သံတမန္နည္းလမ္းျဖင့္ တိတ္တဆိတ္ ေျဖရွင္းေနေသာ အိႏိၵယ-တ႐ုတ္ ပဋိပကၡ

  သံတမန္နည္းလမ္းျဖင့္ တိတ္တဆိတ္ ေျဖရွင္းေနေသာ အိႏိၵယ-တ႐ုတ္ ပဋိပကၡၿပီးခဲ့သည့္လအတြင္း ေဒသဆုိင္ရာကြန္ဖရင့္ျပင္ပတြင္ တ႐ုတ္သမၼတစီက်င္းပင္ႏွင့္ အိႏိၵယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရန္ဒရာမုိဒီတို႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ခ်ိန္က ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ၾကာရွည္စြာတည္ရိွေနခဲ့ေသာ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကုိ အျငင္းပြားမႈအျဖစ္ မေရာက္ရိွေစေရး ေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦးက သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္ဟု အရာရွိမ်ားက ေျပာခဲ့သည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


ၿပီးခဲ့သည့္လအတြင္း ေဒသဆုိင္ရာကြန္ဖရင့္ျပင္ပတြင္ တ႐ုတ္သမၼတစီက်င္းပင္ႏွင့္ အိႏိၵယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရန္ဒရာမုိဒီတို႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ခ်ိန္က ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ၾကာရွည္စြာတည္ရိွေနခဲ့ေသာ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကုိ အျငင္းပြားမႈအျဖစ္ မေရာက္ရိွေစေရး ေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦးက သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္ဟု အရာရွိမ်ားက ေျပာခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ရက္ပုိင္းအတြင္းမွာပင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ္လည္း အျငင္းပြားေနေသာ ဟိမဝႏၲာနယ္စပ္ေဒသသုိ႔ အေျပးအလႊားသြားေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ထုိအခ်ိန္ကစ၍ ႏွစ္ဖက္စလံုးက အေလွ်ာ့ေပးရန္ စိတ္အားမထက္သန္သည့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္မႈ အျဖစ္ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ၂၁၇၅ မုိင္ရွည္လ်ားေသာ ႏွစ္ ႏုိင္ငံနယ္စပ္မ်ဥ္းကုိ သေဘာမတူႏိုင္ဘဲရိွေနခဲ့ေသာ အာရွႏိုင္ငံႀကီးႏွစ္ႏုိင္ငံၾကားက တျဖည္းျဖည္းခ်င္းယိုယြင္းလာေသာ ဆက္ဆံေရးတြင္ ေနာက္ဆံုးတင္းမာမႈျဖစ္လာခဲ့သည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။ ယင္း နယ္စပ္ကိစၥေၾကာင့္ပင္ ၁၉၆၂ က ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား စစ္ခင္းခဲ့ၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္အိႏိၵယ၊ ၎၏မဟာ မိတ္ဘူတန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသံုးပြင့္ဆုိင္ နယ္စပ္ေဒသရင္ဆုိင္မႈကုိ ပဋိပကၡႀကီးအျဖစ္သို႔ မေရာက္ရိွေစေရး အက္စတာနာၿမိဳ႕ ရွန္ဟုိင္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးအဖဲြ႕ (SCO) ၏ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ၌ ၎တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သေဘာတူညီခ်က္ကို အသံုးခ်ကာ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ သံတမန္မ်ားက တိတ္ဆိတ္စြာ ေျဖရွင္းေနၾကသည္ဟု အိႏိၵယအရာရိွမ်ားက ေျပာၾကားၾက သည္။

အိႏိၵယႏုိင္ငံက ေဒါ့လမ္း ကုန္းေျမျမင့္ေဒသဟု ေခၚေဝၚၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ေဒါင္လန္းဟု ေခၚေဝၚေသာ ေဒသထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္မႈမွ ႏွစ္ဖက္စလံုးက မ်က္ႏွာမပ်က္ဘဲ ေနာက္ဆုတ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အိႏိၵယ သံအမတ္ႀကီးက ဦးေဆာင္ေနသည္ဟု အကဲဆတ္ေသာ ေဆြး ေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားကို သိရိွထားေသာအိႏိၵယအစိုးရသတင္းရင္းျမစ္တစ္ ဦးက ႐ုိက္တာသတင္းဌာနအား ေျပာၾကားသည္။

လူထုေရွ႕ေမွာက္တြင္မူ သိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့ေသာ သံတမန္ေရး ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈအေၾကာင္းကုိ ႏွစ္ဖက္စလံုးက မေျပာသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။

‘‘ႏွစ္ဖဲြ႕စလံုးက တပ္ဖြဲ႕ေတြ ကုိ ေနာက္ဆုတ္ၾကၿပီး ေဆြးေႏြးမႈေတြနဲ႔ ေျဖရွင္းၾကဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က လိုလားပါတယ္’’ဟု အိႏိၵယ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဆူရွမာဆြာရက္က ပါလီမန္အား ေျပာၾကားပါသည္။

အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာ ေဆြး ေႏြးမႈမ်ား မစတင္မီ နယ္စပ္ေဒသ မွ တပ္ဖဲြ႕မ်ားကို အိႏိၵယႏုိင္ငံက ဦးစြာ ေနာက္ဆုတ္ေပးရမည္ဟု တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ေျပာၾကားသည္။‘‘အရင္ကလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေျပာဖူးပါတယ္။ တ႐ုတ္- အိႏိၵယႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သံတမန္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းေတြ အၿမဲတမ္းပဲ ဖြင့္လွစ္ထားပါတယ္’’ ဟု အေျခအေနေလ်ာ့ပါးေစရန္ အိႏိၵယႏုိင္ငံႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေနပါသလားဟု ေမးျမန္းခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ လူကန္းက ေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ေသာ္ယခုအျဖစ္အပ်က္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံၾကား အဓိပၸာယ္ရိွေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ နယ္စပ္မ်ားကုိ တရားမဝင္ျဖတ္ ေက်ာ္လာခဲ့ေသာ အိႏိၵယနယ္စပ္ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား အိႏိၵ ယနယ္စပ္မ်ဥ္းဘက္သို႔ ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာေရးကုိ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္အျဖစ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ မိမိတုိ႔ဘက္က အေလးအနက္ထားေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူက ဆက္လက္ေျပာ သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ မီဒီယာက အိႏိၵယႏုိင္ငံသည္ ၁၉၆၂ က ႐ႈံးနိမ့္မႈထက္ ပိုမိုဆိုးရြားေသာ အေျခအေနရင္ဆုိင္ရမည္ဟု သတိေပးထားသည္။

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ မဟာၿပိဳင္ဘက္ ပါကစၥတန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဆက္ဆံေရးေၾကာင့္ အိႏိၵယႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံၾကား မသင့္ျမတ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ယင္းတြင္ အျငင္းပြားေနေသာ ကက္ရ္ွမီးယားနယ္ေျမကုိ ျဖတ္သန္း၍ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ႀကီးမားေသာ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းတည္ေဆာက္ေနျခင္း လည္းပါဝင္သည္။

ပါကစၥတန္အေျခစိုက္စစ္ေသြးႂကြအဖြဲ႕တစ္ဖဲြ႕၏ ေခါင္းေဆာင္ကုိ ကုလသမဂၢ၏ ပိတ္ ဆုိ႔တားဆီးမႈမ်ားအေပၚ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံက ဗီတုိအာဏာသံုးျခင္းကို လည္း နယူးေဒလီက အစာမေက် သလို ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ အဖဲြ႕တစ္ ခုျဖစ္ေသာ ႏ်ဴကလီးယားေထာက္ ပံ့ေပးပို႔သူမ်ားအဖဲြ႕တြင္ အိႏိၵယ ႏုိင္ငံ ဝင္ေရာက္ေရး ေဘဂ်င္း၏ ျငင္းဆန္မႈကုိလည္း အျမင္မၾကည္ လင္ခဲ့ေပ။

အႏၱရာယ္ရိွေသာ ခဲြထြက္ေရးသမားအျဖစ္ တ႐ုတ္က သေဘာထားေသာ တိဗက္ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ ဒလုိင္းလားမားကို မုိဒီအစိုးရက လူသိရွင္ၾကားေဆြး ေႏြးခဲ့ျခင္းကိုလည္း ေဘဂ်င္းက မႏွစ္ၿမိဳ႕ေပ။ ထို႔အျပင္ အေမရိ ကန္၊ ဂ်ပန္တုိ႔ႏွင့္ အိႏိၵယ၏ စစ္ေရး ဆက္ဆံမႈမ်ားအေပၚလည္း တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံက စိုးရိမ္ပူပန္မႈႀကီးထြားေနသည္။

နယူးေဒလီႏွင့္ ေဘဂ်င္းၾကား သံတမန္ေရး လမ္းေၾကာင္းဖြင့္ ထားၿပီး နယ္စပ္ျပႆနာကို ကုိင္ တြယ္ေျဖရွင္းေရး အသံုးျပဳေနသည္ဟု အိႏိၵယႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူ ဂို ပယ္ဘက္ေလးက ေျပာၾကား သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္နားလည္သိရိွ ထားသေလာက္ေတာ့ သံတမန္aရးဆက္သြယ္မႈ ဘယ္တုန္းကမွ မရပ္တန္႔ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီသံတမန္ ေရးဆက္သြယ္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚေန ပါတယ္’’ဟု ဂုိပယ္ကေျပာၾကား ေသာ္လည္း အေသးစိတ္ကိုမူ ေျပာၾကားျခင္းမရိွေပ။

ဘုရင့္ႏုိင္ငံေလး ဘူတန္က ၎တုိ႔ပုိင္ဆုိင္သည္ဟု ေျပာၾကားaသာ နယ္ေျမတြင္ တ႐ုတ္တပ္ဖြဲ႕ မ်ားက ေျမေကာ္စက္ႏွင့္ အျခား အႀကီးစားစက္ကိရိယာမ်ားျဖင့္ လမ္းေဖာက္ေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ယခုေနာက္ဆံုး ျပႆနာစတင္ခဲ့သည္။ ယင္းအ တြက္ အနီးအနားတြင္ ရိွေနေသာ အိႏိၵယတပ္ဖဲြ႕မ်ား၏ ၾကားဝင္မႈ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။

စစ္သားအုပ္စုမ်ားတစ္ဖက္ ႏွင့္ တစ္ဖက္တြန္းထိုးမႈမ်ား ျဖစ္ ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း လက္နက္မ်ား အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းမရိွဟု စစ္ဘက္အရာရိွမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

လံုၿခံဳေရးကိစၥမ်ားတြင္ ပူးaပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၂၀၀၇ က ဘူတန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ထားရိွခဲ့ေသာ အထူးဆက္ဆံေရး သေဘာတူညီခ်က္၏ ေစ့ေဆာ္မႈေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္ဟု အိႏိၵယႏုိင္ငံက ေျပာၾကား သည္။ ထို႔အျပင္ ေဒါ့လမ္းေဒသ တြင္ တ႐ုတ္ဘက္က က်ဴးေက်ာ္လာသည္ဆုိေသာ ကိစၥသည္ မိမိတို႔၏ လံုၿခံဳေရးအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္ မႈျဖစ္လာသည္ဟု ယူဆသျဖင့္ တံု႔ ျပန္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါနယ္စပ္ကုန္းေျမျမင့္ ေဒသည္ အိႏိၵယျပည္မႀကီးကုိ ႏုိင္ငံ၏ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းမွ ျပည္ နယ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကီလုိမီတာ ၂၀ က်ယ္သည့္ ‘ၾကက္ လည္တုိင္’ဟု ေခၚေသာ စႀကႍေဒ သႏွင့္လည္း နီးကပ္ေနသည္။

အိႏိၵယစစ္ေရး စီမံကိန္းသ မားမ်ား၏ အႀကီးမားဆံုးစုိးရိမ္မႈ သည္ တ႐ုတ္၏ ထိုးစစ္ရိွလာခဲ့ပါ က အဆုိပါစႀကႍျပတ္ေတာက္သြားမည့္ အေရးျဖစ္သည္။

ကုန္သြယ္ေရးတုိးျမႇင့္ရန္ အတြက္ ႀကီးမားေသာ ေဒသဆုိင္ ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ထူေထာင္ေရးလုပ္ေဆာင္ေနaသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကမူ လမ္းတည္ ေဆာက္ေနေသာ ဧရိယာမွာ မိမိ တို႔၏ ပိုင္နက္အတြင္း ပါဝင္သည္ ဟု ေျပာၾကားသည္။ မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေစ ဘူတန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ ဖက္ကိစၥတြင္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ အခန္းက႑မပါဝင္ဟု ဆုိသည္။

ေပေပါင္း တစ္ေသာင္းခန္႔ ျမင့္ေသာ ေဒါ့လမ္း၊ ေဒါင္လန္း ကုန္းေျမျမင့္ေဒသတြင္ တစ္ဖက္စီမွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ သံုးရာခန္႔သည္ မီတာ ၁၅၀ ခန္႔အကြာအေဝး၌ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ရိွေနၾကသည္ဟု အိႏိၵယအရာရိွမ်ားက ေျပာၾကား သည္။ ၎တို႔၏ ေနာက္ကြယ္ စစ္ တန္းလ်ားမ်ားတြင္မူ ႏွစ္ဖက္စလံုး၌ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ေနရာခ်ထားသည္။ ယခုအခ်ိန္ထိမူ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ တပ္ဖြဲ႕မ်ားေန ရာယူလႈပ္ရွားေနသည္ကုိ မေတြ႕ ျမင္ရဟု နယူးေဒလီမွ စစ္ဘက္ အရာရိွမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ျဖစ္ႏုိင္ေျခတစ္ခုသည္ ရာသီဥတုေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက တိတ္ဆိတ္စြာ ထိေတြ႕မႈမလုပ္ျခင္းျဖစ္ ႏုိင္သည္ဟု အိႏိၵယအစိုးရသတင္းရင္းျမစ္က ေျပာသည္။ ဆီးႏွင္းမ်ားမဖံုးလႊမ္းမီ ဇြန္လမွ စက္တင္ဘာ အထိသာ ယင္းဧရိယာတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။

=====================
251/ End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

Quds cartoon 2018
မြတ္စလင္မ္ မ်ား အတြက္ အေရးအႀကီးတကာ အႀကီးဆုံးတာဝန္မွာ ပါလက္စတိုင္း ကို ကာကြယ္ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are All Zakzaky