အိႏိၵယႏိုင္ငံျခားေရးအတြင္း၀န္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္ခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၊ ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းနားလည္မႈစာခၽြန္လႊာလက္

အိႏိၵယႏိုင္ငံျခားေရးအတြင္း၀န္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္ခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၊ ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းနားလည္မႈစာခၽြန္လႊာလက္


ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ။ ။ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးအတြင္း၀န္ Shri Vijay Gokhale သည္ တရား၀င္ခရီးစဥ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေအာက္တုိဘာလ ၂၂ ရက္တြင္ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္း ဘက္စံုသံုးျဖတ္သန္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကုိ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ။ ။ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးအတြင္း၀န္ Shri Vijay Gokhale သည္ တရား၀င္ခရီးစဥ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေအာက္တုိဘာလ ၂၂ ရက္တြင္ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္း ဘက္စံုသံုးျဖတ္သန္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကုိ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံျခားေရးအတြင္းဝန္ႏွင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင္႔ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦး၀င္းခန္႔တို႔က ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္း ဘက္စံုသံုး ျဖတ္သန္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ စစ္ေတြဆိပ္ကမ္း၊ ပလက္၀ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းဆိပ္ကမ္းႏွင္႔ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ အေဆာက္အအုံမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ Private Port Operator ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားေရး ဆုိင္ရာနားလည္ မႈစာခၽြန္လႊာကုိ လက္မွတ္ေရးထိုးသည္။

ထိုသို႔ လက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏွင့္ အိႏိၵယအပါအ၀င္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးတိုးျမွင့္လာႏုိင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အပါအ၀င္ ေဒသတြင္းတစ္ခုလံုး၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးမွဳမ်ားတုိးတက္ လာႏိုင္သည္။

အိႏိၵယ၏ Act East Policy အားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္အေရးပါေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံတုိ႔၏ အေျခခံအေဆာက္အဦတို႔တုိးပြားလာကာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း မ်ားလည္း ပိုမိုရရွိေစႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု သိရသည္။

အိႏိၵယႏိုင္ငံျခားေရးအတြင္း၀န္သည္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္ႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံမွေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ခရီးစဥ္အတြင္း အိႏိၵယႏိုင္ငံျခားေရးအတြင္း၀န္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးအတြင္းဝန္သည္ အေစာပိုင္းတြင္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လွိဳင္အားလည္း သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ေတြ႔ဆံုစဥ္ နယ္စပ္လံုျခံဳ ေရး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ျမန္မာနုိင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၏ အေျခအေနမ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံျခားေရးအတြင္းဝန္ကျမန္မာႏိုင္ငံံကဲ့သို႔ေသာ နီးကပ္စြာရင္းႏွီးသည့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတစ္ခုႏွင့္ ဆက္ဆံ ေရးအား တန္ဖိုးထားပါေၾကာင္း ၊ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လံုျခံဳေရး၊ ႏိုင္ငံသားအခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံေရး ႏွင့္စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မွဳ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရးစသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပိုမိုနက္ရွိဳင္းစြာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသတင္း စကားပါးခဲ့သည္။

=======================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky