အီးယူက ကုန္သြယ္မႈအခြင့္အေရးေပး၊ မေပး လာမည့္ေျခာက္လေနာက္ပိုင္းမွ ဆုံးျဖတ္မည္ဟုဆုိ

အီးယူက ကုန္သြယ္မႈအခြင့္အေရးေပး၊ မေပး လာမည့္ေျခာက္လေနာက္ပိုင္းမွ ဆုံးျဖတ္မည္ဟုဆုိဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္ မာအေပၚေပးအပ္ထားေသာ ကုန္ သြယ္မႈအထူးအခြင့္အေရး(GSP) ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းျပဳ၊ မျပဳ လာမည့္ေျခာက္လေနာက္ပုိင္းမွ ဆုံးျဖတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံ ျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စီး ပြားေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ဦးခ်မ္းေအးက ေျပာၾကား သည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္ မာအေပၚေပးအပ္ထားေသာ ကုန္ သြယ္မႈအထူးအခြင့္အေရး(GSP) ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းျပဳ၊ မျပဳ လာမည့္ေျခာက္လေနာက္ပုိင္းမွ ဆုံးျဖတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံ ျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စီး ပြားေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ဦးခ်မ္းေအးက ေျပာၾကား သည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီး ဦး ေက်ာ္တင္ေခါင္းေဆာင္သည့္ ျမန္မာအစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢကုန္သြယ္မႈအခြင့္ အေရးစိစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕တို႔ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌သုံးနာရီခြဲခန္႔ၾကာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၿပီး ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ တုိးတက္မႈ အေျခအေနမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္မည္ဟုဆုိသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ့္ဆီမွာေတြ႕ရိွ တာေတြကုိ ဟုိဘက္(ဥေရာပ သမဂၢေကာ္မရွင္)မွာ ျပန္တင္ျပ တာေတြ၊ဘာေတြနဲ႔အဲဒါအခ်ိန္ယူ ဦးမွာ’’ ဟု ဦးခ်မ္းေအးက ေျပာ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လူ႔အ ခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားရွိေန သည္ဟု စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ဥေရာပ သမဂၢက ၎တို႔ေပးအပ္ထား သည့္ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာအထူး အခြင့္အေရး ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္း ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည့္အေျခအေနကုိ အ စုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားအားေဆြးေႏြး ခဲ့ၿပီး ၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္တင္ကလက္ ရွိေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ တုိး တက္မႈအေျခအေနမ်ားကို ျပန္ လည္ရွင္းျပသည္ဟု ၎ကဆုိ သည္။

ထုိ႔အျပင္ ၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္ တင္သည္ ဥေရာပသမဂၢက႐ုပ္ သိမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါက အေျခခံ လူတန္းစားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ သမားမ်ားစသည္တို႔ကုိ ထိခုိက္ မည္ဟု ေျပာၾကားေၾကာင္းအ ထက္ပါၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ရွင္းျပသည္။

‘‘သူတို႔အေနနဲ႔ကလည္း အ ေျခအေနကုိသိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔အစုိးရရဲ႕ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈကုိလည္း အသိအမွတ္ျပဳတယ္’’ ဟု ၎ကဆုိသည္။

ဥေရာပသမဂၢကုန္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးစိစစ္ေလ့လာ ေရးအဖြဲ႕သည္ ယမန္ေန႔(ေအာက္ တိုဘာ ၃၁ ရက္)တြင္ စီးပြားေရး ႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ ႀကီးဌာနအပါအ၀င္ ေနျပည္ေတာ္ ရွိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ပုဂၢိဳလ္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ ႀကီးဦးေအာင္ထူးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာ တြင္ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာအထူး အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥကုိ အ ေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးျခင္းမရိွ ေၾကာင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ အဓိ ကေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါ ၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးရန္ႏုိင္ထြန္းက ေျပာသည္။

‘‘သိပ္ထူးျခားမႈမရွိပါဘူး။ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးတယ္။ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္တာေတြရွိတယ္။ ကုန္ သြယ္မႈဆုိင္ရာကိစၥေတြကုိ အျမင္ ခ်င္းဖလွယ္တဲ့အေျခအေနပါ’’ ဟု ၎ကရွင္းျပသည္။

ေအာက္တုိဘာ ၃၀ ရက္က ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ ျပဳလုပ္ ေသာေဆြးေႏြးမႈတြင္ အျပည္ ျပည္ဆုိင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရး၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္တင္ႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲ ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ကာကြယ္ေရး၀န္ ႀကီးဌာန၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအ ဖြဲ႕႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈ၀န္ ႀကီးဌာန၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္ လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာ န၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးတုိ႔ မွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားတက္ ေရာက္ခဲ့သည္။

ယင္းေတြ႕ဆုံမႈတြင္ လူ႔အ ခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈစြပ္ စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တာ ၀န္ခံမႈကိစၥ၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အ စည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈျမႇင့္တင္ေရးကိစၥ၊ ရခုိင္၊ ကခ်င္ ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တို႔၌ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီ ေခ်ာေမြ႕စြာေပးအပ္ႏုိင္ေရးကိစၥ ႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား၏ လူေန မႈအေျခအေနမ်ား တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန က ထုတ္ျပန္သည္။

ဆက္လက္၍ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံ ေရာက္ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားကုိယ္ ပုိင္ဆႏၵျဖင့္ လုံၿခံဳေကာင္းမြန္စြာ ျပန္လာႏုိင္ေစရန္ အေျခအေန ေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေရး၊ လူမႈအ သုိုင္းအ၀ုိင္းမ်ားအၾကား သဟဇာ တရွိစြာေပါင္းစည္းေနထုိင္ေရး၊ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ကာ ကြယ္ျမႇင့္တင္ေရးကိစၥတို႔ႏွင့္ပတ္ သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအေပၚ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္ ၌ ေဖာ္ျပသည္။

ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) သည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံတ ကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းအၾကား ဆက္ ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လိုအပ္ သည့္ အကူအညီေပးရန္ အသင့္ ရွိေသာ္လည္း  ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈ အားနည္းမႈမ်ားရွိပါကကုန္ သြယ္မႈ အထူးအခြင့္အေရးကို ႐ုပ္ သိမ္းႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိ ေၾကာင္း အထက္ပါ စိစစ္ေလ့လာ ေရးအဖြဲ႕၏ ေလးရက္ၾကာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္အၿပီး ယမန္ေန႔ (ေအာက္တိုဘာ၃၁ရက္) တြင္ထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ ခဲ့သည့္ စိစစ္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ပထမဦးစား ေပးအျဖစ္ အီးယူကေလ့လာဆန္း  စစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္။

=======================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky