တင္ဒါမေခၚသည့္ လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေလးခု “လက္သင့္ရာ စားေတာ္ေခၚတာ” ဟု ႀကံ့ခိုင္ေရးအမတ္ အျပင္းအထန္ ေဝဖန္

တင္ဒါမေခၚသည့္ လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေလးခု “လက္သင့္ရာ စားေတာ္ေခၚတာ” ဟု ႀကံ့ခိုင္ေရးအမတ္ အျပင္းအထန္ ေဝဖန္ေနျပည္ေတာ္(ဇြန္လ၄ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ တင္ဒါေခၚယူျခင္းမရွိဘဲ ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ စီမံကိန္းစတင္လုပ္ေဆာင္ခြင့္(Notice to Proceed) ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေလးခုကို အစိုးရက “လက္သင့္ရာ စားေတာ္ေခၚသြားတာ” ဟု အတိုက္အခံအမတ္က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္လိုက္သည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


ေနျပည္ေတာ္(ဇြန္လ၄ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ တင္ဒါေခၚယူျခင္းမရွိဘဲ ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ စီမံကိန္းစတင္လုပ္ေဆာင္ခြင့္(Notice to Proceed) ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေလးခုကို အစိုးရက “လက္သင့္ရာ စားေတာ္ေခၚသြားတာ” ဟု  အတိုက္အခံအမတ္က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္လိုက္သည္။

တနသၤာရီတိုင္း ကန္ေပါက္ေဒသ၊ ဧရာဝတီတိုင္း မီးေလာင္ဂ်ိဳင့္ေဒသ၊ ရန္ကုန္တုိင္း အလံုၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ရည္(LNG)စီမံကိန္း သံုးခုႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္စြန္႔ပစ္အပူသံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္၊ ဦးေမာင္ျမင့္က ေဝဖန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“တန္ဖိုးအားျဖင့္ ေဒၚလာ ၅ဘီလီယံေက်ာ္ ရွိေၾကာင္းေတြ႔ရၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အႀကီးမားဆံုး စီမံကိန္းႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက လုပ္ငန္းေတြ လုပ္မယ္ဆိုရင္ တင္ဒါေခၚယူဖို႔အတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ၁/၂၀၁၇ ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ေပမယ့္ တင္ဒါေခၚယူျခင္း မရွိဘူး” ဟု ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီအမတ္ ဦးေမာင္ျမင့္က ဇြန္လ ၄ရက္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာသည္။

ကန္ေပါက္တြင္ လွ်ပ္စစ္မဂၢါဝပ္ ၁,၂၃၀ ထုတ္လုပ္မည့္ LNG to Power စီမံကိန္းကို ျပင္သစ္ေရနံကုမၸဏီ Total ႏွင့္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံက Siemens ကုမၸဏီ၊ မီးေလာင္ဂ်ိဳင့္တြင္ လွ်ပ္စစ္မဂၢါဝပ္ ၁,၃၉၀ ထုတ္လုပ္မည့္ LNG to Power စီမံကိန္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက Zhefu Holding ကုမၸဏီႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ Supreme Trading ကုမၸဏီႏွင့္ အလံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဂၢါဝပ္ ၃၅၆ထုတ္လုပ္မည့္  LNG to Power စီမံကိန္းကို ထိုင္းႏုိင္ငံမွ TTCL Public ကုမၸဏီတို႔က အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၃၀ရက္တြင္ အစိုးရက စီမံကိန္းစတင္လုပ္ေဆာင္ခြင့္(Notice to Proceed) ထုတ္ေပးခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ ၁၃၅ မဂၢါဝပ္ ထြက္ရွိမည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္စြန္႔ပစ္အပူသံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္းကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက Sinohydro Corporation ႏွင့္ ျပည္တြင္းက Supreme Trading ကုမၸဏီတို႔က အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္္ရြက္ရန္ စီမံကိန္းစတင္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ကို အထက္ပါအတိုင္း ထုတ္ေပးထားၿပီး ျဖစ္သည္။

တင္ဒါႏွင့္ပတ္သက္၍ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္က စီးပြားေရးရာေကာ္မတီ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္(၉/၂၀၁၇)အရ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ တိုင္း၊ ျပည္နယ္အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္မႈအေပၚ မူတည္၍ တင္ဒါလုပ္ငန္းစဥ္ မလိုအပ္ဘဲ စိစစ္ခြင့္ျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ကမ္းလြန္တြင္ ထုတ္လုပ္ရရွိသည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ကို အသံုးျပဳၿပီး သဘာဝဓာတ္ေငြ႔သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ားကို လက္ရွိ လည္ပတ္ေနရာမွ ျပည္ပမွ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ရည္(LNG)တင္သြင္းကာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ရန္ အစိုးရက ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ စီမံကိန္းေလးခုမွ မဂၢါဝပ္ ၃,၁၀၀ တိုးတက္ထုတ္လုပ္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

လက္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ မဂၢါဝပ္ ၁၀၀ဝန္းက်င္သာ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ျခင္း၊ လာမည့္ သံုးႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္းမွ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔မ်ား ကုန္သေလာက္ ျဖစ္လာႏုိင္ျခင္းႏွင့္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ မ်ားစြာ ရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ LNG တင္သြင္းကာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရျခင္းျဖစ္သည္ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာသည္။

“အရင္မလုပ္ခဲ့လို႔ လွ်ပ္စစ္ျပႆနာဟာ ကၽြန္ေတာတို႔လက္ထက္မွာ ေျဖရွင္းဖို႔ ေရာက္လာတဲ့အခါမွာ LNG မသံုးဘဲနဲ႔ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ေျပာၿပီးသားပါ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၅ႏွစ္ဆိုရင္လည္း LNG မစဥ္းစားႏုိင္ပါဘူး။ LNG ေဈးႀကီးခဲ့ပါတယ္။ ခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္လင္း ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ႏုိင္ငံျခားကဝယ္တဲ့ LNG နဲ႔ တိုင္းျပည္မွာရွိတဲ့ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ေဈး အတူတူေလာက္ကို ရွိေနပါတယ္။ဒါကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ LNG ဆိုတာ ေၾကာက္စရာလည္း မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းေလးခုအနက္ စီမံကိန္းႏွစ္ခုတြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရသည့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမွာ ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္သြားသည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေက်ာ္ဝင္း၏ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိသလို ဝန္ႀကီးဦးဝင္းခိုင္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ UE Myanmar ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားသိေနရသည္ဟုလည္း စက္မႈဝန္ႀကီးေဟာင္းလည္းျဖစ္သူ ဦးေမာင္ျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အခု ရတဲ့ ကုမၸဏီေတြထဲမွာ Supreme ဆိုတာ ျမန္မာကုမၸဏီ၊ အဲဒီမွာ ဥကၠဌ ဦးစိန္ျမင့္ဆိုတာ ငါနဲ႔လည္း သိတယ္။ လူခ်င္းခင္တာက ခင္တာတပိုင္းပဲ။ လုပ္လို႔မရဘူး။ သူက ႏွစ္ခါရတယ္။ ဟိုမွာလည္း တခါရတယ္။ ေပါင္းရတာေပါ့။ အဲဒီ Supreme မွာ အခု ျပဳတ္သြားတဲ့ ဦးေက်ာ္ဝင္းရဲ႕ မိန္းမ လုပ္တာ။ ဒါေၾကာင့္မိုလို႔ ရတာ။ ဒါတည့္တည့္ ေျပာတာ။ အဲ့ဒီ Supreme နဲ႔ အခု ဝန္ႀကီးပို္္င္တဲ့ UE တို႔ ေနာက္ကြယ္မွာ ေပါင္းထားတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ဝန္ႀကီးရဲ႕ ေျဖၾကားခ်က္ကို လံုးဝ မေက်နပ္ဘူး” ဟု ဦးေမာင္ျမင့္က လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးရပ္နားခ်ိန္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္က လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္စံုတစ္ရာ တံု႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သံုးစြဲမႈ ပမာဏသည္ ၃,၃၀၀ မဂၢါဝပ္ ရွိၿပီး ႏွစ္စဥ္ ပ်ဥ္းမွ် ၁၅ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ တိုးတက္လ်က္ရွိကာ ၂၀၂၀-၂၁ခုႏွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္မဂၢါဝပ္ ၆,၀၀၀ ခန္႔ လိုအပ္မည္ဟု လွ်ပ္စ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက ခန္႔မွန္းထားသည္။

=======================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

တစ္ ကမၻာ လုံးရွိ လျမတ္ ရမ္တြာန္
We are All Zakzaky