ေအမာမ္ မိုဟမၼဒ္ သကီ (ခ) ေအမာမ္ ဂ်ဝါဒ္ (အလိုင္ေဟစ္စလာမ္) အေၾကာင္း အက်ဥ္း

ေအမာမ္ မိုဟမၼဒ္ သကီ (ခ) ေအမာမ္ ဂ်ဝါဒ္  (အလိုင္ေဟစ္စလာမ္) အေၾကာင္း အက်ဥ္း

ဇီးကိုင္အ္ေဒဟ္ လ ၂၉ ရက္ေန႔ တြင္ က်ေရာက္လာသည့္ ေအမာမ္ မိုဟမၼဒ္ သကီ (အ.စ) ၏ ရွဟာဒသ္ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ ၏ အႏြယ္ေတာ္မြန္မ်ား (အ.စ) ကို အခ်စ္ထားသူတိုင္း ကို ဝမ္းနည္း ေၾကာင္း ေျပာၾကားအပ္ပါတယ္။ သခင္ႀကီး ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်ဳိ႕ အခ်က္မ်ား ကို အဗ္နာ စာဖတ္ခ်စ္ပရိတ္ သတ္ႀကီး ကိုတင္ျပ အပ္ပါသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

အမည္ - မိုဟမၼဒ္ (အလိုင္ေဟစ္စလာမ္)

ထင္ရွားသည္ဂုဏ္ေတာ္ - ဂ်ဝါဒ္ (အ.စ) ၊သကီ (အ.စ)

ကြန္နီယတ္သ္ - အဗူဂ်အ္ဖရ္ (အလိုင္ေဟစ္စလာမ္)

ခမည္းေတာ္ - ေအမာမ္ အလီေရဇာ (အလိုင္ေဟစ္စလာမ္)

မယ္ေတာ္ - ဂ်နာေဗ ေခဇ္ရာန္ ခါသြန္မ္

ဖြားျမင္ေတာ္မူသည္ကာလ - ဇီးကိုင္အ္ေဒဟ္ လ (၁၀) ရက္ ၊ ဟီဂ်ရီ ၁၉၅ ခုႏွစ္

ဖြားျမင္ေတာ္မူသည္ေနရာ - မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္

ရွဟာဒတ္ခံယူသည္ေန႕ႏွင့္ႏွစ္ - ဇီးကိုင္အ္ေဒဟ္ လ ၂၉ ရက္ေန႔ ဟီဂ်ရီ ၂၂၀ ခုႏွစ္

မိုအ္သေစမ္ အဘာစ္စီ (လ.န) အမိန္႔ အရ ေအမာမ္ (အ.စ) ၏ ၾကင္ယာေတာ္ အိုမိုလ္ဖြဇ္လ္ ဗင္ေသ ဟရြန္ (လ.န) မွ တဆင့္ အဆိပ္တိုက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။
ရွဟီးဒ္လုပ္ရာ၌သုံးခဲ့သည္လက္နက္ - အဆိပ္အေတာက္
သက္ေတာ္ - ၂၅ ႏွစ္
ဒဖ္နာ ထားသည့္ ေနရာ - ဘဂၢဒတ္ ၊အီရတ္
ဒဖ္နာထားသည့္ေနရာ ၊ေရာင္ဇာေတာ္ တည္ရွိေနသည့္ေနရာ - ကာဇမိုင္းန္ ဘဂၢဒတ္ၿမိဳ႕အနီး

ဘဝခရီးစဥ္ - ေအမာမ္မသ္ တာဝန္ မထမ္းေဆာင္မည္ ၇ ႏွစ္

ေအမာမ္မသ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္သည့္ ႏွစ္ - ၁၇ ႏွစ္
ေအမာမ္ (အ.စ) မာမူန္ (လ.န) ႏွင့္ မိုအ္သေစမ္ အဘာစ္စီ (လ.န) မင္းဆိုး မင္းညစ္ ၂ ဦးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။


ေအမာမ္ မိုဟမၼဒ္ သကီ (အ.စ) သည္ အသက္ ၇ ႏွစ္ အရြယ္တြင္ ေအမာမ္မသ္ တာဝန္ ကို စတင္ထမ္းေဆာင္ရၿပီး သက္ေတာ္ ၂၅ ႏွစ္တြင္ ရွဟီးဒ္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ ေအမာမ္ ၁၂ ပါးအတြင္း အသက္ အငယ္ဆုံး ေအမာမ္ ျဖစ္ၿပီး လူငယ္အရြယ္ ၌ ရွဟီးဒ္ ျဖစ္ေတာ္မူခဲ့ ေလ သည္။
======================
251/end


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky