေခၚဆိုေသာ္လည္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားျခင္းမရွိေပ။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္ မ ၂၅၁ တြင္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕အ ေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ ေထာင္စုဥပေဒမ်ားႏွင့္ လည္း ေကာင္း မဆန္႔က်င္ေစဘဲ တုိင္း အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို တိုင္းလႊတ္ေတာ္၏သေဘာတူညီ ခ်က္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

========================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

Quds cartoon 2018
မြတ္စလင္မ္ မ်ား အတြက္ အေရးအႀကီးတကာ အႀကီးဆုံးတာဝန္မွာ ပါလက္စတိုင္း ကို ကာကြယ္ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are All Zakzaky