အၾကင္မည္သူမဆို ပဆီဂ်ီး လူငယ္မ်ား ႏွင့္ အလႅာဟ့္ပါတီဝင္ လူငယ္မ်ား ကိုဆန္႔က်င္ ေျပာဆိုျခင္း ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ႏွင့္ အနာဂတ္ ႏ

 အၾကင္မည္သူမဆို  ပဆီဂ်ီး လူငယ္မ်ား ႏွင့္ အလႅာဟ့္ပါတီဝင္ လူငယ္မ်ား ကိုဆန္႔က်င္ ေျပာဆိုျခင္း ျခင္းသည္  ႏိုင္ငံေတာ္ ႏွင့္ အနာဂတ္  ႏ

ရဲဟ္ဗရ္ အင္ေကလာဗ္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆယက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ အေနျဖင့္ ရွဟီးဒ္ ဂိုလာန္မ္ ေရဇာ စမ္ဒီယာန္ ၏ အိမ္ေထာင္စု ဝင္မ်ား ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ စဥ္ အၾကင္မည္သူမဆို ပဆီဂ်ီး (ရဲဗရ္ဘက္ေတာ္သား မိုအ္မင္မ်ား ) လူငယ္မ်ား ႏွင့္ အလႅာဟ့္ပါတီဝင္ လူငယ္မ်ား ကိုဆန္႔က်င္ ေျပာဆိုျခင္း ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ႏွင့္ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တိုက္ခိုက္္ ျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္းမိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

ရဲဟ္ဗရ္ အင္ေကလာဗ္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆယက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ အေနျဖင့္ အၾကင္မည္သူ မဆို မိမိ၏ မဲဆြယ္မႈမ်ား ၊ မိမိ၏ စကားစုမ်ား တြင္ အလႅာဟ့္ပါတီ ဝင္မ်ား ပဆီဂ်ီး (ရဲဗရ္ဘက္ေတာ္သား မိုအ္မင္မ်ား)  လူငယ္ မ်ားကို တိုက္ခိုက္ေျပာဆိုျခင္းသည္ မိုအ္မင္ လူငယ္မ်ား ကို တိုက္ခိုက္ ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဘာလုပ္ေနသည္ဆိုတာလည္း မသိ ေၾကာင္း အမွန္တကယ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ႏွင့္ အနာဂတ္  ႏိုင္ငံေတာ္ကို တိုက္ခိုက္္ ျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း မိန္႔ၾကား ခဲ့ပါ တယ္။

 

 

ရဲဟ္ဗရ္ အင္ေကလာဗ္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆယက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ ေနာင္ရိုစ္ မ်ားကဲ့သို႔ ရွဟီးဒ္မ်ား ၏ အိမ္ေထာင္စု ဝင္မ်ား ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ မႈ ကိုျပဳခဲ့ပါတယ္။

 

ရဲဟ္ဗရ္ အေနျဖင့္ ရွဟီးဒ္မ်ား  မွ ရွဟီးဒ္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ မရွ္ဟဒ္ၿမိဳ႕ေန႔ ဂိုလာန္မ္ ေရဇာ စမ္ဒီယာန္ ၏ အိမ္ေထာင္စု ဝင္မ်ား ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါတယ္။ ရဲဟ္ဗရ္ အင္ေကလာဗ္ အေနျဖင့္ အခ်ဳိ႕ အခ်က္ အခ်ာ ရသည့္  စကားအခ်ဳိ႕  ကိုမိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။ (KHAMENEI.IR) ဆိုက္တြင္ ရဲဟ္ဗရ္၏ မိန္႔ဆို ခ်က္မ်ား ကို ေဖာ္ျပ ထားပါ တယ္။ အခ်ဳိ႕ ကို  ခ်စ္ ပရိတ္သတ္ႀကီးအတြက္ ေဖာ္ျပ လိုက္ပါ တယ္။

 

ရဲဟ္ဗရ္ အေနျဖင့္ အင္န္ရွာအလႅာဟ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူငယ္ လူရြယ္မ်ားသည္ တန္ဖိုး ကိုနားလည္ ၾကဖို႔ ၊(တိုးတက္မႈတြက္) ႀကိဳးပမ္း ဖို႔ မိမိကိုယ္ကို ျပဳျပင္ ေဆာက္တည္ ဖို႔ ၊ အီရန္ ႏိုင္ငံ အတြက္ (စစ္မွန္သည့္ အစၥလာမ္ သာသနာ ေတာ္ ၏  ) ဘက္ေတာ္ သား ေတာ္လွန္ေရး သမား လူငယ္လူရြယ္မ်ား  ႏွင့္ အလႅာဟ့္ ပါတီ ဝင္ လူငယ္လူရြယ္ မိုအ္မင္မ်ား  လိုအပ္ေၾကာင္း ၊ အၾကင္မည္သူ မဆို မိမိ၏ မဲဆြယ္မႈမ်ား ၊ မိမိ၏ စကားစုမ်ား တြင္ အလႅာဟ့္ပါတီ ဝင္မ်ား ပဆီဂ်ီး (ရဲဗရ္ဘက္ေတာ္သား မိုအ္မင္မ်ား)  လူငယ္ မ်ားကို တိုက္ခိုက္ေျပာဆိုျခင္းသည္ မိုအ္မင္ လူငယ္မ်ား ကို တိုက္ခိုက္ ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊၎တို႔အေနျဖင့္ ဘာလုပ္ေနသည္ဆိုတာ ကိုလည္း မသိရွိ ၾကေၾကာင္း၊ အမွန္ တကယ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ႏွင့္ အနာဂတ္  ႏိုင္ငံေတာ္ကို တိုက္ခိုက္္ ျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

 

အသင္တို႔၏ ဗဟုသုတ မ်ားေလေလ  သာသနာကို ရိုေသေလးစားသည့္ အသိုင္း အဝိုင္း ၊ ႏွင့္ စစ္မွန္သည့္ (အၾကမ္းဖက္မႈ မပါသည့္ ) အစၥလာမ္ေတာ္လွန္ေရး ကို ပို၍ အက်ဳိး ရွိ ေအာင္ ျပဳ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေလေလ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ အသင္တို႔ အေနျဖင့္ မိမိ၏ အတိတ္မွ သင္ခန္းစာ ယူၾကရန္ ၊ ပဆီဂ်ီး (ရဲဗရ္ဘက္ေတာ္သား မိုအ္မင္မ်ား)   ႏွင့္ (စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ ) အစၥလာမ္ ေတာ္လွန္ေရး ၏ လမ္းစဥ္ ကို လက္မလြတ္ ရန္ ၊ လြတ္မည္ဆိုလွ်င္ လမ္း လြဲသြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ခါတစ္ေလ မေကာင္းသည့္ မိတ္ေဆြ တစ္ဦး ၊ မေကာင္းသည့္ အၾကံေပး သူတစ္ေယာက္  ၊ မေကာင္းသည့္ ဆရာ တစ္ဦး ၊ မသင့္ေတာသည့္ ျဖစ္ရပ္ တစ္ခု ေၾကာင့္ မႏုသား လူသား အား လမ္းေခ်ာ  သြားေစ ႏိုင္ေၾကာင္း ၊ လူသားအေနျဖင့္ အာုံစူးစိုက္မႈ  ၊သတိရွိ မႈ ကို မလြဲမေသြ ျပဳရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ အာုံစူးစိုက္မႈ  ၊သတိရွိ မႈ ဆိုသည္မွာ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ၏ စကား အရ  သက္ၠဝါ (သီလ ၊သမာဓိ ) ျဖစ္ေၾကာင္း အကယ္၍  သကၠ္ဝါ တရားကို လိုက္နာက်င့္ သုံးမည္ဆိုလွ်င္  အင္န္ရွာ အလႅာဟ္ အသင္တို႔ ၏ အနာဂတ္သည္ အတိတ္ထက္  အလြန္တရ ပို၍ ေကာင္းမြန္ လာမည္  ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အင္န္ရွာအလႅာဟ္ အသင္တို႔၏ ႏိုင္ငံ ၊ အသင္တို႔၏ အစၥလာမ္ ၊ အသင္တို႔၏ အင္ေကလာဗ္ အသင္တို႔၏ စနစ္ သည္  အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ ျမတ္ သခင္ ၏  အင္အားေတာ္ ျဖင့္ အက်ဳိးရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲဟ္ဗရ္ အင္ေကလာဗ္ အေနျဖင့္ မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

==================

251 /End

 


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

Arba'een
Mourining of Imam Hossein
We are All Zakzaky