ရမ္တြာန္ လျမတ္ ၂၁ ရက္ေန႔ ျမင္ကြင္း ၊ ဂ်မ္ကရန္ မစၥဂ်စ္ဒ္ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ သမၼတ ႏိုင္ငံ ၏ ကြမ္းၿမိဳ႕ရွိ ဂ်မ္ကရန္ မစၥဂ်စ္ဒ္ တြင္ ရွီအာမြတ္စလင္မ္မ်ား၏ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ ျမင္ကြင္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဤျမင္ကြင္းမ်ား သည္ ရမ္တြာန္ လျမတ္ ၂၁ ရက္ည ၏ ျမင္ကြင္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

================
251 / End

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

တစ္ ကမၻာ လုံးရွိ လျမတ္ ရမ္တြာန္
We are All Zakzaky