အလာမာ ဆယက္ဒ္ ဂ်လီးလ္နကဝီး အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ ၏ အမိန္႔ေတာ္ ခံယူ+ ဓာတ္ပုံမ်ား

အလာမာဆယက္ဒ္ စါဂ်စ္ဒ္ အလီ နကဝီ ဆပ္ ၏ သားမက္ အလာမာ ဆယက္ဒ္ ဂ်လီးလ္နကဝီး သည္ အခ်ိန္ၾကာရွည္စြာ မနာမက်န္း ျဖစ္ၿပီးေနာက္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ ၏ အမိန္႔ေတာ္ ခံယူသြား ခေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

မဂ်္မာေယ အိုလမာေယ ရွီအာ ပါကစၥတန္ အဖြဲ႔ ၏ ေခါင္းေဆာင္ ဥကၠ႒ အလာမာဆယက္ဒ္ စါဂ်စ္ဒ္ အလီ နကဝီ ဆပ္ ၏ သားမက္ အလာမာ ဆယက္ဒ္ ဂ်လီးလ္နကဝီး သည္ အခ်ိန္ၾကာရွည္စြာ မနာမက်န္း ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ရဝါပန္တီ တြင္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ အမိန္႔ေတာ္ ခံယူသြားေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရပါတယ္။

မရ္ဟြန္မ္ ၏ နမာဇ္ေစ မိုင္ယစ္သ္ အား ရဝါပန္တီ ရွိ ေအမာမ္ ဘာရာ (( ရာဒ္ဂါေရ ဟိုစိန္ (အ.စ) )) အလာမာ ရွိက္ၡ မိုအ္စင္နဂ်ာဖီ မွ ဦးေဆာင္ ဖတ္ေပးခ့ဲပါတယ္။ နမာဇ္တြင္ တစ္ၿမိဳ႕တည္း ေန မိုအ္မင္ အေျမာက္အမ်ား လည္း ပါဝင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

မရ္ဟြန္မ္ ၏ နမာဇ္ေစ မိုင္ယစ္သ္ တြင္ ဂ်မအသ္ေသအစၥလာမ္မီ ဥကၠဌ မရ္ဟြန္မ္ ဃာဇီ ဟိုစိန္အဲဟ္မဒ္၏ သား အာေစဖ္ လြက္မန္ ဃာဇီ ႏွင့္အျခား ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား လည္း ပါဝင္ခဲ့ၾကပါတယ္ ။

အာေစဖ္ လြက္မန္ ဃာဇီ မွ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရင္း - အလာမာ ဆယက္ဒ္ ဂ်လီးလ္နကဝီးကိုဆုံး႐ႈံး ရျခင္းသည္ အြန္မသ္ (ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ေနာက္လိုက္ေနာက္သားမ်ား ) အတြက္ ဆုံး႐ႈံး ရေၾကာင္း မရ္ဟြန္မ္၏ အြန္မသ္ (စြႏၷီ ရွီအာ ) ညီညြတ္ေရး အတြက္ ေခသ္မသ္ (အက်ဳိးျပဳ ) လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို အၿမဲ တမ္း သတိထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။


မဇ္ဟဗ္ေပါင္းစုံ ၏ အႀကီးအကဲ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားလည္း အလာမာ ဆယက္ဒ္ ဂ်လီးလ္နကဝီး အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ အမိန္႔ခံယူသြားျခင္း အတြက္ အလာမာဆယက္ဒ္ စါဂ်စ္ဒ္ အလီ နကဝီ ဆပ္ ကို အားေပး ႏွစ္သိမ့္စကားမ်ား ဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

====================
251 / End

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky