ဆီးရီးယားလုံၿခဳံေရးဗဟို ဌာနမ်ားတြင္ အေသခံဗုံးခြဲတိုက္ခိုက္မႈ၆ႀကိမ္ေၾကာင့္လုံၿခဳံေရးတပ္သား မ်ား၊အရာရွိမ်ား ေပါင္း ၄၂ ဦး ရွဟီး

   ဆီးရီးယားလုံၿခဳံေရးဗဟို ဌာနမ်ားတြင္ အေသခံဗုံးခြဲတိုက္ခိုက္မႈ၆ႀကိမ္ေၾကာင့္လုံၿခဳံေရးတပ္သား မ်ား၊အရာရွိမ်ား ေပါင္း ၄၂ ဦး ရွဟီး


ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံ ဟမ္စ္ ၿမိဳ႕ တြင္ အေသခံ ဗုံးခြဲ တိုက္ခိုက္ မႈ ၆ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ၄၂ ဦးထက္မနည္း ရွဟီးဒ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အခ်ဳိ႕ မွာ ဒဏ္ရာ ရခဲ့ပါတယ္။ ဤတိုက္ခိုက္မႈ ေၾကာင့္ ဟစန္ဒအ္ဗူလ္ ဆီးရီးယား စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိ တပ္မွဴးလည္း ရွဟီးဒ္ ျဖစ္ခဲ့ရ ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံ တြင္ အၾကမ္းဖက္ သဖ္ဖီးရီးမ်ား၏ ဆီးရီးယားလုံၿခဳံေရးဗဟို ဌာနမ်ားတြင္ အေသခံဗုံးခြဲတိုက္ခိုက္မႈ၆ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့မႈ ေၾကာင့္လုံၿခဳံေရးတပ္သား မ်ား၊အရာရွိမ်ား ေပါင္း ၄၂ ဦး ရွဟီးဒ္ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ ေဆာ္ဒီ ႏိုင္ငံ မ်ား ၏ ေထာက္ခံမႈ ကို ရရွိထားသည့္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔ သခ္ဖီးရီး ဂ်စ္ဗဟသြန္ႏြန္စရာ မွ ဤ လူမဆန္သည့္ လုပ္ရပ္ကို တာဝန္ယူ ခဲ့ပါတယ္။ ဤ အၾကမ္းဖက္မ်ား အေနျဖင့္ မေန႔က ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံ ဟမ္စ္ ၿမိဳ႕ ရွိ လုံၿခဳံေရး တပ္သားမ်ား၏ ဗဟိုဌာနမ်ား တြင္ (၆) ႀကိမ္ တိုင္တိုင္ အေသခံ ဗုံးခြဲ တိုက္ခိုက္မႈ ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ဆီးရီးယား စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အေဆာက္ အဦး လည္း ေဖာက္ခြဲ မႈ ကို ခံခဲ့ရပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔ ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ မွာ လုံၿခဳံေရး တပ္မွဴးမ်ား ရွိရာ ဗဟိုဌာန မ်ား ကို ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ ေသာ္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေခ်။

ဤတိုက္ခိုက္မႈ ေၾကာင့္ ၄၂ ဦး ရွဟီးဒ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၂၄ ဦး ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ သတင္း အေထာက္အထား မ်ား အရ ရွဟီးဒ္ ျဖစ္ သြားသူ အမ်ားစု မွာ ဆီးရီးယား လုံၿခံဳေရးတပ္၏ အရာ ရွိ အႀကီးအကဲမ်ား ျဖစ္ေၾကာင့္ သိရွိခဲ့ရပါတယ္။

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ ေဆာ္ဒီ ႏိုင္ငံ မ်ား ၏ ေထာက္ခံမႈ ကို ရရွိထားသည့္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔ သခ္ဖီးရီး ဂ်စ္ဗဟသြန္ႏြန္စရာ အေနျဖင့္ မွ လက္ရွိ အေျခအေန တြင္ မိမိကိုယ္ကို ဂ်စ္ဗဟသို ဖြသ္ဟြရွ္ရွမ္း ဆိုသည့္အမည္ကိုေၾကညာၿပီး ေဖာက္ခြဲမႈ ကိုတာဝန္ယူခဲ့ပါတယ္။ ဤတိုက္ခိုက္မႈ တြင္ ဟစန္ဒအ္ဗူလ္ ဆီးရီးယား စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိ တပ္မွဴးလည္းပါဝင္ ပါတယ္။

အျခား ဆီးရီးယား စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိ တပ္မွဴး ၂ ဦး လည္း ရွဟီးဒ္ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိခဲ့ပါတယ္။

ဆီးရီးယား စစ္တပ္အေနျဖင့္ ဤတိုက္ခိုက္မႈ ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံ ဟမ္စ္ ၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ IS အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကုိ တိုက္ခိုက္ စစ္ဆင္ေနမႈ ကို ဖ်က္စီးရန္ အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ပါတယ္။

ကုလသမဂၢ မွေစလြတ္သည့္ အထူး အဖြဲ႔ မွ လည္း ဤ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ လူမဆန္သည့္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ ကို ျပင္းထန္စြာ႐ႈတ္ခ် ကန္႔ကြက္ ခဲ့ပါတယ္။

StaffandeMistura အေနျဖင့္ မိမိထုတ္စာနယ္ဇင္း တြင္ ေရးသားထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ထုတ္ျပန္ ခ်က္မွာ - သခ္ဖီးရီး ဂ်စ္ဗဟသြန္ႏြန္စရာ လက္ရွိ ဂ်စ္ဗဟသို ဖြသ္ဟြရွ္ရွမ္း ဆိုသည့္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ မွ ဤေဖာက္ခြဲတိုက္ခိုက္ခဲ့မႈ ကို တာဝန္ယူခဲ့ေၾကာင္း ဤကဲ့သို႔တိုက္ခိုက္မႈ ကို ျပဳရသည့္ အခ်က္မွာ ဆီးရီးယား အစိုးရ ႏွင့္ အၾကမ္း ဖက္အဖြဲ႔ အၾကား အေျခအတင္ ေစ့စပ္ ညိႏႈိင္းမႈ ေဆြးေႏြး ပြဲ တြင္ မေအာင္မႈ ခဲ့သည့္ အတြက္ တိုက္ခိုက္ရတာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။

ရိုက္တာ သတင္းဌာနမွ လည္း ဆီးရီးယား အစိုးရ ႏွင့္ အၾကမ္း ဖက္အဖြဲ႔ အၾကား အေျခ အတင္ေစ့စပ္ ညိႏႈိင္းမႈ ေဆြးေႏြးပြဲ ေအာင္ျမင္ရန္ မီဒီယာမ်ား ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ ျဖင့္ ႏြယ္ေနေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

ရွဟီးဒ္ ျဖစ္သြားၾကသည့္ လုံၿခဳံေရးတပ္သား မ်ား၊အရာရွိမ်ားအခ်ဳိ႕ ၏ ဓာတ္ပုံမ်ား မွာ ေအာက္ပါ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

=======================
251 / End

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

မြတ္စလင္မ္ မ်ား အတြက္ အေရးအႀကီးတကာ အႀကီးဆုံးတာဝန္မွာ ပါလက္စတိုင္း ကို ကာကြယ္ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are All Zakzaky