ဟမ္ဒါန္ ျပည္နယ္ ေမာင္လာနာမ်ား ႏွင့္ အိုလမာ အာယာသြလႅာဟ္ ဂ်ဝါဒ္ အာမိုလီ ႏွင့္ေတြ႔ဆုံ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ အီရန္ ႏိုင္ငံ ဟမ္ဒါန္ ျပည္နယ္ ေမာင္လာနာမ်ားႏွင့္ အိုလမာ တို႔သည္ အာယာသြ လႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဂ်ဝါဒ္ အာမိုလီ ႏွင့္ေတြ႔ဆုံ ခဲ့ၾကပါတယ္။

=============================
251 / End

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky