စြပ္စြဲျပစ္တင္ခံရေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္စည္ပင္ဝန္ႀကီး တာဝန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာ

စြပ္စြဲျပစ္တင္ခံရေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္စည္ပင္ဝန္ႀကီး တာဝန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာ


ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိး ရအဖြဲ႕ဝင္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ ႀကီး ဦးမင္းေအာင္ကို လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ၁၇ ဦးက စြပ္စြဲျပစ္တင္ ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္းခံရ သည့္ ဝန္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္က ေျပာသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိး ရအဖြဲ႕ဝင္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ ႀကီး ဦးမင္းေအာင္ကို လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ၁၇ ဦးက စြပ္စြဲျပစ္တင္ ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္းခံရ သည့္ ဝန္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္က ေျပာသည္။

ေတာင္ကုတ္ အမွတ္ (၂) မဲဆႏၵနယ္မွ ဒီခ်ဳပ္အမတ္ ဦးမင္း ေအာင္သည္ ဥပေဒအရ ေပးအပ္ ေသာ တာဝန္မ်ား ေက်ပြန္စြာ မေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔ အက်ိဳးစီးပြား ထိခိုက္နစ္နာ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၇ ဦးက ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ တင္ျပခဲ့သည္။

ထိုသို႔ တင္ျပမႈႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ဝန္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္က ‘‘ကြၽန္ ေတာ့္အေနနဲ႔ တာဝန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ တာမရွိပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေတြက ျပစ္ခ်က္ရွာၿပီး ေတာ့ စြပ္စြဲမွာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္ လုပ္ထားတဲ့၊ ေဆာင္ရြက္ထားတဲ့ ကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျပန္ ၿပီးေျဖရွင္းေပးရမွာေပါ့။ ဥပေဒ မွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ပုဒ္မေတြအ တိုင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားရ မယ္။ လႊတ္ေတာ္ေရာ၊ အစိုးရ ေရာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လိုက္နာၿပီး လုပ္ေနရတဲ့အဖြဲ႕အ စည္းေတြ ျဖစ္တယ္။ ဘယ္လို စံုစမ္းစစ္ေဆးမယ္ဆုိတာ မသိရ ေသးဘူးေလ။ လႊတ္ေတာ္က စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕တယ္ ဆုိတာေလာက္ပဲ သိရေသးတယ္’’ဟု ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါကိစၥကို စံုစမ္းစစ္ ေဆးရန္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က လႊတ္ေတာ္အမတ္ ငါးဦးပါဝင္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

 လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့့္ပတ္သက္၍ ဝန္ ႀကီးဘက္က ေျဖရွင္းေပးရမည္ ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမင္းေအာင္က ေျပာသည္။

ဝန္ႀကီးကို စြပ္စြဲျပစ္တင္ သည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားတြင္ ေျမာက္ဦးမဲဆႏၵနယ္မွ ရခုိင္အမ်ိဳး သားပါတီ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းသာစိန္က ‘‘ေလာေလာဆယ္ ေျပာဖုိ႔အခ်ိန္ ေစာပါေသးတယ္။ စံုစမ္းစစ္ေဆး တာေတြလည္း လုပ္ရဦးမွာဆုိ ေတာ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရပါဦးမယ္’’ ဟု ေျပာသည္။

 ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆၃၊ ပုဒ္မခြဲ (င)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၁) တြင္ တုိင္းေဒသႀကီး (သုိ႔ မဟုတ္) ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တစ္ဦးဦးအေပၚ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ (သို႔ မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စံု စမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က စံုစမ္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို တင္ ျပလာပါက လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သည္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသ ႀကီး (သုိ႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္ဟု ပါရွိ သည္။

သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ အနည္း ဆံုးသံုးပံုႏွစ္ပံုက စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈသည္ မွန္ကန္၍ စြပ္စြဲခံရသူသည္ တုိင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္ နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ (သုိ႔မဟုတ္) ဝန္ႀကီးရာထူးတြင္ ဆက္လက္ထမ္း ရြက္ေစရန္ မသင့္ေၾကာင္း ဆံုး ျဖတ္လွ်င္ ဥကၠ႒သည္ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ျပရမည္ဟု ပါရွိသည္။

ပုဒ္မခြဲငယ္ (၂)တြင္ ႏုိင္ငံ ေတာ္သမၼတသည္ တင္ျပခ်က္ရရွိ လွ်င္ စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္းခံရသည့္ တုိင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္ နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ (သုိ႔မဟုတ္) ဝန္ ႀကီးကို ရာထူးမွ ရပ္စဲရမည္ဟု ပါရွိသည္။

ပုဒ္မခြဲငယ္ (၃)တြင္ စြပ္စြဲ ျပစ္တင္မႈသည္ မမွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္က ဆံုး ျဖတ္လွ်င္ ထိုသို႔ ဆံုးျဖတ္ေၾကာင္း ကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္ ႏုိင္ငံ ေတာ္သမၼတထံ တင္ျပအစီရင္ခံ ရမည္ဟု ပါရွိသည္။

========================
251 / Endလူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

Arba'een
Mourining of Imam Hossein
We are All Zakzaky