ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း ျပဳလုပ္ရန္ ပါတီဝင္ထားသူမ်ားရွိဟုဆို

ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း ျပဳလုပ္ရန္ ပါတီဝင္ထားသူမ်ားရွိဟုဆို

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီအတြင္း ပါတီကို ပ်က္စီးေစမည့္ကိစၥမ်ား ေဆာင္ ရြက္ရန္ႏွင့္ ပါတီ၏သတင္းအ ခ်က္အလက္မ်ားရယူႏုိင္ရန္ ပါတီ ဝင္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ထားသူမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္ရန္ကုန္တိုင္း အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီအတြင္း ပါတီကို ပ်က္စီးေစမည့္ကိစၥမ်ား ေဆာင္ ရြက္ရန္ႏွင့္ ပါတီ၏သတင္းအ ခ်က္အလက္မ်ားရယူႏုိင္ရန္ ပါတီ ဝင္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ထားသူမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္ရန္ကုန္တိုင္း အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ယုဒသန္ခန္းမ ၌ ယမန္ေန႔ (မတ္လ ၂ ရက္)က ျပဳလုပ္သည့္ ဒီခ်ဳပ္ဒုတိယအႀကိမ္ ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္ညီလာခံ အတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းလူငယ္ညီ လာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား စံုညီ ေတြ႕ဆံုပြဲ၌ ဦးျမင့္ေဌးက ယင္းသို႔ ေျပာၾကားသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ကို စတင္တည္ေထာင္စဥ္မွ လက္ရွိအထိ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပါတီမူဝါဒမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္သူ၊ ပါတီပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း ျပဳလုပ္ရန္ အျခားအဖြဲ႕အစည္း မ်ားက ထည့္ထားသူ၊ အခြင့္အ ေရးရလို၍ ဝင္ေရာက္လာသူ စသျဖင့္ ပါတီဝင္အမ်ိဳးအစား သံုးမ်ိဳး ခြဲျခားႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

‘‘အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ လိုက္နာ ၿပီးေတာ့ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္လို႔ ဝင္လာတဲ့လူအမ်ိဳးအစား၊ အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ရဲ႕ပ်က္လိုရာပ်က္စီးေၾကာင္း ဖ်က္လိုရာဖ်က္ဆီးေၾကာင္း လုပ္ဖို႔ တျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တျခား အသင္းအပင္းမ်ားက ထည့္ထား တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ အဲဒီႏွစ္မ်ိဳးက အဖြဲ႕  ခ်ဳပ္ထဲမွာ စတင္ဖြဲ႔စည္းတည္ ေထာင္စဥ္ကတည္းက အခုခ်ိန္ အထိ စဥ္ဆက္မျပတ္ရွိေနတယ္’’ ဟု ဦးျမင့္ေဌးက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ အခြင့္အေရးရလို သည့္ အမ်ိဳးအစားကမူ ပါတီအ တြင္း အၿမဲမရွိဘဲ ႏိုင္ငံေရးအရ အသာရခ်ိန္မွသာ ေပၚလာတတ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ‘‘ႏိုင္ငံေရးအရ အက်ပ္အတည္းျဖစ္မယ္၊  တစ္ ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြက ထိန္း ေတာ့မယ္၊ သိမ္းေတာ့မယ္ဆိုရင္ အဲဒီလူတန္းစားက ေပ်ာက္သြား တယ္’’ဟု ဦးျမင့္ေဌးက ေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္  ဒီခ်ဳပ္ဒုတိယ အႀကိမ္ လူငယ္ညီလာခံအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းလူငယ္လုပ္ငန္းအ ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ပါတီ ႏွင့္ႏိုင္ငံအတြက္ အမွန္တကယ္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သူမ်ားကိုသာ ေရြး ခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေပးရန္ လိုအပ္ ၿပီး အုပ္စုဖြဲ႕ေရြးခ်ယ္ျခင္းမျဖစ္ေစ ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ဒီခ်ဳပ္၏ဒုတိယအႀကိမ္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္ညီလာခံက်င္း ပႏုိင္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္အဆင့္ ညီလာခံမ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္  အၿပီးသတ္က်င္းပခဲ့သည္။ တိုင္း ႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္ ညီလာခံမ်ား ကို ယခုလအတြင္း က်င္းပမည္ ျဖစ္ၿပီး တိုင္းအဆင့္ လူငယ္ေတြ႕ ဆံုပြဲကို ရန္ကုန္တိုင္း၌ စတင္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

ညီလာခံတြင္ ဝင္ေရာက္ေရြး ခ်ယ္ခံမည့္ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားအခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆံုႏိုင္ရန္ႏွင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အရည္အခ်င္း မ်ား သိရွိရန္ ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္ပါတီေခါင္း ေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

‘‘တကယ္အလုပ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ သူေတြ၊ တကယ္တာဝန္ယူႏုိင္တဲ့ လူေတြကို တင္ေျမႇာက္ေရြးခ်ယ္ ေပးပါ။ ရန္ကုန္တိုင္းလူငယ္လုပ္ ငန္းအဖြဲ႕ ညံ့ဖ်င္းရင္၊ အသံုးမက် ရင္ ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္တဲ့ လူငယ္ ေတြ တာဝန္မကင္းဘူးလို႔ ကြၽန္ ေတာ္ အခုကတည္းက ႀကိဳေျပာ ခ်င္တယ္’’ဟု ဦးျမင့္ေဌးက လူငယ္ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေျပာသည္။

တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ညီလာခံမ်ား က်င္းပၿပီးပါက ႏုိင္ငံ လံုးဆိုင္ရာ လူငယ္ညီလာခံကို သႀကၤန္ကာလမတိုင္မီ ဆက္ လက္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူငယ္ညီလာခံက်င္းပေရးဗဟို ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္ဦး က ေျပာသည္။

 ယုဒသန္ခန္းမ၌ က်င္းပ သည့္ အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ရန္ ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းအပါအဝင္ ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ မ်ား၊ ရန္ကုန္တိုင္းအလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ တိုင္းဒီခ်ဳပ္လူငယ္ညီလာခံကိုယ္ စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္သည္။

ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဒီခ်ဳပ္ပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ပါတီ၏မူဝါဒႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ကို လိုက္နာအ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ရန္လိုအပ္ၿပီး ပါတီတြင္း အုပ္စုဖြဲ႕မႈမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ယင္းေတြ႕ဆံုပြဲ၌ ေျပာ သည္။

‘‘အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ထဲမွာ ပါဝင္ေနသူ အားလံုးဟာ တစ္ဖြဲ႕တစည္း တည္းပဲ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ဒီထဲမွာ အဖြဲ႕အစည္းကြဲေတြ၊ ေလွႀကီးေပၚ မွာ ေလွငယ္ဆင့္တာေတြ၊ အုပ္စု ဂိုဏ္းဂဏေတြကို ထူေထာင္ၾက မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္ပါတီ၊ ကိုယ့္အဖြဲ႕အစည္းကို ကုိယ္ျပန္ ဖ်က္ဆီးေနသလို ျဖစ္သြားႏုိင္ပါ တယ္’’ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္း သိန္းက ေျပာသည္။

========================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky