တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴ

တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴ

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၃ ။ ။ ဒီကေန႔အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ နိုင္ငံေတာ္မွ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသား ညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ားအားလုံး ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္း၊ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္းမ်ားနဲ႔ျပည့္စုံၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာရွိၾကပါေစေၾကာင္း ဦးစြာႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 
ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၃ ။           ။ ဒီကေန႔အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ နိုင္ငံေတာ္မွ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသား ညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ားအားလုံး ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္း၊ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္းမ်ားနဲ႔ျပည့္စုံၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာရွိၾကပါေစေၾကာင္း ဦးစြာႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္။

ဒီကေန႔အခမ္းအနားဟာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီနဲ႔ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံးတို႔မွ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနား ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံးရဲ့ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလင္းေရာင္ျခည္မ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး နိုင္ငံေတာ္အတြင္း တစ္ေျမတည္းေန၊ တစ္ေရတည္းေသာက္ေနၾကတဲ့ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကို ျပည္သူအေပါင္း ႏွစ္ေထာင္းအားရ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္ၾကရတဲ့ ေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္သလို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ရဲ႕ ႏွစ္သစ္အစ မဂၤလာဦး ထူးျမတ္တဲ့ ေန႔တစ္ေန႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)ဟာ အားလုံးသိၾကတဲ့အတိုင္း ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သက္သက္မဟုတ္ဘဲ ဒီထက္ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ျမင့္မားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ၊ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုအားလုံးရဲ႕ လိုလားခ်က္ေတြကို လက္ေတြ႕က်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးႏုိင္မယ့္ စစ္မွန္ခိုင္မာတဲ့ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းျဖစ္လို႔ ဒီလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ယုံၾကည္မႈရွိရွိ၊ အေျမာ္အျမင္ရွိရွိျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ဘိုး၊ ဘြား၊ ဘီ၊ ဘင္ကအစ ယခုထက္တိုင္ ေအးအတူပူအမၽွ အတူတကြ လက္တြဲေနထိုင္လာခဲ့ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအားလုံးတို႔အတြက္ မွန္ကန္ရဲရင့္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ဆက္လက္ ေလၽွာက္လွမ္းၾကမယ့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီနဲ႔ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံး တို႔ကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လွႈိက္လွဲေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကား လိုပါတယ္။ ယခုလို ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာမႈအတြက္ ဒီသေဘာတူစာခ်ဳပ္မွာ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကၿပီးတဲ့ ညီေနာင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ယုံမွားသံသယစိတ္မ်ားနဲ႔ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကိုလည္း အေတာ္အတန္ ေလ်ာ့ပါးေစမွာျဖစ္သလို ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအတြက္လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မမွားဘဲ ယုံယုံၾကည္ၾကည္၊ သံသယကင္းစြာျဖင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္လာၾကလိမ့္မယ္ ဆိုတဲ့ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ေတြကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။

NCA ကို ေအာင္ျမင္စြာ လက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ကေန စတင္ေရတြက္ရင္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းဟာ ဒီေန႔မွာ ၂ ႏွစ္နဲ႔ ၄ လရွိခဲ့ပါၿပီ။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္း ဖိတ္ေခၚမႈစတင္ခဲ့တာျဖစ္လို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈ ကာလဟာ ၆ ႏွစ္နဲ႔ ၆ လ ရွိၿပီျဖစ္ပါတယ္။ NCA ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း(၂)ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားမွာ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့သလို ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးထားၾကတဲ့ အဖြဲ႕မ်ားအေနနဲ႔ စာခ်ဳပ္ပါလုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တဲ့၊ လုပ္ႏိုင္တာေတြကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရဲ႕ရလဒ္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕အသီးအပြင့္မ်ားကို ရယူခံစားနိုင္ၾကဖို႔ ထပ္မံေဆာ္ၾသလိုၿပီး ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ က်န္ရွိေနေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတို႔ကလည္း ဆက္လက္ပူးေပါင္း ပါဝင္လာၾကဖို႔ကို လက္ကမ္းႀကိဳဆိုလ်က္ရွိပါေၾကာင္းနဲ႔ ဒီေန႔အခမ္းအနားလို ျမင္ကြင္းမ်ိဳးကို အစိုးရ၊ ျပည္သူ၊ တပ္မေတာ္အားလုံးတို႔က မေဝးတဲ့အနာဂတ္မွာလည္း ဆက္လက္ၿပီးျမင္ေတြ႕ဖို႔ ေမၽွာ္လင့္ေနၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

NCA ျဖစ္ေပၚလာဖို႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္ရယူလိုစိတ္နဲ႔ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႕နဲ႔တစ္ဖြဲ႕၊ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးအၾကားမွာ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈ၊ သေဘာတူညီမႈေတြရရွိေအာင္ စိတ္ရွည္သီးခံမႈေတြနဲ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ NCA စာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္ေတြဟာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ တစ္ဖြဲ႕တည္းက ေရးဆြဲထားတာမဟုတ္ဘဲ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ့ ကနဦးအဆိုျပဳခ်က္ေတြအေပၚမွာ အေျခခံၿပီး အခန္းတစ္ခန္းခ်င္း၊ ပုဒ္မတစ္ခုခ်င္း၊ စာပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ခ်င္း၊ စာလုံးအသုံးအႏႈန္း တစ္ခုခ်င္းကို အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံး အေသးစိတ္အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္း သေဘာတူေရးဆြဲထားတဲ့ စာခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ NCA အတြက္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာမွာ ႀကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးဟူေသာ ဒို႔တာဝန္အေရးသုံးပါး ကို ေရွ႕ရႈၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵျဖစ္တဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေလၽွာက္လွမ္းၾကမယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြကို ႀကိဳတင္သေဘာတူခဲ့ၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

NCA ရဲ့အေျခခံမူမ်ား ဒုတိယအခ်က္မွာ “ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သမိုင္းရွည္ၾကာျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား အဆုံးသတ္ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာေရး၊ နိုင္ငံေရးျပႆနာကို စစ္ေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳဘဲ ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ေျဖရွင္းမည့္ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ သစ္တစ္ရပ္ထူေထာင္ၿပီး လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ အဆုံးသတ္နိုင္ရန္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးကို ဦးစြာေဆာင္ရြက္ရန္” ျဖစ္ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖို႔ဆိုရင္ ႏိုင္ငံတကာမွာ ျပဳလုပ္ေနက် ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနဲ႔အညီ အဆင့္ဆင့္ မပ်က္မကြက္ ျပဳလုပ္ရမယ္ဆိုတာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားေလ့လာေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ အခါအားေလ်ာ္စြာ သြားေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားလည္း လက္ေတြ႕အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ သိျမင္ခဲ့ၾကၿပီးလည္းျဖစ္၍ အထူးပင္ထပ္မံေျပာၾကားဖို႔ လိုမယ္မထင္မိပါ။ ဒီေနရာမွာ အခ်ိဳ႕အခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ခံစားခ်က္အခ်ိဳ႕တြင္ လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားဟာ လက္နက္ခ်ခိုင္းတယ္ဆိုတဲ့ မွားယြင္းစြာ မွတ္ယူၾကမႈေတြ၊ သံသယစိတ္ေတြ၊ မယုံၾကည္စိတ္ေတြ   ျဖစ္ေပၚေနၾကတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ျမင္ေနၾကရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ (NCA)ကို လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းဟာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနနဲ႔ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္အေပၚ အေလၽွာ့ေပးျခင္းမဟုတ္ဆိုတဲ့ အယူအဆရွိသူေတြ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ခံစားခ်က္ရွိသူအခ်ိဳ႕လည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒီသံသယစိတ္ေတြ၊ မယုံၾကည္စိတ္ေတြ၊ စိုးရိမ္စိတ္ေတြကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးရဲ့ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ မရွိၾကဖို႔၊ မထားၾကဖို႔လည္း ေျပာလိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အမွန္တကယ္ေတာ့ NCA မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းဟာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို   ႏိုင္ငံေရးစားပြဲဝိုင္းေပၚမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္သာျဖစ္လို႔ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ၇၀ နီးပါး အေျဖရွာမရေသးတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကို တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္၊ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ စုေပါင္းေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာ ညႇိႏွိုင္းျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ့ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ့ လက္နက္စြဲကိုင္ၿပီး မိမိတို႔ရဲ့လိုအင္ဆႏၵမ်ားကို   ေတာင္းဆို၍မရေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ၇၀ နီးပါး လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္အေပၚ သံေယာဇဥ္ အစြဲအလန္းကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္ႏိုင္ဖို႔ အေကာင္းဆုံး အာမခံခ်က္ေပးနိုင္တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာအရာကလည္း NCA စာခ်ဳပ္ပဲ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ဒီစာခ်ဳပ္ဟာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးကို အစထားၿပီး ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုပါ တိတိက်က် ေဖာ္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အဆင့္ဆင့္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေက်ာ္လြန္ျခင္းမရွိဘဲ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ ရိုးရိုးသားသား၊ မွန္မွန္ကန္ကန္၊ တိတိက်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုရင္ အခက္အခဲ မရွိႏိုင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာလည္း သတိျပဳၾကရမဲ့ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ နိုင္ငံတကာရဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္စဥ္အတိုင္း “လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းျခင္းကိစၥရပ္” မ်ားမွာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္စရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ထားဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ NCA မွတစ္ဆင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္လည္း အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္(Time Frame) တစ္ခု တိတိက်က် ညႇိႏႈိင္းထားရွိၿပီး လိုအပ္သလို ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္း အေျဖရွာရင္း ေအာင္ျမင္စြာ ျဖတ္ေက်ာ္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအခန္းမွာ ပါရွိတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတိုင္း တိတိက်က် လိုက္နာမယ္ဆိုရင္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ေနာက္ပိုင္းကာလေတြမွာလည္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ဆိုတာ ထပ္မံျဖစ္ပြားစရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ အကယ္၍ မေတာ္တဆ နားလည္မႈလြဲမွားၿပီး ပဋိပကၡအငယ္မ်ား ျဖစ္လာရင္လည္း ေျဖရွင္းရမယ့္အခ်က္ေတြ၊ နည္းလမ္းေတြကိုလည္း NCA မွာပဲ အတိအက် ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္၍ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားလၽွင္ မည္သည့္ျပႆနာမၽွ ျဖစ္လာစရာမရွိတာေတြ႕ရမွာပါ။ တပ္မေတာ္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာ ေစာင့္ထိန္းရတာျဖစ္လို႔ အခုတစ္မ်ိဳး၊ ေတာ္ၾကာတစ္မ်ိဳး လုပ္ေဆာင္၍မရတဲ့အတြက္ NCA စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္မ်ား အတိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္စဥ္ကပင္ ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့မူဝါဒ(၆)ရပ္အတိုင္း ေသြဖည္ျခင္းမရွိဘဲ တိတိက်က် ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ ခ်မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒမ်ား၊ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာသူမ်ားကိုလည္း တိတိက်က်၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ NCA စာခ်ဳပ္နဲ႔ တပ္မေတာ္ရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူဝါဒ(၆)ရပ္ဟာ လက္နက္ကိုင္ လမ္းစဥ္မွသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွသည္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေစဖို႔ မည္သည့္အင္အားစုကိုမွ အက်ပ္အတည္း၊ အခက္အခဲမေတြ႕ရေအာင္ ျပည္သူလူထုရဲ့အက်ိဳးစီးပြား၊ ျပည္ေထာင္စုရဲ့ အက်ိဳးစီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ လမ္းခင္းေပးထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔လည္း နိုင္ငံေတာ္အတြင္း ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ၇၀ နီးပါး ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ နိုင္ငံေရးျပႆနာကို လက္နက္စြဲကိုင္ အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းမႈမွ နိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို နိုင္ငံေရးစားပြဲဝိုင္းေပၚမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး အေျဖရွာရင္း ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္ႀကီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးမွတစ္ဆင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ စိတ္ရွည္သည္းခံၿပီး မဆုတ္မနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ေနတာဟာလည္း ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ တစ္နိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံးတို႔မွ ပါဝင္လက္မွတ္ ေရးထိုးပြဲအခမ္းအနားကို တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႕အစည္း အားလုံးအျပင္ နိုင္ငံေတာ္အတြင္းမွာ မွီတင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအားလုံး လိုလားေတာင္းတေနတဲ့ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖို႔နဲ႔ အမ်ားျပည္သူ ဆႏၵႏွင့္အညီ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ၿပီးျဖစ္တဲ့ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ပိုမိုခိုင္မာေစေရးအတြက္ တပ္မေတာ္မွ ရိုးသားစြာျဖင့္ ယုံၾကည္ခ်က္၊ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ အျပည့္ျဖင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာ   ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔လည္း ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသား ညီေနာင္မ်ားအားလုံး နိုင္ငံေတာ္ႀကီးအတြက္ အရွည္ေမၽွာ္ေတြး ဝိုင္းဝန္း ပါဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါ လို႔လည္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားနဲ႔အညီ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးရဲ့ လိုအင္ဆႏၵေတြကို ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ညႇိႏွိုင္းျခင္းနည္းလမ္း မ်ားနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအေျဖရွာႏိုင္ဖို႔ လမ္းဖြင့္ထားတာျဖစ္လို႔ ဒီလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရွုၾက၊ ေသြဖည္ၾကမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆီသို႔ ဦးတည္ရမယ့္ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ကို ေလၽွာက္လွမ္းရာမွာ ၾကန္႔ၾကာေနဦးမွာျဖစ္သလို အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္ေလေလ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ျပည္သူမ်ားရဲ့ လူမွႈအက်ိဳးစီးပြားဘဝမ်ားဟာလည္း နိုင္ငံတကာနဲ႔ ပခုံးခ်င္းယွဥ္ႏိုင္ဖို႔ ေဝးကြာေနဦးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ့ အဓိကတာဝန္ဟာ နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတာဝန္ ျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးဆိုတာ တိုင္းျပည္ကိုလုံျခဳံေအာင္လုပ္ဖို႔၊ ျပည္သူေတြရဲ့အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ကိုကာကြယ္ဖို႔၊ ဥပေဒနဲ႔ညီညြတ္တဲ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ကာကြယ္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵကိုဆန္႔က်င္ၿပီး ျပည္သူေတြ႕ရဲ႕ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈမွန္သမၽွ   ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားကို ဆန္႔က်င္ဖ်က္ဆီးေနတဲ့ လုပ္ရပ္မ်ားနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို မိမိတို႔တပ္မေတာ္က ေပးအပ္ထားသည့္ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားနဲ႔ အညီေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပည္သူ႔ဘက္က မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ အသိေပးေျပာၾကား လိုပါတယ္။

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလဟာ နည္းပညာမ်ား လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနၿပီး ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈရွိၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနတဲ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအမ်ားစုရဲ့ စီးပြားေရးဟာ လ်င္ျမန္စြာ အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနပါတယ္။ ဒါဟာ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈမွသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရလဒ္ဆိုတာ ျငင္းမရပါဘူး။ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံအေနနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြ လုံးဝမရွိဘဲ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရွိမယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွုမွာ အျခားနိုင္ငံေတြကိုမီေအာင္၊ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ေအာင္ မ်ားစြာ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ မရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူမ်ားရဲ့ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွႈ အနာဂတ္ျမင္ကြင္းေတြဟာလည္း   ေဝဝါးမႈန္ရီေနဦးမွာပဲ   ျဖစ္ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြရဲ့ ဆိုးက်ိဳးေတြကို ပထမဆုံး ရင္ဆိုင္ေနရတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္သားေတြနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ့ပဋိပကၡၾကားမွာ   ေျမစာပင္ျဖစ္တဲ့   ျပည္သူေတြျဖစ္သလို ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးေတြကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အပါအဝင္ ျပည္သူေတြအားလုံးက ခံစားၾကရမွာျဖစ္လို႔ စစ္မွန္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲတဲ့ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္လိုခ်င္တဲ့ ဆႏၵအမွန္နဲ႔ စိတ္ရွည္သီးခံၿပီး ဆက္လက္ အျမန္ဆုံးေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္တဲ့ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၲရာယ္ေတြကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအေပၚမွာ အခ်ိန္မေရြး က်ေရာက္လာနိုင္တဲ့ အေျခအေနေတြ   ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လာႏိုင္တာမို႔လို႔   ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ ဒို႔တာဝန္အေရးသုံးပါးကို လက္ကိုင္ထားၿပီး အစြန္း ၂ ပါး ေရွာင္ရွားၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး အခ်ိန္တိုအတြင္း အျမန္ဆုံး ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ လာေစေရး “စုေပါင္းညီညာ   ေအာင္ေၾကာင္းျဖာ”   ဆိုသလို တစ္ေျမတည္းေန၊ တစ္ေရတည္းေသာက္ေနၾကတဲ့ ေလးစားခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးအပ္ပါေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးက ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံးႏွင့္ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၾကေပးပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္။

========================
251 / Endလူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky