ေမာင္လာအလီ (အ.စ) ၏ ရွဟာဒသ္ ဆိုင္ရာအဇါဒါရီ ၊အာယာသြလႅာဟ္ ဝဟီးဒ္ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ လျမတ္ရမ္တြာန္ ၂၁ရက္ေန႔ သည္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ၏ သားမက္ေတာ္ ျဖစ္သည့္ ေမာင္လာ အလီ (အ.စ) ၏ ရွဟာဒသ္ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ႀကီး၏ ရွဟာဒသ္ ဆိုင္ရာ အဇါဒါရီ ကို ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဝဟီးဒ္ ခိုရာစာနီ ကိုတိုင္ပါဝင္ ခဲ့သည့္ ပုံရိပ္အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။

=====================
251 / End

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

တစ္ ကမၻာ လုံးရွိ လျမတ္ ရမ္တြာန္
We are All Zakzaky