တရားစီရင္ေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွိမ္နင္းေရးတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အာဏာရွိသူမ်ား ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ ကင္းေစလိုေၾကာင္း သမၼ

တရားစီရင္ေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွိမ္နင္းေရးတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အာဏာရွိသူမ်ား ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ ကင္းေစလိုေၾကာင္း သမၼ

တရားစီရင္ေရးႏွင့္ မူး ယစ္ေဆးဝါးႏွိမ္နင္းေရးတြင္ လုပ္ ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အာဏာရွိသူ မ်ား ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈကင္း ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


တရားစီရင္ေရးႏွင့္ မူး ယစ္ေဆးဝါးႏွိမ္နင္းေရးတြင္ လုပ္ ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အာဏာရွိသူ မ်ား ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈကင္း ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာသည္။

သမၼတဦးဝင္းျမင့္သည္ ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္တြင္ မေကြး ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္၍ မေကြးတိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ဝန္ ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္း မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္  ထိုသို႔ေျပာၾကားသည္။

ယင္းမ႑ိဳင္သံုးရပ္ ေတြ႕ဆံု ပြဲတြင္ ဘက္လိုက္မႈကင္းရွင္း သည့္ တရားစီရင္ေရး က႑ေပၚ ေပါက္ေရး၊ အဂတိလိုက္စားမႈ ပိုမိုတိုက္ဖ်က္ႏိုင္ေရး၊ မူးယစ္ ေဆးဝါးကို ထိေရာက္စြာ ပိုမိုႏွိမ္ နင္းေရးကိစၥမ်ားကို သမၼတက အေလးထားေျပာၾကားသည္။

တရားစီရင္ေရးႏွင့္ အဂတိတိုက္ ဖ်က္ေရး

တရားစီရင္ေရးအပိုင္းတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အာဏာ ရွိသူမ်ား၏ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ ကင္းမွသာ မွန္ကန္ၿပီး တရားမွ်တ ေသာ တရားစီရင္ေရးျဖစ္လာမည္ ဟု သမၼတကဆိုသည္။

တရားစီရင္ေရးက႑တြင္ အမႈအခင္းမ်ားကို ျမန္ျမန္ဆန္ ဆန္၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ဘက္ လိုက္မႈကင္းေသာ တရားစီရင္ ေရးျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သမၼတ က ေျပာသည္။ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဥပေဒ၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အားလံုး အညီအမွ်ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ၿပီးျပစ္ မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္မွ်တရန္ လိုအပ္ သည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

‘‘ဥပေဒေတြအကုန္လံုးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေလးစားလိုက္နာရ ပါမယ္။ ဥပေဒနဲ႔ အဂၤါရပ္သက္ ေသခံအေထာက္အထားေတြနဲ႔ လူတိုင္းအေပၚမွာ မူတည္ၿပီး တာ့ မွန္ကန္တဲ့တရားစီရင္ေရးျဖစ္ရ ပါမယ္။ အဲဒီလိုမွန္ကန္တဲ့တရားစီ ရင္ေရးျဖစ္မွ တရားစီရင္ေရးကို ျပည္သူလူထုက ယံုၾကည္မွာျဖစ္ ပါတယ္’’ ဟု သမၼတက ေျပာ သည္။

အဂတိကင္းစင္ေရးေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ ေက်ာသားရင္သား၊ ဆူႀကံဳနိမ့္ျမင့္မခြဲျခားဘဲ ေဆာင္ ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး  တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အလိုက္အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မတီခြဲမ်ားဖြဲ႕စည္းႏိုင္ ေရး စီစဥ္ေနသည္ဟု သမၼတကေျပာသည္။

‘‘ဘာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ က ဒီလိုလုပ္လဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ ေတာ္တို႔က အဂတိကင္းစင္တဲ့လူ႔  အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ အဂတိ ကင္းစင္မွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမယ္။ တရားဥပ ေဒစိုးမိုးမယ္။ ဒါေတြက အျပန္အ လွန္ျဖစ္စဥ္ေတြ’’ဟု သမၼတဦးဝင္း ျမင့္က ဆိုသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးအပိုင္းမ်ား သည္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္း ရန္ လိုအပ္ၿပီးတစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႕ စြက္ဖက္မႈမရွိရန္ ဂ႐ုျပဳရမည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာသည္။

လူထုကို ဖိႏွိပ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးယႏၲရားမျဖစ္ရန္လို

လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္၏ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သည္ ရန္သူမဟုတ္၊ မိတ္ေဆြ ေကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ အခုအခံ၊ အ တားအဆီးမ်ားရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ေက်ာ္ျဖတ္ရမည္ဟုဆိုသည္။

‘‘တကယ္ေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲဖို႔က ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေၾကာက္ေန ရမယ့္အရာမဟုတ္ပါဘူး။ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အတြက္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြအတြက္  အခြင့္အ လမ္းေကာင္းျဖစ္ပါတယ္’’  ဟု သမၼတဦးဝင္းျမင့္က ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဌာနဆိုင္ ရာ အသီးသီးမွ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ လိုအပ္သလို CSO မ်ား၊ NGO မ်ား၊ မီဒီယာမ်ားကလည္း ပူး ေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုေၾကာင္း သမၼတကေျပာသည္။

၀န္ထမ္းေကာင္းမွ ႏုိင္ငံ ေကာင္းမည္ျဖစ္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား ၏ အေတြးအေခၚႏွင့္ အက်င့္စ ႐ိုက္မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လို အပ္သည္ဟုေျပာသည္။

‘‘ျပည္သူ၊ ျပည္သားေတြ  ဖိစီးႏွိပ္စက္တဲ့ ယႏၲရားမ်ိဳးမျဖစ္ ေစရပါဘူး။ ျပည္သူ၊ ျပည္သား ေတြအေပၚမွာ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ ေစတဲ့ ယႏၲရားမ်ိဳးမျဖစ္ေစရပါ ဘူး။ ဒါေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔အ ေလးအနက္ထားၿပီးေတာ့ ေဆာင္ ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၀န္ထမ္းက ကိုယ့္က်ရာတာ၀န္၊ကိုယ့္အလုပ္ ကိုယ္လုပ္မယ္ဆုိရင္၊ ဌာနဆိုင္ ရာအသီးသီးတိုင္း၊ အဖြဲ႕အစည္း တုိင္းက ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္လုပ္ မယ္ဆိုရင္ ႏုိင္ငံေအာင္ျမင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု သမၼတဦး၀င္းျမင့္ ကေျပာသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွိမ္နင္းေရး

မူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီးႏွိမ္ နင္းေရးအပိုင္း၌ တရားဥပေဒ  အထက္တြင္ မည္သူမွ်မရွိေစရဆို သည့္အတုိင္းတရားဥပေဒႏွင့္အ ညီ တိက်မွန္ကန္စြာေဆာင္ရြက္ ေစလိုေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ကေျပာၾကားသည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ အာဏာရွိသူမ်ား ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈကင္းရွင္းစြာျဖင့္ ေဆာင္ ရြက္ေစလိုသည္ဟုလည္း  ၎က ဆိုသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး အထူးသတင္း တုိင္ၾကားေရးဌာန ဖြင့္လွစ္ထား ၿပီးျပည္သူတို႔၏ တိုင္ၾကားခ်က္ မ်ားကို ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနရာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိေနၿပီး ထိ ေရာက္စြာ ဆက္လက္ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သမၼတ ကေျပာသည္။

ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား သံုးစြဲရာ တြင္ ေလလြင့္မႈမရွိေစေရး

သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိ သူမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားကို အသံုးျပဳေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံ ကိန္းမ်ားသည္ ေဒသအက်ိဳးျဖစ္ ထြန္းေစမည့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ေစ ေရးေဆာင္ရြက္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက မွာၾကားသည္။

တုိင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ ခ်ဳပ္အေနျဖင့္လည္း ဘ႑ာေရး  စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ  သံုးစြဲႏုိင္ေရး စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ တည့္မတ္ ေပးေစလုိသည္ဟု လည္း သမၼကဆိုသည္။

လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမ မ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားျပန္ လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ အဆင့္ ဆင့္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္က ခ် မွတ္ထားသည့္ မူ၀ါဒမ်ားအတုိင္း တိက်မွန္ကန္စြာ စိစစ္ေဆာင္ ရြက္ေပးရမည္ဟု ၎ကဆို သည္။  ‘‘ႏုိင္ငံေတာ္ကခ်မွတ္ထား တဲ့မူ၀ါဒကိုလည္း ကိုယ္လိုသလို ပံုပန္းဖ်က္ၿပီး အဓိပၸာယ္မေျပာင္း ပါနဲ႔’’ ဟု သမၼတကေျပာသည္။

သမၼတဦး၀င္းျမင့္သည္ မ႑ိဳင္သံုးရပ္ ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားကို ေတာင္ႀကီး၊ လား႐ိႈး၊ ပဲခူး၊ ရန္ကုန္ ႏွင့္ မံုရြာၿမိဳ႕တို႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။

=======================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky