စစ္ကိုင္းတုိင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ၂ ႏွစ္ခဲြကာလအတြင္း ေမးခြန္းမေမးသည့္ အမတ္ရွိေန

စစ္ကိုင္းတုိင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ၂ ႏွစ္ခဲြကာလအတြင္း ေမးခြန္းမေမးသည့္ အမတ္ရွိေန

ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ခဲြေက်ာ္ ကာလအတြင္းမွာ ေမးခြန္းမေမးေသးတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရွိေနတဲ့ အတြက္ ေမးျမန္းဖုိ႔ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က တုိက္တြန္းပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သက္တမ္း  ၂ ႏွစ္ခဲြေက်ာ္ ကာလအတြင္းမွာ ေမးခြန္းမေမးေသးတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရွိေနတဲ့ အတြက္ ေမးျမန္းဖုိ႔ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က တုိက္တြန္းပါတယ္။

ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေဝးကို ေမလ ၂၁ ရက္က စတင္က်င္းပကာ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔မွ  ေအာင္ျမင္စြာၿပီး ဆံုးၿပီး ရပ္နားခဲ့ပါတယ္။

အစည္းအေဝးက်င္းပရက္ စုစုေပါင္း ၁၆ ရက္ရွိခဲ့ၿပီး အစည္းအေဝးေတြမွာ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၉ ဦးက ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၁၀၀ ခု၊ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္း ၄၁ ခု၊ အဆို ၅ ခုတို႔ကို ေမးခြန္းအဆိုစိစစ္ေရးအဖြဲ႕က စီစစ္ၿပီး ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၉၈ ခု၊ ၾကယ္ပြင့္မျပ ၄၃ ခု၊ အဆို ၂ ခုကို တင္သြင္းေမးျမန္းခြင့္ျပဳခဲ့တာပါ။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၉ ဦးရဲ႕ ေမးခြန္းေတြထဲက ပညာေရးနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ေမးခြန္း ၂၂ ခု၊ က်န္းမာေရးနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ေမးခြန္း ၆ခု၊ လွ်ပ္စစ္/စက္မႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ေမးခြန္း ၁၁ ခု၊ လမ္းနဲ႔ပတ္သက္တာ ၃၆ ခု၊ တံတားနဲ႔ပတ္သက္တာ ၅ ခု၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ပတ္သက္တာ ၁၅ ခု၊ ဆည္ေျမာင္းနဲ႔ပတ္သက္တာ ၁၁ ခု၊ ကမ္းၿပိဳနဲ႔ပတ္သက္တာ ၈ ခု၊ ဆက္သြယ္ေရး ၃ခု၊ စည္ပင္ ၉ ခု၊ ေရရွိေရး ၂ ခု၊ ခရိုင္/ေက်းရြာနယ္နမိတ္ ၂ ခု၊ စီမံ/ဘ႑ာ ၃ခု၊ လူမႈကိစၥ/ လူဝင္မႈ ၂ခု၊ လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ၄ခု၊ စာၾကည့္တိုက္ ၁ ခု၊ ဥပေဒျပဳေရး ၁ ခုတို႔ကို ေမးျမန္းခဲ့ၾကတာပါ။

ဒါ့အျပင္ အစိုးရအဖဲြ႔နဲ႔ ေရးရာေကာ္မတီေတြက အစီရင္ခံစာ ၁၃ ခုကိုလည္း တင္သြင္း မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၿပီး ဥပေဒခ်ဳပ္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာကိုေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာ ကန္႔ကြက္မႈရွိရာက မဲခဲြဆံုးျဖတ္ရာ ရံႈးနိမ့္တ့ဲအတြက္ မွတ္တမ္းမတင္ခဲ့ရပါဘူး။

ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ၂ ႏွစ္ခဲြကာလသက္တမ္းအတြင္း ပံုမွန္အစည္းအေဝး ၁၄ ႀကိမ္၊ အထူးအစည္းအေဝး ၁ ႀကိမ္၊ အေရးေပၚအစည္းအေဝး ၂ ႀကိမ္ စုစုေပါင္း ၁၇ ႀကိမ္ထိ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းေပါင္း ၇၉၈ ခု၊ ၾကယ္ပြင့္မျပ ၃၂၇ ခု၊ အဆို ၂၁ ခုတုိ႔ကို တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အဆို ၁၇ ခုကို အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးခ်င္းစီအေနနဲ႔ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈအေပၚမွာေတာ့ ေမးခြန္း ၂၀ ခုအထက္ေမးျမန္းသူ ၉ ဦး၊ ၅ ခုေအာက္ေမးျမန္းသူ ၁၈ ဦးနဲ႔ လံုးဝေမးျမန္းျခင္း မရွိေသးသူ ၁ ဦးရွိကာ ေမးခြန္းနည္းေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေနာင္အစည္းအေဝးေတြမွာ ေဒသအက်ိဳးျပဳ၊ ျပည္သူ႕အက်ိဳးျပဳေမးခြန္းေတြ ေမးျမန္းၾကဖို႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးသန္းက သတိေပးေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေတြ က်င္းပေနတာက ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ လူထုအတြက္ အက်ိဳးရွိေစမယ့္ ေမးခြန္းေတြ။ အဆိုေတြ၊ ဥပေဒေတြကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္လိုတဲ့အတြက္ က်င္းပေနရတာျဖစ္တယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အေနနဲ႔ မိမိတို႔ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ တာဝန္ေတြကို ပိုမိုႀကိဳးစား အားထုတ္ဖို႔လုိတယ္”

အခုက်င္းပတဲ့ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတ္ာက ခါတုိင္းပံုမွန္က်င္းပေနက် အစည္းအေဝး ေတြထက္ ရက္ပိုၾကာတဲ့အတြက္ ေနာက္ထပ္အစည္းေဝးရက္ကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း သတ္မွတ္တာ ေတာ့ မရွိခဲ့ပါဘူး။

ဒါေပမယ့္ တုိင္းအစိုးရအဖဲြ႕က လႊတ္ေတ္ာရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ကိစၥေတြျဖစ္ေပၚလာလို႔ အစည္းအေဝးလုပ္ဖို႔ ညိႇႏိႈင္းလာပါက ေခၚယူက်င္းပ သြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

=======================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

Arba'een
Mourining of Imam Hossein
We are All Zakzaky