ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ ထီးတည္းေနခဲ့ရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ ထီးတည္းေနခဲ့ရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ


စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အရ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ၍ ထီးတည္းေန ခဲ့ရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ကမၻာ့စီးပြားေရး ေႏွးေကြးလာခ်ိန္ တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာ ၾကားသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


 စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အရ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ၍ ထီးတည္းေန ခဲ့ရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ကမၻာ့စီးပြားေရး ေႏွးေကြးလာခ်ိန္ တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာ ၾကားသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕၌ ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္က က်င္းပေသာ အာဆီယံစီးပြားေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိန္႔ ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ ယခုကဲ့သို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

‘‘စီးပြားေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအရ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ ထီးတည္းေနခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ မၾကာေသးမီ အခ်ိန္အတြင္း ကမၻာ့စီးပြားေရး ေႏွးေကြးလာခ်ိန္မွာ စိန္ေခၚမႈမ်ား စြာရွိေနပါတယ္။ တာဝန္ရွိေသာ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံတစ္ခုအ ေနနဲ႔ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရးအရပို မိုခ်ိတ္ဆက္မႈ၊ ေပါင္းစည္းမႈရွိလာ ဖို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားအားလံုးနဲ႔ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္’’ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆုိသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အရ အဆင့္အသီးသီးတြင္ ကြဲျပား မႈရွိေနေသာ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ကြာဟခ်က္ က်ဥ္းေျမာင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ လူသားအရင္းအႏွီးျဖစ္ သည့္ တတ္သိပညာရွင္မ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အေရးပါ ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

‘‘ယေန႔အခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံတစ္ ႏုိင္ငံရဲ႕ ခ်မ္းသာသုခက အဲဒီႏိုင္ငံ ရဲ႕ သဘာဝအရင္းအျမစ္ ေပါ ႂကြယ္ဝမႈသာမက ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ အသိပညာနဲ႔ ကြၽမ္း က်င္မႈဆုိင္ရာ အသံုးဝင္မႈဆိုတာ ကို ပိုၿပီးေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳလာ ၾကပါၿပီ’’ဟုလည္း ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကေျပာၾကားသည္။

အသိပညာႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ ပိုမိုရွိလာျခင္းကသာ ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံႏွစ္ခုစလံုးအတြက္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ စီးပြားေရးရလဒ္ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေတာင္ကိုရီးယား ႏွင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံတို႔ကို ဥပမာျပ ေျပာၾကားသည္။

‘‘တုိင္းျပည္တစ္ျပည္မွာရွိတဲ့ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြရဲ႕ အရည္အေသြးက အဲဒီႏိုင္ငံရဲ႕ စီး ပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ၫႊန္ျပ ေနပါတယ္။ လူသားအရင္းအႏွီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈက ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ လူမႈေရးနဲ႔ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္မႈမွာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲတုိင္းျပည္ေတြက လူသား အရင္းအႏွီးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆုိ သည္။

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ လူသားအ ရင္းအႏွီးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ပညာေရးက အေရးပါေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

‘‘ပညာေရးမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈက ျမန္ဆန္တဲ့ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ပါ တယ္’’ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ က႑ တိုင္းတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈက႑၌ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကိုအားေပး ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပတ္ဝန္းက်င္ ေကာင္း ဖန္တီးေပးေနေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆုိ သည္။

‘‘ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ဖို႔ အေရး ႀကီးတာကေတာ့ ပုဂၢလိကက႑ ရဲ႕ အခန္းက႑ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖို႔အတုိင္းအတာ မေဖာ္ျပႏုိင္ ေလာက္ေအာင္ အေထာက္အကူ ျပဳမယ့္ အေရးပါတဲ့ အေျခခံအ ေဆာက္အအံုစီမံကိန္းေတြ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ ပုဂၢလိကက႑က အေရးပါတဲ့အ ခန္းက႑ကေန ပါဝင္ေနပါ တယ္’’ဟု ၎ကဆုိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ႏွစ္ (၅၀) ျပည့္ အာဆီယံ ဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲႏွင့္ အေရွ႕အာ ရွထိပ္သီးအစည္းအေဝး၏ သီးသန္႔အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ ေရာက္ခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ မနီလာၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ံုး၊ စစ္သံ႐ံုးတို႔မွ ဝန္ထမ္း မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး သံတမန္က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္အညီ ေနထိုင္ရန္ မွာၾကား သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ မနီလာၿမိဳ႕တြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိ က်င္းပမည့္(၃၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးႏွင့္ ဆက္စပ္ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

========================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky