ေၾကာ္ျငာဝင္ေငြေလ်ာ့နည္းလာ၍ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း က်ပ္သန္း ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ အ႐ႈံးေပၚႏုိင္ဟု ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဆို

ေၾကာ္ျငာဝင္ေငြေလ်ာ့နည္းလာ၍ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း က်ပ္သန္း ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ အ႐ႈံးေပၚႏုိင္ဟု ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဆို


ျပန္ၾကားေရးဝန္ ႀကီးဌာန၏ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ ဇင္းလုပ္ငန္းတြင္ ေၾကာ္ျငာဝင္ ေငြ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္္သန္း ၁,၁၀၀ ေက်ာ္ အ႐ႈံးေပၚႏုိင္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္က ေျပာသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


 ျပန္ၾကားေရးဝန္ ႀကီးဌာန၏ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ ဇင္းလုပ္ငန္းတြင္ ေၾကာ္ျငာဝင္ ေငြ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္္သန္း ၁,၁၀၀ ေက်ာ္ အ႐ႈံးေပၚႏုိင္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္က ေျပာသည္။

စက္တင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္အစည္းအေဝး၌ ၂၀၁၈-၁၉အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရ အသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတုိ႔၏ ရေငြ၊ သံုးေငြ မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးက ရွင္းလင္းတင္ျပရာတြင္ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အ႐ႈံးျဖစ္ေပၚ မႈကို တြက္ခ်က္ထားေသာ္လည္း တစ္ဖက္မွာ အ႐ႈံးျဖစ္လာမႈ နည္း သထက္နည္းရေလေအာင္ နည္း လမ္းမ်ား ရွာေဖြၿပီး လုပ္ေဆာင္ သြားပါမယ္’’ဟု ေဒါက္တာေဖျမင့္က ေျပာသည္။

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ေဝသည့္ ၃၂ မ်က္ႏွာပါ သတင္းစာထုတ္လုပ္မႈသည္ ၁၁၅က်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းရမည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း က်ပ္ ၅၀ ျဖင့္သာ ေလွ်ာ့ ခ်ေရာင္းခ်ေနသည္ဟုဆုိသည္။ သို႔ေသာ္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူရာတြင္ သံုးစြဲရသည့္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာျခင္း၊ သတင္းစာ စကၠဴ၊ မင္အပါအဝင္ ကုန္ၾကမ္း ေဈးႏႈန္းမ်ား တုိးျမင့္လာျခင္း၊ ေျပာင္းလဲ တုိးတက္လာသည့္ နည္းပညာအရ အြန္လိုင္းအသံုးျပဳမႈမ်ားလာၿပီး ပံုႏွိပ္မီဒီယာ၌ယခင္ကထက္ ေၾကာ္ျငာဝင္ေငြေလ်ာ့နည္းလာျခင္းေၾကာင့္ လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁,၁၅၀ သန္းေက်ာ္ အ႐ႈံးေပၚႏိုင္ေၾကာင္း ဆုိသည္။

ဌာနေလးခုရွိသည့္အနက္ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း တစ္ခုသာ ႏုိင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕ အစည္း၌ ပါဝင္သည္။ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း၏ ၂၀၁၈- ၁၉ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားခ်က္သည္ ဝင္ေငြ က်ပ္ ဘီလီယံ ၂၀ ေက်ာ္ျဖစ္ၿပီး အသံုးစရိတ္ ၂၄ ဘီလီယံေက်ာ္ ျဖစ္သည္။

‘‘ဒီေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာဝင္ေငြ ကို တုိးတက္ရရွိဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေန ေသာ္လည္း တစ္ဖက္မွာ ပုဂၢလိ ကသတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္စာေစာင္ မ်ားရဲ႕ ေၾကာ္ျငာေဈးကြက္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရ တာလည္း ရွိပါတယ္’’ဟု ဝန္ႀကီးက ဆုိသည္။

အ႐ႈံးကာကြယ္ရန္ သတင္းစာမ်ားကို ေက်းလက္ေဒသမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိေရး ေစာင္ေရတိုးျမႇင့္ မည္ျဖစ္ၿပီး အသံုးစရိတ္မ်ားကို ေလ်ာ့ႏုိင္သမွ် ေလ်ာ့နည္းရန္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ကာ ေၾကာ္ျငာဝင္ေငြ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ တိုး တက္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ယခင္က အ႐ႈံးမရွိသလုိ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳး မ်ိဳးေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားျပားသည့္တိုင္ အ႐ႈံးပမာဏမ်ားျပားမႈမရွိေစေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိစြာ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိေရး ေဈးႏႈန္းတုိးျမႇင့္မည္မဟုတ္ဟု ၎က လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းျပသည္။ သို႔ေသာ္ အ႐ံႈးကာမိေစေရးႏွင့္သတင္းစာေဈးႏႈန္းမတုိးျမႇင့္ ဘဲ မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းမည္ကိုမူ ဝန္ႀကီးက အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းျခင္းမရွိေပ။

‘‘ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ေျပာရရင္ ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြက ဘာမွ လုပ္ေနစရာကို မလုိေတာ့တာ။ ေၾကာ္ျငာေတြလည္း မယူသင့္ ေတာ့ဘူး။ ဒီဘက္က ပုဂၢလိက မီဒီယာေတြ အားေကာင္းေအာင္ လို႔ တြန္းအားေပးၿပီး ေဆာင္ရြက္ သင့္တယ္။ ဒီမိုကေရစီေခတ္မွာ ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြမရွိသင့္ တာေၾကာင့္ သတင္းစာကို ရပ္ တန္႔ဖို႔ အႀကံျပဳေျပာၾကားခ်င္ တယ္’’ဟု ျမန္မာသတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္ ဦးျမင့္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ ႏုိင္ငံ ပိုင္ မီဒီယာက႑မရွိသင့္ေသာ ေၾကာင့္ ရပ္ဆုိင္းရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၅) အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲ ထြဋ္ကလည္း လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြး ေႏြးသည္။

‘‘ပုဂၢလိကဂ်ာနယ္၊ သတင္း စာေတြေတာင္ ေတာ္ေတာ္႐ုန္း ကန္ရပ္တည္ေနရတယ္။ ဒီမိုက ေရစီေခတ္မွာ ပုဂၢလိကမီဒီယာ ေခတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔လိုတယ္။ ပုဂၢလိက သတင္းစာေတြက အရွိကိုအရွိ တုိင္းေရးေတာ့ တုိင္းျပည္အေျခ အေနကို ပိုၿပီးသိရတာေပါ့။ အဲဒီ  လိုသိမွသာလွ်င္ တုိင္းျပည္အ ေျပာင္းအလဲကိုလုပ္ႏုိင္မယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

=======================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky