သဗ္ေရးဇ္ၿမိဳ႕ ၏ ေအဖ္သာ အခ်ိန္ ျမင္ကြင္း မ်ား ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ သမၼတ ႏိုင္ငံ ၏ အေရးႀကီး ၊အေရးပါ ၿမိဳ႕ ႀကီးမ်ား မွ တစ္ၿမိဳ႔ ျဖစ္သည့္ သဗ္ေရးဇ္ၿမိဳ႕ ၏ ေအဖ္သာ အခ်ိန္ ျမင္ကြင္း မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

=====================================
251/End

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

တစ္ ကမၻာ လုံးရွိ လျမတ္ ရမ္တြာန္
We are All Zakzaky