ငါးလုပ္ငန္းအင္းမ်ားကို သိမ္းဆည္းလိုက္၍ အင္းလုပ္သားမ်ား နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ေနရဟုဆို

ငါးလုပ္ငန္းအင္းမ်ားကို သိမ္းဆည္းလိုက္၍ အင္းလုပ္သားမ်ား နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ေနရဟုဆို

ဇြန္ ၉။ ။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမွ ငါးလုပ္ငန္းအင္းမ်ားကို သိမ္းဆည္းလိုက္သည့္အတြက္ အင္းလုပ္သား မ်ားအေနျဖင့္ နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္း ဧရာ၀တီတိုင္းမွ အင္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


ဇြန္ ၉။                          ။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမွ ငါးလုပ္ငန္းအင္းမ်ားကို သိမ္းဆည္းလိုက္သည့္အတြက္ အင္းလုပ္သား မ်ားအေနျဖင့္ နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္း ဧရာ၀တီတိုင္းမွ အင္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

ယေန႔ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔၊ City Star Hotel တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒၾကီးအတြင္းရွိ အင္းလုပ္သား ျပည္သူမ်ား၏ လုပ္ငန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္နစ္နာမႈမ်ား ဟုဆိုေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

"ခြင့္ျပဳျပီးသားေၾကးတိုင္အင္းက ရပ္ဆိုင္းခံရတယ္။ ၂၀၁၈ ေမ ၁၈ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အစည္းအေ၀း အ မွတ္စဥ္ ၁၃/၂၀၁၅ မွာ ၃၉၈ အင္း ေၾကးတိုင္ေတြကို ျပန္ျပီးေတာ့ ခြင့္ျပဳလိုက္တယ္။ ဥပေဒေပၚမွာ ေရွ႕ေနာက္ ညီညြတ္တဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ အစိုးအေနနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္တာ မေတြ႔တဲ့အတြက္ ေထာက္ျပရွင္းလင္းျခင္း ျဖစ္တယ္။ အစိုးရသည္ မိမိတို႔ရဲ႕ တည္ဆဲဥပေဒ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ကိုလည္း တိတိက်က် လိုက္နာ ရသလို ျပည္သူေတြကလည္း လိုက္နာရပါတယ္။ ဥပေဒေတြကို ဆန္႔က်င္တယ္။ သူတို႔ရဲ႕အမိန္႔ေတြက တည္ျမဲ မႈမရွိဘူး။ အမိန္႔ေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲထုတ္ၿပီးေတာ့ ေအာက္ကေၾကးတိုင္အင္းလုပ္သားျပည္သူေတြ ဒုကၡ ေရာက္ေနတယ္" ဟု သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္မွ အင္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ ဦးဘျမင့္က ေျပာသည္။

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ငါးလုပ္ငန္းအင္းေပါင္း ၁၇၇၇ အင္းရွိျပီး လက္ရွိ အင္း တစ္ေထာင္ခန္႔ သိမ္းဆည္း ခံရေၾကာင္း ၎တို႔က ေျပာသည္။

"အင္းေတြကို သိမ္းလိုက္တဲ့အခါက်ေတာ့ အင္းသားေတြမွာ ၀ယ္ထားတဲ့ အင္းျပင္ဆင္မယ့္ ပစၥည္းေတြ အင္း လုပ္သားေတြကို ၾကိဳတင္ေပးထားတဲ့ေငြေတြ ဒါေတြအကုန္လံုးဆံုးရံႈးသြားတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆိုရင္ သိန္းေလးငါးရာ ထိရင္းရတယ္။ အနည္းဆံုးမရင္းရဘူးဆိုတဲ့သူက သိန္းေျခာက္ဆယ္ေလာက္ရွိတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆/၁၇တည္း က ေၾကးတိုင္ေပးၿပီးသားအင္းေတြကို သိမ္းလိုက္တယ္" ဟု က်ံဳေပ်ာ္ျမိဳ႕နယ္မွ အင္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ ဦးသန္းေငြက ေျပာသည္။

၂၀၁၆/ ၂၀၁၇ခုနွစ္တြင္ ေၾကးတိုင္အင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ တစ္နွစ္က်န္ ၃၈၄ အင္း၊ ႏွစ္တိုးေလ်ာက္ထားသည့္ သံုးနွစ္ တိုးအင္း ၄၂၆ အင္း သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ငါးလုပ္ငန္းအစုအဖြဲ႔မ်ား သည့္ သိန္းေလးဆယ္ေအာက္ အင္းမ်ားေလွ်ာက္ ထားမႈမ်ားရိွေၾကာင္းႏွင့္ ျပန္လည္စိစစ္လုပ္ကိုင္သည့္ကာလျဖစ္ေၾကာင္း သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္မိုးဝါက ေျပာသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေရခိ်ဳငါးဥပေဒအရ ငါးလုပ္ငန္းအစုအဖြဲ႔ေတြကို တရားဝင္ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရိွၿပီး၊ အစုအဖြဲ႔မ်ားက ရပ္ရြာအ တြင္း ငါးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား စုဖြဲ႔ထားသည့္ ေကာ္မတီမ်ားေရြးခ်ယ္ကာ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနတြင္ မွတ္ပုံ တင္ထားသည့္ ငါးလုပ္ငန္းအစုအဖြဲ႔ကို ဆိုလိုသည္ဟု ေရခိ်ဳးငါးလုပ္ငန္းဥပေဒတြင္ အစုအဖြဲ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပဌာန္းထားသည္။

"မတရားသိမ္းဆည္းတာေတာ့မရွိဘူး။ တိုင္းအစိုးရကိုေတာ့ တတ္ႏိုင္သေလာက္ တင္ျပေဆာင္ရြက္မယ္။ တိုင္း အစိုးရသာ စီမံခန္႔ခြဲေပးႏိုင္မယ္ အေနအထားမ်ိဳးပါ" ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွဴး ေဒါက္တာ ညြန္႔ေ၀ကေျပာသည္။

အဆိုပါ အင္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားက ငါးလုပ္ငန္းအင္းမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈ အခက္အခဲမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားကို လက္ရွိ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အင္းလုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ား ကို ဥပေဒႏွင့္အညီတင္ျပ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

=======================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

တစ္ ကမၻာ လုံးရွိ လျမတ္ ရမ္တြာန္
We are All Zakzaky