အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ အစုိးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ၆၃ ခုေတြ႕ဆုံခြင့္ေတာင္း

အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ အစုိးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ၆၃ ခုေတြ႕ဆုံခြင့္ေတာင္း


ေက်ာင္းသားႏွင့္ျပည္ သူကုိ အေျခခံေသာအဆင့္ျမင့္ ပညာေရးဥပေဒေပၚထြက္ေရး ႏုိင္ငံတစ္၀န္းရွိ ေက်ာင္းသား သမဂၢ ၆၃ ခုက အစုိးရႏွင့္ လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေတြ႕ ဆုံေဆြးေႏြးလုိေၾကာင္း ဇူလုိင္ ၁၇ ရက္က စာပုိ႔အေၾကာင္းၾကား ထားၿပီး ၁၀ ရက္အတြင္း အ ေၾကာင္းျပန္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိ သည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

ေက်ာင္းသားႏွင့္ျပည္ သူကုိ အေျခခံေသာအဆင့္ျမင့္ ပညာေရးဥပေဒေပၚထြက္ေရး ႏုိင္ငံတစ္၀န္းရွိ ေက်ာင္းသား သမဂၢ ၆၃ ခုက အစုိးရႏွင့္ လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေတြ႕ ဆုံေဆြးေႏြးလုိေၾကာင္း ဇူလုိင္ ၁၇ ရက္က စာပုိ႔အေၾကာင္းၾကား ထားၿပီး ၁၀ ရက္အတြင္း အ ေၾကာင္းျပန္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိ သည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဥပေဒ မူၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဇူလုိင္ ၁၄၊ ၁၅ ရက္တြင္  ပခုကၠဴ တကၠသုိလ္၌ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ၆၃ ခုမ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေ၀း က်င္းပၿပီး  အစုိးရႏွင့္ေက်ာင္း သားသမဂၢတုိ႔ ေတြ႕ဆုံညိႇႏႈိင္း သည့္ နည္းလမ္းအသုံးျပဳရန္ ဆုံးျဖတ္သည္။

ထုိအစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ ေက်ာင္းသားခုနစ္ဦးပါ၀င္သည့္ ေတြ႕ဆုံညိႇႏႈိင္းေရးကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းၿပီး ပညာေရး၀န္ ႀကီးဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္မွ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ ေကာ္မတီကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားေကာ္မတီမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသား ပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္မွကုိယ္ စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တရား၀င္ေတြ႕ ဆုံညိႇႏႈိင္းခြင့္ေတာင္းထားသည္။

‘‘ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆုံမႈဆုိတာ ထက္ ေတြ႕ဆုံညိႇႏႈိင္းေရးလမ္းစဥ္ နဲ႔ပဲ သြားဖုိ႔ရည္ရြယ္ပါတယ္။ေလး ေလးစားစား စာပုိ႔ၿပီးေတြ႕ဆုံခြင့္ ေတာင္းထားပါတယ္။ တစ္ႏုိင္ငံ လုံးက ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြနဲ႔  အတူတူ  အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ဥပေဒကုိ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ဟာ ျပည္သူ႔အစုိးရအတြက္လည္း ႏုိင္ငံရဲ႕ပညာေရးေကာင္းဖုိ႔ဆုိတဲ့ အေပၚမွာ ထားတဲ့စိတ္ေစတနာ ကုိ ျပည္သူကုိခ်ျပရာေရာက္ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အတူတူ ေပါင္း လုပ္ၾကရေအာင္လုိ႔ တာ၀န္ရွိသူ ေတြကုိ အမွာစကားပါးခ်င္ပါ တယ္’’ ဟု မေကြးနည္းပညာ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဥကၠ႒ကုိခ်စ္၀င္းေမာင္က ေျပာ သည္။၂၀၁၅ လက္ပံတန္းေက်ာင္း သားသပိတ္အၿပီး အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းၿပီး ေနာက္ သုံးႏွစ္ခန္႔ၾကာေသာ္လည္း က႑အလုိက္ဥပေဒျဖစ္သည့္ အ ဆင့္ျမင့္ပညာေရးဥပေဒထြက္ ေပၚမလာေသးေပ။ သုိ႔ေသာ္ အ ဆင့္ျမင့္ပညာေရးဥပေဒျပ႒ာန္း ၿပီးမွ ဆက္လက္ေရးဆြဲရမည့္ တကၠသုိလ္ပဋိညာဥ္မ်ားကုိ တကၠ သုိလ္မ်ားတြင္ ေရးဆြဲေနသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုိ ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ ရြက္ေနသည့္အေျခအေနမ်ား၊ ဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ ေက်ာင္း သားသမဂၢမ်ားက ပါ၀င္ႏုိင္မည့္ အေျခအေနကုိ ေတြ႕ဆုံညိႇႏႈိင္း မည္ဟု ပခုကၠဴတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအေထြ ေထြအတြင္းေရးမွဴးကုိသက္သက္ ေမာင္က ဆုိသည္။

‘‘အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ သည္ ေက်ာင္းသား၊ျပည္သူကုိအ ေျခမခံတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီမုိက ေရစီပညာေရးကုိ ဦးမတည္ေစလုိ႔ အဲဒီအခ်က္ေတြနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ က ဆႏၵျပခဲ့တာပါ။ ေက်ာင္းသား ေတြက ဒီမုိကေရစီပညာေရးျပဳ ျပင္မႈအတြက္ အၿမဲတမ္းဆႏၵရွိပါ တယ္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လုိ စိတ္ရွိပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက လည္း ေတြ႕ဆုံညိႇႏႈိင္းမႈေတြလုပ္ ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိေပမယ့္မရလုိ႔သာ သပိတ္ေမွာက္တဲ့လမ္းကုိ ေရြးခဲ့ တာပါ။ အခုလည္း ေအးေအး ေဆးေဆးပဲ တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ေတြ႕ၿပီးေတာ့ အျပန္အလွန္ကူညီ ဖုိ႔ လမ္းေၾကာင္းကုိေရြးထားပါ တယ္’’ ဟု ေတြ႕ဆုံညိႇႏႈိင္းေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၀င္ ကုိခ်စ္ ၀င္းေမာင္ကေျပာသည္။

ေတြ႕ဆုံညိႇႏႈိင္းမႈကုိ ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္ ေနာက္ဆုံးထားအ ေၾကာင္းျပန္ေပးရန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ မည့္ရက္မတိုင္မီ ႏွစ္ရက္ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းျပန္ေပးရန္  ေက်ာင္း သားသမဂၢ ၆၃ခုက ေတာင္းဆုိ ထားသည္။

=======================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

တစ္ ကမၻာ လုံးရွိ လျမတ္ ရမ္တြာန္
We are All Zakzaky