သမၼတသစ္ဦးစားေပးရမည့္ အခ်က္(၇)ခ်က္

သမၼတသစ္ဦးစားေပးရမည့္ အခ်က္(၇)ခ်က္


ျပည္သူမ်ား၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာထမ္းပုိးထားသည့္ အရပ္သားအစုိးရသက္တမ္း(၂)ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ ေက်ာ္အနားယူသြားၿပီး ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦး၀င္းျမင့္က သမၼတသစ္ျဖစ္လာသည္။ဦး၀င္း ျမင့္၏ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈမ်ားႏွင့္ ထက္ထက္ျမက္ျမက္ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္တတ္ေသာ အစဥ္အလာတို႔ေၾကာင့္ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရ လက္က်န္သက္တမ္းသုံးႏွစ္တာကာလတြင္ မည္သည့္အရာမ်ား စြမ္း ေဆာင္ျပမည္ကုိ ျပည္သူမ်ားက ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကည့္႐ႈလ်က္ရွိသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

ျပည္သူမ်ား၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာထမ္းပုိးထားသည့္ အရပ္သားအစုိးရသက္တမ္း(၂)ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ ေက်ာ္အနားယူသြားၿပီး ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦး၀င္းျမင့္က သမၼတသစ္ျဖစ္လာသည္။ဦး၀င္း ျမင့္၏ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈမ်ားႏွင့္ ထက္ထက္ျမက္ျမက္ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္တတ္ေသာ အစဥ္အလာတို႔ေၾကာင့္ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရ လက္က်န္သက္တမ္းသုံးႏွစ္တာကာလတြင္ မည္သည့္အရာမ်ား စြမ္း ေဆာင္ျပမည္ကုိ ျပည္သူမ်ားက ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကည့္႐ႈလ်က္ရွိသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏  အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္တို႔ ဦး ေဆာင္ေသာအစုိးရအဖြဲ႕က ျမန္မာႏုိင္ငံေအာင္ျမင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အခ်က္ခုနစ္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္။

ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္၏ ရာထူးလက္ခံပထမဆုံးမိန္႔ခြန္းတြင္ ျပည္သူမ်ား၏လူမႈစီးပြားဘ၀ တုိးတက္ျမင့္မားေရးကုိ အစုိးရအဖြဲ႕၏ ဦးစားေပးရည္မွန္းခ်က္ပန္း တိုင္နံပါတ္(၁)အျဖစ္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စား ၀တ္ေနေရးက်ပ္တည္းေနသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အားကုိးေမွ်ာ္လင့္စရာျဖစ္လာသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရသက္တမ္း ၂ ႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံ့စီးပြား ေရးအတြက္ မူ၀ါဒ ၁၂ ခ်က္ခ် မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈ အားနည္းၿပီး ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီး ျမင့္လာျခင္းႏွင့္အတူ အေျခခံျပည္ သူမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရးအေျခအ ေန ပုိမုိက်ပ္တည္းလာသည္။

ထုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသစ္ဦး၀င္းျမင့္အတြက္ အဆင္သင့္ေစာင့္ႀကိဳေနေသာ အႀကီးမားဆုံးစိန္ေခၚမႈသည္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အ ျဖစ္ ၂ ႏွစ္ခန္႔တာ၀န္ယူခဲ့သူဦး၀င္းျမင့္သည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူမ်ား၏အခက္အခဲႏွင့္အက်ပ္အတည္းကုိ သိထားသင့္သေလာက္သိၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဒီခ်ဳပ္ကုိယ္စား လွယ္မ်ားသာမက တိုင္းရင္းသား ပါတီကုိယ္စားလွယ္ အခ်ိဳ႕ကလည္း ၎တို႔၏ဥကၠ႒ေဟာင္းဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ ေတြ႕ပကတိအေျခအေနကုိ သိ ျမင္ထားသူတစ္ဦးအျဖစ္မွတ္ယူထားၿပီး တိုင္းျပည္၏စီးပြားေရးကုိ ပထမဦးစားေပးအျဖစ္ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိၾကသည္။

‘‘အဓိကကေတာ့ စီးပြားေရးပါပဲ။ ကြၽန္မတို႔တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြား ေရး ကြၽန္မတို႔ဦးေမာ့လာေစခ်င္တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လက္ရွိအ ေျခအေနစီးပြားေရးကလည္း အင္မတန္မွ ေႏွးေကြးေနေတာ့ တိုးတက္မႈေႏွးေကြးေနတာ အားလုံး သိေနတာပဲ။ ကြၽန္မတို႔ျဖစ္ေစခ်င္တာက အဓိကကေတာ့ စီးပြားေရးကုိဦးေမာ့လာေအာင္ ကြၽန္မတို႔ ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္တယ္’’ ဟု ပုလဲအမတ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ေျပာသည္။

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး

လက္ရွိအာဏာရပါတီအမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏ အစဥ္တစုိက္ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့သည့္ ေဆာင္ပုဒ္သည္ တရားဥပေဒစုိးမုိး ေရးပင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲႀကိဳကာလက လူထု ေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္နည္းတူ တရားဥပေဒစုိးမုိး ေရးကုိ လက္ရွိႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး ၀င္းျမင့္လည္း အားမာန္အျပည့္ႏွင့္ လူထုေဟာေျပာပြဲစင္ျမင့္ထက္မွ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေျပာၾကားဖူး သည္။

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕၏ ဦးစားေပးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ သုံးရပ္တြင္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈ- စီးပြားဘ၀တိုးတက္ျမင့္မားေရးႏွင့္အတူ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးက နံပါတ္(၁)ေနရာတြင္ ရွိေန ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္း ျမင့္က ၎၏ပထမဆုံးမိန္႔ခြန္းမွတစ္ဆင့္ ကတိျပဳထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိတရား ဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ စုိးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ားရိွေနၿပီး ေနရာအႏွံ႔တြင္ အခ်ိန္မေရြးျဖစ္ပြားေန ေသာ မႈခင္းႀကီး၊ ငယ္မ်ားက ျပည္သူမ်ား၏ေန႔စဥ္လူေနမႈဘ၀ကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား ၏ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ပုိင္းဆိုင္ ရာလုံၿခံဳမႈေပးႏုိင္ရန္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးကုိ လက္ေတြ႕က်က်မည္ မွ်အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္မည္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။

တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ သမၼတသစ္အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္အခက္အခဲမ်ားစြာရွိမည္ဟု သုံးသပ္သူမ်ားရွိသကဲ့သုိ႔ ဦး၀င္းျမင့္အေနျဖင့္ ၎၏ ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈဘ၀အ ေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ လုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိ၍ သာဦးစားေပးရည္မွန္းခ်က္နံပါတ္ (၁)ေနရာတြင္ ထားရွိျခင္းျဖစ္ႏိုင္ ေၾကာင္း သုံးသပ္သူမ်ားရွိသည္။

ေျခစြမ္းမေပၚသည့္ အစုိးရအဖြဲ႕ ၀င္မ်ား လူစားလဲရန္

ဒီခ်ဳပ္အစုိးရစတင္ဖြဲ႕စည္းခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တစ္ဦးတည္းက ၀န္ႀကီးဌာနေလး ေနရာရယူခဲ့ျခင္းက ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမ်ားခန္႔အပ္ရန္ ရွားပါးသည္ကုိ သက္ေသျပေနသည္။ ထုိအခ်ိန္က ရက္ပုိင္းအၾကာမွ သာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ေနရာကုိ ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းၿပီး လက္ရွိအတိုင္း သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးေနရာႏွင့္ ႏုိင္ငံ ျခားေရး၀န္ႀကီးေနရာတို႔ကုိသာ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။

အစုိးရသက္တမ္း တစ္ႏွစ္ ျပည့္ခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ ႀကီး၊ ဒု၀န္ႀကီးမ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္၍ လူစားလဲသင့္ပါက အစားထုိးရန္ ျမန္ မာ့ႏုိင္ငံေရးေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ သူမ်ားက အႀကံျပဳသည္။ သုိ႔ရာ တြင္ ယင္းကာလအတြင္း ဒုတိယ ၀န္ႀကီးမ်ားတိုးခ်ဲ႕ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ ဒု၀န္ႀကီးတစ္ဦးကုိ တာ၀န္မွရပ္စဲ ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္၏ပထမဆုံးမိန္႔ခြန္းတြင္ ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ဒု၀န္ႀကီးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တိတိက်က်ထည့္သြင္းေျပာၾကား ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈေႏွာင့္ေႏွးေနသည့္ ဌာနဆိုင္ ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ၾကပ္မတ္ ရလိမ့္မည္ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဥပေဒျပဳေရးေခါင္းေဆာင္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ ရည္ကုိ ေကာင္းစြာအကဲခတ္ခြင့္ ရရွိၿပီးျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼ တသစ္ဦး၀င္းျမင့္အေနျဖင့္ စြမ္း ေဆာင္ရည္နိမ့္က်သည့္ ၀န္ႀကီး၊ ဒု၀န္ႀကီးမ်ားကုိ လူစားလဲလွယ္႐ုံ သာမက အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကားဆက္ဆံ ေရး၊ ၀န္ႀကီးဌာနအခ်င္းခ်င္းၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈ အားေကာင္းရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက DVB သတင္း ဌာန၏ အယ္ဒီတာစကား၀ုိင္းတြင္ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာန မ်ား၏ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈအခန္း က႑ကုိ သမၼတဦး၀င္းျမင့္က ျဖည့္ဆည္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ရန္ ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက တိုက္ တြန္းခဲ့သည္။

အစိုးရအဖြဲ႕ လူစားလဲရန္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ သက္တမ္းအတြင္း အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ျပည္ ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဒုတိ ယဝန္ႀကီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေက်ာသားရင္ သား မခြဲျခားဘဲ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ ရန္ လစ္ဟာေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါးရွင္ေဒါက္တာ ရန္မ်ိဳးသိမ္းက သံုးသပ္သည္။

‘‘လူလဲကစားရမယ့္သူေတြ ကို မျဖစ္မေန လူအစားထိုးကစား ႏုိင္မွ ေရွ႕ေလွ်ာက္ပြဲဟာ ပိုၾကည့္ ေကာင္းမယ္လို႔ ထင္မိပါတယ္။ ပြဲကဒီအတိုင္း ဆက္အီေနမယ္ဆို ရင္ေတာ့ ပရိသတ္ဟာ ပြဲမၿပီးခင္ ကြင္းထဲကေန ထြက္သြားႏိုင္တယ္ ဆိုတာ သိသင့္ပါတယ္’’ ဟု ၎ က သံုးသပ္သည္။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ တြင္ NCA  စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရး ထုိးသည့္ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕တုိးလာျခင္း က ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရး  သတင္းေကာင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲ တုိက္ပြဲ မ်ားက ေရွ႕ဆက္ရမည့္ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးခရီးရွည္အတြက္ သတိေပးသံ မ်ားျဖစ္သည္။

 အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးရရွိရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ဦးေဆာင္သည့္ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ က ကုန္ဆံုးခဲ့သည့္သက္တမ္း ၂ ႏွစ္တြင္  ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။

လက္ရွိတြင္လည္း ျပည္တြင္း  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရး ႏုိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကသာ အဓိကေမာင္း ႏွင္မည့္ေနရာ၌ ရွိေနသည္။

သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္၏ ပထမဆံုးမိန္႔ခြန္းတြင္  အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး  ႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦး စားေပးရည္မွန္းခ်က္ နံပါတ္ (၂) ေနရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားထား သျဖင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ေၾကညာစာတမ္းအတိုင္း ျပည္ တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးလည္မ သုန္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အလားအလာရွိေနသည္။

အေန႐ိုးသည့္ သမၼတ ေဟာင္းဦးထင္ေက်ာ္ လက္ထက္ တြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ NCA လက္မွတ္ေရး ထုိးခဲ့ၿပီး လက္ရွိသမၼတဦး၀င္းျမင့္  လက္ထက္တြင္ NCA စာခ်ဳပ္ထပ္ မံခ်ဳပ္ဆိုမည့္ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕မည္မွ် တိုးလာမည္ ကို စိတ္၀င္စားဖြယ္ေစာင့္ၾကည့္ရ မည္ျဖစ္သည္။

‘‘သမၼတအသစ္က ႏုိင္ငံ ေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ကုိ ေနာက္ကေန ပံ့ပုိးတာမဟုတ္ဘဲ နဲ႔ ရင္ေပါင္တန္းၿပီးေတာ့ တက္ညီ လက္ညီႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရင္ ေတာ့ ပုိအဆင္ေျပမယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအတြက္ေရာ၊ အမ်ိဳးသားျပန္ လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ ၂၀၀၈ ျပင္ေရးအတြက္ေရာ၊ အ ဆုံးသတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ဖုိ႔အတြက္ေရာ အား လုံးေခ်ာသြားမယ္လုိ႔ ယူဆတာ ေပါ့’’ ဟု ဗုိလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။

အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရသည္ ဒီမိုကေရ စီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ ေဆာက္ေရး အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကို ဦး စားေပးရည္မွန္း ခ်က္ပန္းတိုင္သံုး ရပ္တြင္ သမၼတသစ္ဦးဝင္းျမင့္က အေလးအနက္ထား ေျပာၾကား သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ၏ လႈပ္ရွားမႈအေပၚ အားမလိုအားမရ ျဖစ္၍ ေမးခြန္းထုတ္သူမ်ားစြာ ရွိခဲ့ သည္။

ယင္းေမးခြန္းက ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ျပည္ပခရီးသြား ေရာက္တိုင္း ျမန္မာမိသားစုမ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္မပါမျဖစ္ ေမးျမန္း ခံရသည့္ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ပါတီ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ အခ်ိဳ႕ကမူ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ျပည္ တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အရယူ၍ ကြၽဲကူးေရပါသေဘာျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ပံုျပင္ဆင္ေရး ႀကိဳးစားေနသည္ဟု ဆိုသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္းမွ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ ခက္ခဲေနသည့္ အေျခအေနတြင္ အဓိကအခန္း က႑မွ ပါဝင္ေနသည့္တပ္မေတာ္ ႏွင့္ဆက္ဆံေရးကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသစ္ဦးဝင္းျမင့္က မည္သို႔ ပါးနပ္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ မည္ကို စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေစာင့္ ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

အရပ္ဘက္- စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး

သမၼတသစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ ဆိုသည့္ မတ္လ ၃၀ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တပ္ မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ သည္ ၂ ႏွစ္အတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ ေျမာက္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး အသစ္ စက္စက္ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ရင္းႏွီးေဖာ္ေရြစြာ လက္ဆြဲႏႈတ္ ဆက္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ယင္းေန႔တြင္ပင္ သမၼတအိမ္  ေတာ္၌ ျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဦးဝင္းျမင့္ ႀကိဳဆိုပြဲသို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီး ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္ လႈိင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ဧၿပီ ၆ ရက္ညတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအိမ္ေတာ္၌ ျပဳ လုပ္ေသာ သမၼတသစ္ဦးဝင္းျမင့္ ႏွင့္ ဇနီးတို႔က တည္ခင္းဧည့္ခံသည့္ ဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲသို႔ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ဇနီး အပါအဝင္ တပ္မေတာ္ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ တက္ေရာက္ ခဲ့သည္။ သမၼတသစ္ဦးဝင္းျမင့္က တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ရန္ ႀကိဳးစားလာႏိုင္ သည္ဟု ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူအခ်ိဳ႕က ခန္႔မွန္း သည္။

၂ ႏွစ္ခန္႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သည့္ သမၼတေဟာင္းဦးထင္ ေက်ာ္လက္ထက္တြင္ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္ စီအစည္းအေဝး တစ္ႀကိမ္မွ်ေခၚ ယူခဲ့ျခင္းမရွိ၍ လက္ရွိသမၼတသစ္ ဦးဝင္းျမင့္ လက္ထက္တြင္ ယင္း ကာလံုအစည္းအေဝး ေခၚယူမည္ လားဆိုသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရ မည္ျဖစ္သည္။

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာအခန္းက႑ေဖာ္ေဆာင္ေရး

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသစ္ဦးဝင္း ျမင့္၏ ပထမဆံုးမိန္႔ခြန္းတြင္ အ ရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ သီးျခားပါရွိျခင္းမရွိသည္ ကို ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေစာင့္ၾကည့္သူ အခ်ိဳ႕က သတိထားမိခဲ့သည္။ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို သြားေနခ်ိန္ တြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၏ အခန္းက႑သည္ အေရးပါ ေၾကာင္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ယူဆ သည္။

‘‘ဒီမိန္႔ခြန္းကို ကြၽန္ေတာ္ ၾကည့္တဲ့အခါ အထူးသျဖင့္ေတာ့ လိုတယ္လို႔ ျမင္တာေလးေတြက အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း (Civil Society) ရဲ႕ အခန္းက႑ ေျပာ သြားတာမေတြ႕ရဘူး။ ဒုတိယအ ခ်က္ကေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အေပၚ၊ အခြင့္အေရးက႑ေပါ့။ ဒါေတြက သိပ္ေျပာသြားတာမ ေတြ႕ရဘူး’’ဟု ISP Myanmar ၏ ျပင္ပဆက္ဆံဆက္သြယ္ေရးဌာန ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ျပည္သူမ်ား၏ နားမ်ား၊ မ်က္စိမ်ားျဖစ္သည့္ သတင္းမီဒီ ယာ၏ အခန္းက႑ကို အေလးအ နက္ထားရန္ သမၼတသစ္ဦးဝင္းျမင့္ က ၎၏ ပထမဆံုးမိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

သို႔ရာတြင္ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရလက္ ထက္၌ သတင္းေထာက္မ်ား ဖမ္း ဆီးခံရမႈႏွင့္ တရားစြဲဆိုခံရမႈမ်ား ျပားလာျခင္း၊ သတင္းရယူခြင့္ပိုမို တင္းက်ပ္ျခင္း စသည့္အခက္အခဲ မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသျဖင့္ ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼသစ္၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ပါရွိ သကဲ့သို႔ မီဒီယာ အခန္းက႑ ေဖာ္ေဆာင္ေရးကို လက္ေတြ႕က် က် လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေန သည္။

========================
251 / End
 


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky