စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မ်ား သမာသမတ္ မက်ပါက ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူမည္ဟု တပ္လွန္႔ထား

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မ်ား သမာသမတ္ မက်ပါက ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူမည္ဟု တပ္လွန္႔ထား

ေနျပည္ေတာ္(ဇြန္လ ၁၃ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ ႐ိုးသားမႈ၊ သမာသမတ္က်မႈ မရွိပါက ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူမည္ဟု တိုင္းႏွင္ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မ်ားကို သတိေပးေျပာၾကားထားသည္ဟု ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္းက ေျပာၾကားသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


ေနျပည္ေတာ္(ဇြန္လ ၁၃ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ ႐ိုးသားမႈ၊ သမာသမတ္က်မႈ မရွိပါက ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူမည္ဟု တိုင္းႏွင္ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မ်ားကို သတိေပးေျပာၾကားထားသည္ဟု ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္ ေရာက္တဲ့ ေနရာတိုင္းမွာ ပညာရွင္ေတြ က်င့္ဝတ္နဲ႔အညီ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ဆိုၿပီး မွာတယ္။ အကယ္၍ ႐ိုးသားမႈ မရွိဘူး၊ သမာသမတ္မရွိဘူးဆိုရင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ တစ္ကယ္ ျပတ္ျပတ္သားသားလုပ္မွာဆိုၿပီး အၿမဲတမ္း တပ္လွန္႔ထားၿပီးသား” ဟု ဇြန္လ ၁၃ရက္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးအၿပီး သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဦးေမာ္သန္းက ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ ၄ရက္တြင္ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္း ဦးေဆာင္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မ်ားအား ေခၚယူေတြ႔ဆံုစဥ္ကလည္း ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား ေလလြင့္ဆုံး႐ႈံးမႈမရွိ ေစေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အရအသံုး စာရင္းမ်ား စစ္ေဆးျခင္း၊ သတ္မွတ္ခ်ထားေပးေသာ ခြင့္ျပဳဘ႑ာေငြမ်ား အျပည့္အဝ ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း ရွိ၊ မရွိ၊ ရေငြမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳျခင္း ရွိ၊ မရွိ၊ ခ်မွတ္ေပးေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ျခင္း ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း လမ္းညႊန္ထားသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းႏွင့္အညီ က်င့္သံုးျခင္း ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးရန္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးရွိ၊ မရွိ စိစစ္ရန္လည္း သမၼတက လမ္းညႊန္ခဲ့သည္။

 အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း လက္သင့္သူကို မ်က္ႏွာသာေပးသည့္ မသမာမႈမ်ိဳး အနည္းငယ္ ေတြ႔ရေသာ္လည္း ေငြေရးေၾကးေရး အလြဲအသံုးစားလုပ္မႈ မေတြ႔ရွိရေသးေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္းက ေျပာၾကားသည္။

ဦးေမာ္သန္းက “ေငြေရးေၾကးေရး က႑ေတာ့ မေတြ႔ဘူး။ ေတြ႔ရင္လည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူသြားမယ္။ အလြဲသံုးစားလုပ္တာေတာ့ မေတြ႔ေသးဘူး” ဟု ဆိုသည္။

ထိုသို႔ ေငြေၾကးအလြဲသံုးစားမႈ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ေငြစာရင္း တြက္ခ်က္မႈ မွားယြင္းျခင္း၊ ခန္႔မွန္းေျခရ/သံုး ေငြစာရင္း မွားယြင္းျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေနသည္ကို ဝန္ႀကီးဌာနတိုင္းတြင္ ေတြ႔ရွိရၿပီး ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကိုလည္း သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ထံ တင္ျပထားသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဦးေမာ္သန္းက “သမၼတ အေနနဲ႔ကေတာ့ သိၿပီးသား ဆက္ၿပီးေတာ့ အေရးယူစရာရွိ အေရးယူပါလိမ့္မယ္။ ဘ႑ာေငြ အေလအလႊင့္ မရွိရေအာင္လို႔ေတာ့ အရအသံုး စစ္တဲ့အခါမွာေကာ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ စစ္တဲ့အခါမွာေကာ ခုနကေျပာတာမ်ိဳး အတြက္အခ်က္ မွားတာတို႔၊ ခန္႔မွန္းေျခမွားတာတို႔၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မပီျပင္တာတို႔ ဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ က်က်နန ေသေသခ်ာခ်ာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ ေလလႊင့္တာေတြ ဟန္႔တားႏုိင္မယ္” ဟု ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြမ်ား ေလလြင့္ဆုံး႐ႈံးမႈ၊ ယိုဖိတ္မႈ၊ အလြဲသုံးစားမႈမ်ားကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ေက်ာသား ရင္သား မခြဲျခားဘဲ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းထံသို႔ အစီရင္ခံတင္ျပၾကရန္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မ်ားအား သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က မွာၾကားထားသည္။

=======================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky