ရဲဟ္ဗရ္အင္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ

အီရန္ ႏိုင္ငံ၏ ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ မ်ား အတြက္ ေဆြးေႏြး နားလည္မႈ မျဖစ္ႏိုင္

အီရန္ ႏိုင္ငံ၏ ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ မ်ား အတြက္ ေဆြးေႏြး  နားလည္မႈ မျဖစ္ႏိုင္

ရဲဟ္ဗရ္အင္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆယက္ အလီခါ ေမနာအီ အေနျဖင့္ အီရန္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ဝါဒီ ႏိုင္ငံမ်ား အၾကား ျပႆနာ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိန္႔ၾကားသည္မွာ - အဓိကျပႆနာ မွာ အီရန္ရန္သူ အေနျဖင့္ အီရန္ကို အားေကာင္းအားႀကီးၿပီး ခိုင္ခံ့ လာမည္ကို မၾကည့္ ႏိုင္သည့္ အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အီရန္အေနျဖင့္ မိမိတို႔ကာကြယ္ ေရး ဆိုင္ရာ အားေကာင္းဖို႔ ႀကီးဖို႔သာ အဓိကအာရုံထားေၾကာင္း၊ အီရန္ ႏိုင္ငံ၏ ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ မ်ား အတြက္ ေဆြးေႏြး နားလည္မႈ မျဖစ္ႏိုင္ ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္ ။ ရန္သူ၏ လုပ္ႀကံ အစီအစဥ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ ႏိုင္ရန္အတြက္ ၎တို႔၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ကို ဆန္႔က်င္ ၍ လႈပ္ရွား မႈ ျပဳရမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ကိုလည္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။


အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

ရဲဟ္ဗရ္အင္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆယက္ အလီခါ ေမနာအီ အေနျဖင့္ အီရန္စစ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆင္းမ်ား ၏ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုပြဲ တြင္ အီရန္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ဝါဒီ ႏိုင္ငံမ်ား အၾကား ျပႆနာ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိန္႔ၾကားသည္မွာ - အဓိကျပႆနာ မွာ အီရန္ရန္သူ အေနျဖင့္ အီရန္ကို အားေကာင္းအားႀကီးၿပီး ခိုင္ခံ့ လာမည္ကို မၾကည့္ ႏိုင္သည့္ အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အီရန္အေနျဖင့္ မိမိတို႔ကာကြယ္ ေရး ဆိုင္ရာ အားေကာင္းဖို႔ ႀကီးဖို႔သာ အဓိကအာရုံထားေၾကာင္း၊ အီရန္ ႏိုင္ငံ၏ ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ မ်ား အတြက္ ေဆြးေႏြး နားလည္မႈ မျဖစ္ႏိုင္ ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္ ။ ရန္သူ၏ လုပ္ႀကံ အစီအစဥ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ ႏိုင္ရန္အတြက္ ၎တို႔၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ကို ဆန္႔က်င္ ၍ လႈပ္ရွား မႈ ျပဳရမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ကိုလည္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီးရဲဟ္ဗရ္အင္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ အေနျဖင့္ အီရန္တပ္မေတာ္ အား အီရန္ ေျမ ႏွင့္အီရန္ ႏိုင္ငံ သူႏိုင္ငံသားမ်ား ကို ကာကြယ္ ဖို႔ အေရး ႀကီး ဆုံး က႑ တစ္ခု အျဖစ္ ပါဝင္ ေနေၾကာင္း သတ္မွတ္ၿပီးမိန္႔ၾကားသည္မွာ - စက္မႈ လက္မႈ ၊ သိပၸံ ႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ၊စီးပြားေရး ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး က႑မ်ား၏ တိုးတက္မႈမ်ား မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ၿငိပ္ဝပ္ပိျပားမႈ ၊ေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္ မႈ မရွိမျခင္း မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္း ၿငိပ္ဝပ္ပိျပားမႈ ၊ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ မႈ တိုးတက္ ဖို႔ အလြန္တရာ အေရးႀကီးေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။ရဲဟ္ဗရ္အင္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆယက္ အလီခါ ေမနာအီ အေနျဖင့္ ဆက္လက္ၿပီး လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ အီီရန္ျပည္သူလူထု ၏ စားဝတ္ေနေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥကို အေရးႀကီးက႑ အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးကုန္သြယ္ေရး အတြက္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ဟာလည္း ၿငိပ္ဝပ္ပိျပား ေအးခ်မ္းမႈ အေပၚ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ပါ တယ္။

ရန္သူ၏ လုပ္ႀကံ အစီအစဥ္မ်ား ရင္ဆိုင္ ႏိုင္ရန္အတြက္ ၎တို႔၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ၏ ဆန္႔က်င္ ၍ လႈပ္ရွား မႈ ျပဳရမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ထုတ္ပစၥည္းမ်ားကို အမ်ားဆုံး အားေပး သုံးစြဲႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

==============
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky