ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲမထြက္ေရး ၂၁ ရာစုပင္လံုတြင္ မေဆြးေႏြးရန္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕မ်ား သေဘာတူ

၂၁ ရာစုပင္လံုကို ယခုလကုန္ကစ၍ ငါးရက္က်င္းပရန္ လ်ာထား

ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲမထြက္ေရး ၂၁ ရာစုပင္လံုတြင္ မေဆြးေႏြးရန္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕မ်ား သေဘာတူအစုိးရႏွင့္ အပစ္ရပ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ မ်ားအၾကား ညႇိႏိႈင္းမရျဖစ္ေန သည့္ ျပည္ေထာင္စုမွခြဲမထြက္ရ ကိစၥကို လာမည့္ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -၂၁ ရာစု ပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀းတြင္ မေဆြးေႏြးဘဲညီလာခံၿပီးမွ ေဆြး ေႏြးရန္ သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္းႏွစ္ ဖက္ကိုယ္္စားလွယ္မ်ားကေျပာ ၾကားသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


အစုိးရႏွင့္ အပစ္ရပ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ မ်ားအၾကား ညႇိႏိႈင္းမရျဖစ္ေန သည့္ ျပည္ေထာင္စုမွခြဲမထြက္ရ ကိစၥကို လာမည့္ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -၂၁ ရာစု ပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀းတြင္  မေဆြးေႏြးဘဲညီလာခံၿပီးမွ ေဆြး ေႏြးရန္ သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္းႏွစ္ ဖက္ကိုယ္္စားလွယ္မ်ားကေျပာ ၾကားသည္။

ေမလကုန္က ျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အလြတ္ သေဘာ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ထိုသို႔ သေဘာတူခဲ့၍ ၂၁ရာစုပင္လံု အစည္းအေ၀းကို ဇြန္လ ၃၀ ရက္ ၌ က်င္းပရန္ သတ္မွတ္ႏုိင္ခဲ့ ေၾကာင္း ပအို၀္းအဖြဲ႕ (PNLO) ဦး ေဆာင္နာယက ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္  ဥကၠာက ေျပာသည္။

‘‘ဒီႏိုင္ငံေတာ္၏ အစိတ္အ ပိုင္းက ခြဲမထြက္ရဆိုတာက တ ကယ္ေတာ့ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူ မဟုတ္ဘူးဗ်။ ႏုိင္ငံေရးေတာင္းဆို ခ်က္ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ ေတာ္တို႔က ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူေတြရေအာင္ အစိုးရကလည္း ႀကိဳးပမ္းတယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ဒါ က ကန္႔လန္႔သြားျဖစ္တယ္။ အဲဒါ  ေျပလည္မွ ပင္လံုေခၚမယ္ဆိုရင္  ပင္လံုက ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူး’’ ဟုဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။

အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ ဦး ေဇာ္ေဌးကမူ ‘‘အဲဒီခြဲမထြက္ရနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ တန္းတူ ေရး Pakage ကို ေဆြးေႏြးမယ္။ ညႇိ လို႔ႏိႈင္းလို႔မရလို႔ ဒီတစ္ေခါက္တ တိယ အစည္းအေ၀းမွာေတာ့ ခဏေလးထားလိုက္။ မေဆြးေႏြး  ဘူးမဟုတ္ဘူး၊ တတိယအစည္း အေ၀းၿပီးတာနဲ႔ေဆြးေႏြးမယ္’’ ဟု ေျပာသည္။

၂၁ ရာစုပင္လံုတတိယ အ  စည္းအေ၀းကို ဇြန္လ ၃၀ရက္က စ၍ ငါးရက္ၾကာ က်င္းပရန္ လ်ာ ထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) တြင္ ေဆြးေႏြးအတည္ ျပဳမည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္  ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ခိုင္းသည့္ တိုင္ခြဲထြက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊  သို႔ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုမွခြဲမ ထြက္ရ ဆိုသည့္အခ်က္သည္ ဖက္ဒရယ္ အေျခခံမူမဟုတ္ဘဲ ႀကိဳတင္ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ ေန၍ ဖက္ဒရက္အေျခခံမူမ်ား ေဆြး ေႏြးၿပီးမွသာ ကိုယ္တြယ္သင့္ ေၾကာင္း ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္း  အ႐ံုး (KNU) အေထြေထြအ တြင္းေရးမွဴး ပဒိုေစာတာဒိုမူးက ေျပာသည္။ အဆိုပါျပည္ေထာင္ စုမွ ခြဲမထြက္ရကိစၥစားပြဲ၀ုိင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းသည္ တစ္ ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္အၾကား မယံု ၾကည္မႈမ်ားနက္႐ိႈင္းစြာ ရွိေန၍ဟု ၎ကဆိုသည္။

အဆိုပါ ျပည္ေထာင္စုမွခြဲ မထြက္ရ (ႏုိင္ငံေတာ္၏ နယ္ေျမ  အပိုင္းအျခားဟူသမွ်သည္ ႏုိင္ငံ ေတာ္မွ မည္သည့္ အခါမွခြဲမထြက္ ရ) ဆိုသည့္အခ်က္သည္ ၂၀၁၇ ေမလက ျပဳလုပ္သည့္ ၂၁ရာစု ပင္လံုဒုတိယ အစည္းအေ၀းက တည္းက ေျပလည္မႈမရခဲ့သည့္ အဓိက အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ သည္။  

အဆိုပါ ခြဲမထြက္ရကိစၥကို  ပအို၀္းလူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသား အဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ၊ ေဒ သအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ (ရွမ္းျပည္ နယ္)၊ ေဒသအလိုက္အမ်ိဳးသား အဆင့္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ (တနသၤာရီ)၊ ေဒသအလိုက္အ မ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲ (ပဲခူး) တို႔မွ တင္သြင္းလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲမထြက္ရ ဆိုသည္ကို တိုင္းရင္းသားမ်ားက  လက္မခံျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီးသည့္တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ မထိုးရေသးသည့္ အဖြဲ႕အား လံုးနီးပါးက ၂၀၀၅ ကတည္းက ခြဲထြက္ခြင့္ကို မေတာင္းဆိုရန္မူ ၀ါဒ ခ်မွတ္ထားေၾကာင္း ခ်င္း အမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF) ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းက ေျပာၾကားထားသည္။

=======================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

တစ္ ကမၻာ လုံးရွိ လျမတ္ ရမ္တြာန္
We are All Zakzaky