ရခိုင္ကိစၥ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးပါ၀င္မည့္အေပၚ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမတ္ အေရးၾကီးအဆုိတင္

ရခိုင္ကိစၥ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးပါ၀င္မည့္အေပၚ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမတ္ အေရးၾကီးအဆုိတင္ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ၆ရက္ ။ ။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကိုဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္ၾကီး တစ္ဦးအပါအ၀င္ အဖြဲ႔၀င္ (၃)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းသြားရန္ ရွိသည့္အေပၚ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ မိုင္းပန္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းေက်ာ္မိုးက အေရးအၾကီးအဆုိတစ္ရပ္ တင္သြင္းခဲ့သည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ၆ရက္ ။                    ။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကိုဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္ၾကီး တစ္ဦးအပါအ၀င္ အဖြဲ႔၀င္ (၃)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းသြားရန္ ရွိသည့္အေပၚ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ မိုင္းပန္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းေက်ာ္မိုးက အေရးအၾကီးအဆုိတစ္ရပ္ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး  ျဖစ္စဥ္မ်ား မျဖစ္မီ အေျခအေန၊ ပကတိျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ေနာက္ဆက္တြဲ ကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ပိုင္းဆိုင္ရာတို႔မွ တရား၀င္စုံစမ္းစစ္ေဆးကာ သတင္းထုတ္ျပန္ထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ျပည္ပမွ အမိန္႔ေပးေစခိုင္းမႈကို မလိုအပ္ေၾကာင္း ၄င္းက အစည္းအေ၀းတြင္း ေျပာခဲ့သည္။

“ႏိုင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႔ျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ခံယူရပါက ျပည္တြင္းကိစၥရပ္ သမိုင္းေၾကာင္း  ေျမျပင္အေနအထား ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံ နဲ႔ ခံစားခ်က္  ေဒသတြင္းေနထိုင္သူမ်ားရဲ႕ Communuty Right၊ National Identityတို႔ကို မသိႏိုင္ပဲ  လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ Humantarian Intervention လူသားျခင္းစာနာမႈေခါင္းစဥ္ကို သုံးသပ္ခဲ့ၾကလို႔ ေျမျပင္အေနအထားအမွန္နဲ႔ ကြဲလြဲေနမႈေၾကာင့္ ယေန႔တိုင္ေျဖရွင္းေနရတာကို ေတြ႔ရွိေနၾကရပါတယ္" ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ယေန႔ ဇြန္လ(၆)ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အ႒မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း၏ ၁၂ရက္ေျမာက္ေန႔ အစည္း အေ၀းအတြင္းတြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြက္လြတ္လပ္တဲ့ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကို ႏိုင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္ၾကီး တစ္ဦးအပါအ၀င္  အဖြဲ႔၀င္(၃)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ UNSC ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔၏ အၾကံျပဳခ်က္မွာ ျပည္ပအဖြဲ႔ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း၊  နည္းလမ္း(၂)သြယ္ပါရွိရာ  ဖြဲ႔စည္းမည္ဆိုပါက လြတ္လပ္ေသာ  ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္ျခာအာဏာနဲ႔  ႏိုင္ငံသားျပည္သူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားယုံၾကည္ေသာအားျဖင့္ ျပည္တြင္းမွ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ေရးကို ျပန္လည္စဥ္းစား ဆုံးျဖတ္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း” ဆုိသည့္ အထက္ပါ အဆိုတစ္ရပ္ကို ၄င္းက တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံးမွ ေမလ၃၁ရက္ေန႔က အဆုိပါ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႔စည္းရန္ ဆုံးျဖတ္ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္  ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ၏ ၾကားျဖတ္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားဆုံးျဖတ္ထားျပီး ၄င္းအဖြဲ႔သည္ အာဆာ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔၏ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ျပီးေနာက္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ ယင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ ကိစၥမ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးသြားမည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ အေပၚ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ၊  မင္းကင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတ္ာကိုယ္စားလွယ္ဦးေမာင္ျမင့္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဦးေမာင္ျမင့္က “စုံစမ္းရမယ့္ Scope အင္မတန္က်ဥ္းေနတယ္။ ARSAေတြရဲ႕ တိုက္ခိုက္မႈ သတ္ျဖတ္မႈေတြကို ကန္႔လန္႔ကာနဲ႔ ကာထားေပးသလိုျဖစ္ေနတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ျဖစ္ခဲ့ဦးေတာ့  အဲ့တာဘာေၾကာင့္ျဖစ္တာလဲ ဆိုရင္ေတာ့ ARSAရဲ႕ တိုက္ခိုက္မႈကို တပ္ဖြဲ႔ေတြက  Rule Engagement အရ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူ၁၀၀ေက်ာ္သတ္ခဲ့တဲ့  ARSA ရဲ႕ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈကို လူ႔အခြင့္အေရး ကန္႔လန္႔ကာ နဲ႔ ဖုံးကြယ္ေဖ်ာက္ဖ်က္ျပီးေတာ့ မိမိတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြကို ဦးတည္စစ္ေဆးခ်င္တယ္ဆိုရင္  တရားမွ်တမႈ မရွိပါဘူး။ ေက်ာသား ရင္သားမခြဲျခားပဲ မွ်မွ်တတျဖစ္ေအာင္ The Whole Picture ကိုပဲ စုံစမ္း စစ္ေဆးသင့္တယ္”ဟု အဆုိကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးရင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

UNSC Statement ထဲတြင္  ရခိုင္အေရးကို စုံးစမ္းရာ၌ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစရန္သာ တိုက္တြန္းထားျပီး ႏိုင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားကို ပါ၀င္ရန္ တိုက္တြန္းထားျခင္းမရွိသည့္အတြက္ အဆိုပါ ေကာ္မရွင္ကို ျပည္တြင္းမွ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ရန္ အစိုးရ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ဦးေမာင္ျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ARSA (အာဆာ)အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔၏ တုိက္ခိုက္မႈေနာက္ပိုင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ လြတ္လပ္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တစ္ခုအား ဖြဲ႔စည္းသြားမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုးက ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔ ကလည္း ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းမည့္အေပၚ ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီမွ ကန္႔ကြက္စာထုတ္ျပန္ခဲ့ေသးသည္။

ေကာ္မရွင္ကို အမ်ဳိးသားအစီအစဥ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရမွ ဖြဲ႔စည္းသြားမွာျဖစ္ၿပီး ေကာ္မရွင္၌ ႏုိင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတစ္ဦးအပါအဝင္ အဖြဲ႔ဝင္(၃)ဦးပါဝင္မည္ျဖစ္ကာ ယင္းေကာ္မရွင္ကုိ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ ဥပေဒႏွင့္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ပ့ံပိုးေပးမည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

=======================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

တစ္ ကမၻာ လုံးရွိ လျမတ္ ရမ္တြာန္
We are All Zakzaky