မႏၲေလးတိုင္းလႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီ ၁၃ ခု သက္တမ္းတိုးမည့္ အစီအစဥ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ကန္႔ကြက္၍ ဆိုင္းငံ့

မႏၲေလးတိုင္းလႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီ ၁၃ ခု သက္တမ္းတိုးမည့္ အစီအစဥ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ကန္႔ကြက္၍ ဆိုင္းငံ့

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထား သည့္ ေရးရာေကာ္မတီ ၁၃ ခု သက္တမ္းတိုးျမႇင့္မည့္အစီအစဥ္ ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက ကန္႔ကြက္သျဖင့္ ဆိုင္းငံ့ထားသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထား သည့္ ေရးရာေကာ္မတီ ၁၃ ခု သက္တမ္းတိုးျမႇင့္မည့္အစီအစဥ္ ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက ကန္႔ကြက္သျဖင့္ ဆိုင္းငံ့ထားသည္။

ဧၿပီ ၆ ရက္က က်င္းပသည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ လႊတ္ ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီ ၁၃ ခုကို သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ရန္ လႊတ္ေတာ္ ၏သေဘာထားရယူရာ၌ ႏြားထုိး ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ေဒၚၿငိမ္းသက္ႏြယ္က ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

‘‘ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးနဲ႔ အဖြဲ႕ဝင္ေတြကို ဒီလူေတြနဲ႔ပဲ သက္တမ္းတိုးမယ္ဆိုရင္ ကိုယ္စိတ္မ ဝင္စားတဲ့ ေကာ္မတီထဲ ပါေနတဲ့ အတြက္ အလုပ္မတြင္တာေတြ ရွိ တယ္။ စိတ္ဝင္စားတဲ့ ေကာ္မတီ ထဲ ေရာက္သြားမယ္ဆို ပိုၿပီး ထိ ေရာက္လာႏိုင္ပါတယ္’’ဟု ေဒၚ ၿငိမ္းသက္ႏြယ္က ေကာ္မတီ ၁၃ ခု သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သေဘာ ထားရယူခ်ိန္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး စသည့္ ေကာ္မတီ ဦးေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ တြန္း တြန္းတိုက္တိုက္ေဆာင္ရြက္မည့္ သူမ်ားျဖစ္ေစလိုေၾကာင္းႏွင့္ ယင္း သို႔ ေဆာင္ရြက္ရန္ အားမနာသည့္ သူျဖစ္ရန္လိုေၾကာင္း ၎က ဆက္ လက္ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ေရးရာ ေကာ္မတီ ၁၃ ခု သက္တမ္းတိုး ရန္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား အ ေျပာင္းအလဲေဆာင္ရြက္ရန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ခြင့္ယူထားသျဖင့္ လတ္တေလာ မဆံုးျဖတ္ႏုိင္ေသး ဘဲ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွသာ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္ေဌးက ေျပာသည္။

‘‘အစည္းအေဝးရွိတဲ့အခ်ိန္ မွာ သက္တမ္းတိုးလုိ႔ရတဲ့အတြက္ အစည္းအေဝးရွိတဲ့ ေနာက္ ဒသမ အႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မွာ တိုးမယ္’’ ဟု လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေဌးက ေျပာ သည္။

ေရးရာေကာ္မတီမ်ားသည္ သက္တမ္း ၂ ႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ ရြက္မႈအားနည္းၿပီး ကိုယ္စား လွယ္၏အရည္အခ်င္းႏွင့္ စိတ္ ဝင္စားမႈအလိုက္ ေကာ္မတီေရြး ခ်ယ္လုပ္ကိုင္ေစလွ်င္ ပို၍ ေကာင္း မြန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕ နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ေဒၚသဲစုေဝက ေျပာသည္။

‘‘ေရးရာေကာ္မတီအစည္း အေဝးေခၚရင္ ခဏခဏပ်က္ ကြက္တဲ့သူရွိတယ္။ လက္ရွိ ေကာ္ မတီ ၁၃ ခုအစား ၁၀ ခုျဖစ္ေစ၊ ရွစ္ခုျဖစ္ေစ ေပါင္းလိုက္ၿပီးေတာ့ လက္ရွိ ေကာ္မတီတစ္ခုမွာ လူ ခုနစ္ေယာက္အစား လူမ်ားမ်ားနဲ႔ လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ ပိုၿပီး ထိ ေရာက္မယ္။ ဒီလိုေပါင္းေပးဖို႔ကို လည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကို ေျပာ ထားၿပီးၿပီ’’ ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ ဝင္ ေဒၚၿငိမ္းသက္ႏြယ္ကဆိုသည္။

ေကာ္မတီဝင္မ်ား အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ေကာ္မတီအေရအတြက္ ခ်ံဳ႕ျခင္းကို လက္ခံေၾကာင္း မႏၲ ေလးတိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာတ ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္က သတင္းမီဒီယာမ်ား ေမးျမန္းစဥ္ ေျဖၾကားသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီ ၁၃ ခုရွိၿပီး ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ ေကာ္ မတီ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၊ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ထို႔အတူ ေဒသႏၲရစီမံကိန္း၊ အရ အသံုးေငြစာရင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႔ေရးရာေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းသံုးစြဲမႈစိစစ္ေရးေကာ္မတီ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးေကာ္မတီ၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ၊ လံုၿခံဳေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ေကာ္မတီ၊ သာသနာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၊ စက္မႈစြမ္းအင္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ေရးရာ ေကာ္မတီ၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ ေရးေကာ္မတီတို႔ကို ဖြဲ႕စည္းထား သည္။  လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မ တီမ်ား၏သက္တမ္းသည္ တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒က တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ သက္တမ္းတိုးရျခင္း ျဖစ္သည္။

========================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky