ရဲဟ္ဗရ္ ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္သည့္ ေမာင္လာအလီ (အ.စ) ၏ ရွဟာဒသ္ မဂ်လစ္ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ရဲဟ္ဗရ္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆယက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္သည့္ ေမာင္လာအလီ (အ.စ) ၏ ရွဟာဒသ္ မဂ်လစ္၏ ပုံရိပ္အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမာင္လာ အလီ (အ.စ) ၏ ရွဟာဒသ္ေန႔ သည္ လျမတ္ရမ္တြာန္ ၂၁ရက္ေန႔ ဟီဂ်ရီ ၄၀ ခုႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

=========================
251 / End

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

တစ္ ကမၻာ လုံးရွိ လျမတ္ ရမ္တြာန္
We are All Zakzaky