အခြန္အမ်ားဆံုး ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူမ်ားကို သမၼတဂုဏ္ျပဳ

အခြန္အမ်ားဆံုး ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူမ်ားကို သမၼတဂုဏ္ျပဳ


ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ၂၀၁၆-၁၇ စည္း ၾကပ္ႏွစ္အတြက္ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္အမ်ားဆံုး ေပးေဆာင္ခဲ့သူမ်ားအား ဂုဏ္ထူး ေဆာင္ဆုႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္း လႊာမ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းကို ယမန္ေန႔က ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ အိမ္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ၂၀၁၆-၁၇ စည္း ၾကပ္ႏွစ္အတြက္ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္အမ်ားဆံုး ေပးေဆာင္ခဲ့သူမ်ားအား ဂုဏ္ထူး ေဆာင္ဆုႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္း လႊာမ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းကို ယမန္ေန႔က ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ အိမ္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ၂၀၁၁ -၁၂ စည္းၾကပ္ႏွစ္မွ ၂၀၁၆-၁၇ စည္းၾကပ္ႏွစ္အထိ ေျခာက္ႏွစ္ ဆက္တိုက္ ဝင္ေငြခြန္အမ်ားဆံုး ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ အခြန္ထမ္း ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ကိုဝင္းအား ဂုဏ္ထူး ေဆာင္ဆုႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္း လႊာေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ၂၀၁၆ -၁၇ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ ဝင္ ေငြခြန္အမ်ားဆံုး ေပးေဆာင္ခဲ့ သည့္ Diamond Star Co.,Ltd မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးကိုကိုႀကီး၊ Myawaddy Bank Ltd မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ ဦးယုလြင္၊ Shwe Taung Development Co.,Ltd မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္ေဇာ္ႏုိင္တို႔အား ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းလႊာမ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ သည္။

ထို႔ေနာက္ Myanmar Economic Holding Limited ဌာနႀကီးမွဴး ဦးမင္းေဇာ္၊ Myawa-ddy Trading Ltd မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးခင္ေမာင္စိုး၊ PT Power Trading Co.,Ltd ဥကၠ႒ဦးေအာင္ေရႊ၊ Thilawa Special Economic Zone Manage-ment Committee မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ ဦးဆက္ေအာင္၊ Jing Hpaw Aung & Jewellery Co.,Ltd မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚနန္း လိုင္းခမ္းႏွင့္ Myanmar Awba Group ဥကၠ႒ ဦးသတိုးဟိန္းတို႔ အား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ဆက္လက္ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သည္။

၂၀၁၆-၁၇ စည္းၾကပ္ႏွစ္ အတြက္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ အမ်ားဆံုး ေပးေဆာင္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္သည့္ Dagon Beverages Co.,Ltd အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးလွမင္းတူ၊ Myawaddy Trad-ing Ltd မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ ဦးခင္ေမာင္စိုး၊ Denko Trading Co.,Ltd ဒါ႐ိုက္တာ ဦးဝဏၰခိုင္၊ PT Power Trading Co.,Ltd ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေရႊ၊ Shwe Byain Phyu Co.,Ltd မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးသိန္းဝင္းေဇာ္တို႔အား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား သမၼတက ေပး အပ္ခ်ီးျမႇင့္သည္။

International Beverages Trading Col.,Ltd မန္ေနဂ်င္းဒါ ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္မိုးေက်ာ္၊ Asia Energy Co.,Ltd မန္ေနဂ်င္းဒါ ႐ိုက္တာ ဦးသက္ေဝ၊ Royal Mya-waddy Distillery Group မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးေဇာ္ဝင္း၊ CityMart Holding Co.,Ltd မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚဝင္းဝင္းတင့္ႏွင့္ Regency Material Trading Co.,Ltd မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးေက်ာ္သာဦးတို႔အား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား သမၼတက ဆက္ လက္ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သည္။

ဝင္ေငြခြန္ အမ်ားဆံုးေပး ေဆာင္ခဲ့သူ ၁၀ ဦးႏွင့္ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္အမ်ားဆံုးေပးေဆာင္ ခဲ့သူ ၁၀ ဦးတို႔အား ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ားေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ ခဲ့သည္။

သမၼတခ်ီးျမႇင့္သည့္ ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းလႊာမ်ားကို အမ်ားစုက ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္လက္ခံ ေသာ္လည္း ကိုယ္စားလက္ခံသူ မ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို မိမိအေန ျဖင့္ ေက်းဇူးတင္သည္ထက္ ႏုိင္ငံ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အစိုးရတာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနသည့္ အခ်ိန္အတြင္း ကူညီပံ့ပိုး ၾကသျဖင့္ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊ ေနာင္တြင္လည္း ဆက္လက္၍ တာဝန္ေက်ပြန္ေပးၾကပါရန္ ေျပာၾကားလိုေၾကာင္း သမၼတကေျပာၾကားသည္။

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ၁၀ ဦးစီကိုသာ ကန္႔သတ္၍ ဖိတ္ ေခၚရပါေၾကာင္း၊ အမွန္တကယ္ေက်ေက်ပြန္ပြန္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ က်န္ရိွေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို မိမိအေနျဖင့္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈသည့္ သေဘာမရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ အခမ္းအနားသို႔ မတက္ေရာက္လာႏိုင္သူမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားျခင္းမျပဳႏိုင္ခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း သမၼတက ေျပာၾကားသည္။

အခြန္သည္ လူတိုင္း၏တာ ဝန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တာဝန္ကိုမသိ၍ မလုပ္သည့္ သူမ်ားရွိပါေၾကာင္း၊ သိရွိၿပီး မသိက်ိဳးကြၽန္ေနသူမ်ား လည္းရွိပါေၾကာင္း၊ သိရွိၿပီး အ ထိုက္အေလ်ာက္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း ရွိပါေၾကာင္း၊ အျပည့္အဝတာဝန္ ထမ္းေဆာင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား လည္း ရွိပါေၾကာင္း သမၼတက ေျပာသည္။

========================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky