ရွအ္ဘန္လ ၁၄ ရက္ည နမာဇ္ မဂ္ရိဗ္ဗိုင္း ျမင္ကြင္း ၊ မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ ဂ်န္မ္ကရန္ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ သမၼတႏိုင္ငံ ၏ ကြမ္းၿမိဳ႕ရွိ မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ ဂ်န္မ္ကရန္ တြင္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ဆယက္ဒ္ ဟိုစိန္နီဗူရွဲဟ္ရီ ၏ ေရွ႕ေဆာင္မႈျဖင့္ မဂ္ရိဗ္ ႏွင့္ေအရွာ နမာဇ္ကို ဝတ္ျပဳေနၾကသည့္ ရွီအာမြတ္စလင္မ္မ်ား ကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

===========================
251/ End

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

တစ္ ကမၻာ လုံးရွိ လျမတ္ ရမ္တြာန္
We are All Zakzaky