မကာမ္ေမ မိုအဇန္မ္ေမ ရဲဟ္ဗရီ

မြတ္စလင္မ္ မ်ား အတြက္ အေရးအႀကီးတကာ အႀကီးဆုံးတာဝန္မွာ ပါလက္စတိုင္း ကို ကာကြယ္ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္

မြတ္စလင္မ္ မ်ား အတြက္ အေရးအႀကီးတကာ အႀကီးဆုံးတာဝန္မွာ ပါလက္စတိုင္း ကို ကာကြယ္ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္

မကာမ္ေမ မိုအဇန္မ္ေမ ရဲဟ္ဗရီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆယက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္ဟာဂ်ီမ်ား ကို ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာတြင္ အာဏာရွင္ႀကီးမ်ား ၏ ႏိုင္ငံေရး စနစ္ မ်ားသည္ မြတ္စလင္မ္မ်ား အၾကား ေသြးကြဲမႈ စည္းလုံး ပ်က္ေအာင္ျပဳလုပ္ေန မႈကိုျပဳ ေနေၾကာင္း အရိပ္အႃမြက္ေရးမိန္႔ၾကားရင္း အစၥလာမ့္ ႏိုင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကမာၻ႔ အစၥလာမ္၏ အေရးပါ အရာေရာက္ ပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ား အေနျဖင့္ စည္းလုံးညီညြတ္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ မိမိတို႔၏ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားကို သတိေပး ႏိုးေဆာ္မႈမ်ား ျပဳၾကရန္ မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

မကာမ္ေမ မိုအဇန္မ္ေမ ရဲဟ္ဗရီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆယက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္ဟာဂ်ီမ်ား ကို ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာတြင္ အာဏာရွင္ႀကီးမ်ား ၏ ႏိုင္ငံေရး စနစ္ မ်ားသည္ မြတ္စလင္မ္မ်ား အၾကား ေသြးကြဲမႈ စည္းလုံး ပ်က္ေအာင္ျပဳလုပ္ေန မႈကိုျပဳ ေနေၾကာင္း အရိပ္အႃမြက္ေရးမိန္႔ၾကားရင္း အစၥလာမ့္ ႏိုင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကမာၻ႔ အစၥလာမ္၏ အေရးပါ အရာေရာက္ ပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ား အေနျဖင့္ စည္းလုံးညီညြတ္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ မိမိတို႔၏ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားကို သတိေပး ႏိုးေဆာ္မႈမ်ား ျပဳၾကရန္ မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ နီးပါး (အစၥေရး၏) က်ဴးေက်ာ္ ျခင္းကိုခံထားရၿပီး ကိုယ္တိုင္ေတာ္ လွန္ေနသည့္ ပါလက္စတိုင္းမ်ား ဘက္မွ ကာကြယ္ရမည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မြတ္စလင္မ္ မ်ားအားလုံး အတြက္ အေရး အႀကီးတကာ အႀကီးဆုံးတာဝန္ တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

မကာမ္ေမ မိုအဇန္မ္ေမ ရဲဟ္ဗရီ ေရးသားထားသည့္ စာသား (သဝဏ္လႊာ) အား ၾသဂုဏ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ တြင္ အီရန္နီ ဟာဂ်ီ မ်ား၏ အုပ္ထိန္းသူ ၊ ရဲဟ္ဗရ္ ၏ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ H.I ဆယက္ဒ္ ဃာဇီး အစၥကရီ အေနျဖင့္ ေဆာ္ဒီ ႏိုင္ငံ အရ္ဖသ္ကြင္းျပင္တြင္ (( မြရွ္ေရက္မ်ားကိုမုန္းတီးေၾကာင္း ေၾကျငာပြဲ)) အခမ္းအနားတြင္ ဖတ္ၾကားျပခဲ့ပါတယ္။ မကာမ္ေမ မိုအဇန္မ္ေမ ရဲဟ္ဗရီ ေရးသားထားသည့္ စာသား (သဝဏ္လႊာ) မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

و الحمدلله رب العالمين و الصلاة و السلام علي سيدنا محمد خاتم النبيين و آله الطاهرين و صحبه المنتجبين.ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္သည့္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္အား ေက်းဇူး တင္ရွိပါသည္။ ဤႏွစ္ကိုလည္းကမာၻအႏွံ ရွိ အလြန္ေျမာက္မ်ားသည္ မိုအ္မင္မ်ားကို ဟဂ်္ ျပဳရန္ စြမ္းအား ခ်ီးျမႇင့္ ေပးသနားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ထို႔မွသာ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ပင္းမ ေရေသာက္ျမစ္မွ အက်ဳိး အျမတ္ ရယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေန႔မ်ား ႏွင့္ညမ်ား၏ အဖိုးတန္ၿပီးမဂၤလာရွိသည့္ နာရီမ်ားသည္ အ့ံဖြယ္ ေဆးပမာ ႏွလုံးသားမ်ားကို ေျပာင္း လဲေစၿပီး ၊ ဝိညာဥ္မ်ားကို သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ ေစပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာ္ ဖူးစာသည္ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္၏ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္သည့္အိမ္ေတာ္ တြင္ ေန႔ည အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ ခဝပ္ကိုးကြယ္မႈ ႏွင့္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္အတြက္သာ ႏွစ္ထားသည့္ စိတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္ ေဇက္ရ္ ႏွင့္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ထံနီးကပ္မႈကို ရယူႏိုင္ ရန္အတြက္ ျပဳလုပ္သူမ်ားသာ ရပါသည္။

ဟဂ်္သည္ လွဴိ႕ဝွက္မႈမ်ား အျပည့္ပါသည့္ ေအဗါဒသ္ ျဖစ္ၿပီး ျမင့္ျမတ္သည္ အလႅာဟ္၏ အိမ္ေတာ္ သည္ ဤအတြက္ သက္ေသ ျဖစ္ၿပီး ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ မ်ားႏွင့္ ျပည့္ဝေနပါသည္။ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ထင္ရွားမႈကို ျပေနပါသည္။

ဟဂ်္ သည္ မိုအ္မင္ ႏွင့္ အလႅာဟ္အတြက္စိတ္ကိုႏွစ္ၿမိဳ႕ထားသူမ်ား ၊ စဥ္္းစားဆင္ျခင္သူမ်ား ကို နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားေကာင္းမႈႏွင့္ စိုးမိုးမႈကို ခ်ီးျမႇင့္ပါသည္။ ႏူးရ္ရွိသည့္(က်က္သေရမဂၤလာရွိသည့္) မႏုသာလူသား အသြင္ကို ျဖစ္ေစပါသည္။
ဤနည္းျဖင့္ အေတြးအေခၚ ဆင္ျခင္တုံတရားရွိသူ ၊ ရဲစြမ္းသတၱိ ရွိသူ ၊ႀကိဳးပမ္းလႈပ္ရွားသူ (မိုဂ်ာဟစ္ဒ္) ၊သာသနာ့အတြက္ ႀကိဳးပမ္းသူ လူသား အျဖစ္ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ပါသည္။
ဤ နမူနာမဲ့ တာဝန္ျဖစ္သည့္ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ထိုနည္းတူစြာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥ အတြက္ ျဖစ္ေစ ၊ လူမႈအသိုင္းအဝန္း အတြက္ျဖစ္ေစ စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈ ကို ႏိုးထေစပါသည္။ ဤကိစၥ ႏွစ္ရပ္စလုံးသည္ ယေန႔အတြက္ အလြန္ လိုအပ္ အေရးႀကီးပါသည္။ တျခားတဖက္ တြင္လည္း Metallurgism ေၾကာင့္ မႏုႆလူသား ပ်က္စီး မႈဆီသို႔ သြားေနပါသည္။ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ သည္ စနစ္မ်ား သည္ မြတ္စလင္မ္မ်ား အၾကား ျပႆနာျဖစ္မႈ ျဖစ္ပြား ေစပါ သည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ အစၥလာမ္ ႏိုင္ငံမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့ သြားပါသည္။ ဟဂ်္သည္ ဤနာၾကင္မႈဒုကၡႀကီး ႏွစ္ခု အတြက္ ေဆး ျဖစ္ပါသည္။ မႏုႆလူသား ၏ ႏွလုံးသားမ်ားတြင္ သံေခ်းကိုက္ေနမႈကို ေဆးခၽြတ္ႏိုင္ေပမည္။ သကၠ္ဝါ (အလႅာဟ္ေၾကာက္စိတ္၊သီလသမာဓိ) ႏွင့္မအ္ေရဖသ္ (အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ကိုသိရွိနားလည္ျခင္း ) ဆိုသည္ႏူးရ္ျဖင့္ လင္းဝင္း ေစႏိုင္ပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာ ၎တို႔၏ မ်က္စိမ်ားကို အစၥလာမ့္ေလာက၏ ခါးသီး နာၾကင္ ဖြယ္ျဖစ္ ရပ္မွန္မ်ား အား ျမင္ေတြ႔ ေအာင္ျပဳေပ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေျခအေနမွသာ ျပႆနာ မ်ားကို ရင္ဆိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ကို ခိုင္မာေအာင္ ၊ ေျခမ်ားကိုခိုင္ၿမဲေအာင္ျပဳၿပီး လက္မ်ားႏွင့္ဦးေႏွာက္ မ်ားကို အသင့္ ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္ပါတယ္။
ယေန႔ အစၥလာမ့္ ေလာက ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္း လုံၿခဳံမႈ မရွိပါ ။ ကိုယ္က်င့္တရား ၊ႏိုင္ငံေရး ၊ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မလုံၿခဳံ မၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ေၾကာင့္ ရန္သူ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို တိုက္ခိုက္ေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္လည္း ရန္သူအားရင္ဆိုင္ ႏိုင္ရန္ မိမိတာဝန္ ကို ေက်ပြန္ေအာင္ မေဆာင္ရြက္ ေခ်။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ «اَشِّدآءُ عَلَی الکُفّار» ကိုေမ့ေနပါ သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ «رُحَمآءُ بَینَهُم» အေပၚ လက္ေတြ႔ မက်င့္သုံးသည့္ အတြက္ ယေန႔ အစၥေရး သည္ အစၥလာမ္ ၏ ပထဝီ အေနအထားဆိုင္ရာ ႏွလုံးသား တြင္ ျပႆနာ ကို ျဖစ္ေပၚ ေစေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ ပါလက္စတိုင္းတြင္ မိမိတို႔၏ သမိုင္းေပးတာဝန္ကို မထမ္းေဆာင္ဘဲ ဆီးရီးယား ၊ အီရတ္ ၊ယီမင္ ၊ ဘာရိန္း ၊လစ္ဗ်ား ၊အာဖဂန္နိစၥတန္ ၊ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေသာင္းၾကမ္းသူမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ေနပါသည္။

အစၥလာမ္ ႏိုင္ငံမ်ား ၏ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ အိုလမာ ေဆာင္ရြက္ ရမည့္ တာဝန္ႀကီးတစ္ရပ္ မွာ (မြတ္စလင္မ္မ်ား ) အၾကား ေသြးစည္း မႈ ညီညြတ္မႈ ကို ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ႏွင့္ လူမ်ဳိးေရး မဇ္ဟဗ္ ခြဲျခားမႈ ကိုပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ (ႏိုင္ငံတကာ၏) တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားကို ႏိုးၾကား ေအာင္ျပဳေပး ရပါမည္။ ၎တို႔ကို ေမာက္မာ မာနေထာင္လႊားသည္အာဏာရွင္ ႏွင့္ ဇီယြန္ဝါဒီ တို႔၏ အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အသိေပးရေပးရပါ မည္။ အခ်င္းခ်င္း အျငင္း ပြား မႈမ်ား မညီညြတ္ မႈမ်ား ကို ေခ် ဖ်က္ ရေပရပါမည္။

ယေန႔ ယီမင္ကိစၥ သည္ နာၾကင္ဖြယ္ ကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ၏မြတ္စလင္မ္မ်ား အတြက္ ကာကြယ္ေပးမႈ ျပဳရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဤကိစၥ အားလုံးထက္ ပိုမို၍ အေရးႀကီးလိုအပ္ခ်က္မွာ အစၥေရး ကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ပါလက္စတိုင္း လူမ်ဳိးမ်ားကို အကယအကြယ္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အစၥေရး အေနျဖင့္ ပါလက္စတိုင္းကို က်ဴးေက်ာ္လာသည္မွာ ႏွစ္ ၇၀ ရွိေနၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ဤတာဝန္ကို သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အားလုံး၏ ပခုံးေပၚ တြင္ရွိေနပါသည္။ (ႏိုင္ငံတကာ၏) တိုင္းရင္း သားလူမ်ဳိး မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ အာဏာပိုင္အစိုးရမ်ားထံ အထက္ပါကိစၥအတြက္ ေမတၱာရပ္ခံ ေတာင္းဆိုရပါမည္။ အိုလမာအေနျဖင့္ မွန္ကန္သည့္နီယသ္ျဖင့္ ဤလမ္းစဥ္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းရေပ မည္။ ဤလုပ္ရပ္သည္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္၏ အကူအညီ အေဖးအမႏွင့္လည္း သက္ ဆိုင္ပါသည္။ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္၏ ကတိကဝတ္အရ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ႀကိဳးစား မႈႏွင့္ အတူ ရွိပါသည္။
ဤဟဂ်္သည္ သင္ခန္းစာ အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါသည္။ ဟဂ်္ကိုနားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီး လက္ ေတြ႔က်င့္ေဆာင္ ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္မိပါသည္။ လူႀကီးမင္းတို႔ အားလုံး ၏ ဟဂ်္ ကဘူလ္ ျဖစ္ရန္ (အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ သေဘာတူ လက္ခံရန္) အတြက္ ဒိုအာေတာင္းဆို ျပဳပါသည္။

အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ထံဝယ္ မီနာ ႏွင့္ မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ ဒိုလ္ဟရာမ္ ၏ ရွဟီးဒ္ေတာ္ မ်ား၏ အဆင့္ ျမင့္မားမႈ ရရွိရန္ အတြက္ ဒိုအာေတာင္းဆိုပါသည္။

والسلام عليکم و رحمةالله

ဆယက္ဒ္ အလီခါေမနာအီ
ရွဲဟ္ရီဝဲရ္လ ၇ ရက္ အီရန္သကၠရာဇ္ ၁၃၉၆
ေဇလ္ဟဂ်္ လျမတ္ ၇ ရက္ ဟီဂ်ရီ ၁၄၃၈ ခုႏွစ္
ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ ခရစ္ သကၠရာဇ္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္

==================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

Arba'een
Mourining of Imam Hossein
We are All Zakzaky