ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ျပင္ဆင္ေရး သံုးပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည္

ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ျပင္ဆင္ေရး သံုးပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည္


NCA အရ ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တြင္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ မ်ား အဆင္ေျပစြာ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူ ေဘာင္ျပင္ဆင္ေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ယခုလကုန္ပိုင္းတြင္ က်င္းပမည္ ဟု အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က ေျပာသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


 NCA အရ ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တြင္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ မ်ား အဆင္ေျပစြာ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူ ေဘာင္ျပင္ဆင္ေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ယခုလကုန္ပိုင္းတြင္ က်င္းပမည္ ဟု အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က ေျပာသည္။

ႏိုဝင္ဘာလဆန္းတြင္ ျပဳ လုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕မွ ကိုယ္စား လွယ္ ၁၀ ဦး၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အစုအဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀ ဦးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အစုအဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀ ဦး တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈပံုစံကို ပိုမိုရွင္းလင္းလြယ္ကူေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေအာက္တိုဘာ တတိယပတ္က ေနျပည္ေတာ္ တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ထိပ္သီးေဆြး ေႏြးပြဲ၌ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ယခုႏုိင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ ျပင္ဆင္ေရးသည္ ထိပ္သီးေဆြး ေႏြးပြဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ သည္ဟု UPDJC အတြင္းေရးမွဴး ဦးလွေမာင္ေရႊကေျပာသည္။

‘‘Framework (ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္) တစ္ ခုလံုးအေပၚ ျပန္ၿပီးေတာ့ သံုးသပ္ ၾကမွာေပါ့’’ဟု ၎က ဆုိသည္။

မူေဘာင္ျပင္ဆင္ေရး ေဆြး ေႏြးပြဲ၌ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အဆင္ေျပစြာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏုိင္ေရးႏွင့္ UPDJC လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပိုမိုေပးအပ္ႏုိင္ ေရး ကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးရန္ရွိသည္ ဟု ပအိုဝ္းအဖြဲ႕ (PNLO) ဒုဥကၠ႒ ခြန္ျမင့္ထြန္းဆုိသည္။

‘‘လာမယ့္ စတုတၳပင္လံုလို အစည္းအေဝးမ်ိဳးမွာ UPDJC ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာနဲ႔၊ သူ႔မွာရွိတဲ့ အာဏာသက္ေရာက္မႈနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေတြရွိမွာျဖစ္သလို လုပ္ငန္းေကာ္မတီကလည္း အဓိ ကေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းတဲ့ ေန ရာအေနနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ပိုၿပီး တုိးျမင့္လာႏုိင္ေရး အဲဒါမ်ိဳးေတြ ေဆြးေႏြးျဖစ္မွာပါ’’ဟု ၎ကဆုိ သည္။

အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ရွစ္ဖြဲ႕တုိ႔ ၂၀၁၅ ေအာက္တုိဘာက NCA လက္္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ ရက္ ၆၀ အတြင္း ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေဆြးေႏြးရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ေဆြးေႏြး မည့္ပံုစံမ်ား အေသးစိတ္ေဖာ္ျပ ထားသည့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ ဆုိင္ရာမူေဘာင္ေရးဆြဲခဲ့ရာ အ ခ်ိန္တိုအတြင္း ေရးဆြဲရမႈေၾကာင့္ ျပည့္စံုမႈမရွိဆိုကာ မူေဘာင္ျပင္ ဆင္မႈ (၁၁)ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည့္ UPDJC သည္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ညီလာခံ- ၂၁ ရာစု ပင္ လံုအစည္းအေဝးမ်ားအပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အဆင္ ေျပစြာ က်င္းပႏုိင္ေရး ဦးေဆာင္ ရသည့္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

UPDJC ကို အစိုးရ၊ လႊတ္ ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ အစုအဖြဲ႕၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ တုိင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အစုအဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၄၈ ဦး ျဖင့္ အခ်ိဳးက်ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ထို႔အျပင္ UPDJC အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႕ႏွင့္ UPDJC လုပ္ငန္းေကာ္မ တီမ်ားကိုလည္း ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား အခ်ိဳးက်ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထား သည္။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီငါးခုရွိရာ ယင္းတုိ႔မွာ ႏုိင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စသည့္ ေကာ္မတီ တုိ႔ျဖစ္သည္။

=======================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky