ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းမည္ ေနရပ္စြန္

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းမည္ ေနရပ္စြန္


အာဆာအၾကမ္းဖက္အ ဖြဲ႕၏ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈၿပီး ေနာက္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ မႈမ်ား၊ ယင္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ ကိစၥမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆး ေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္း ရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတ႐ံုးက ေမလ ၃၁ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


အာဆာအၾကမ္းဖက္အ ဖြဲ႕၏ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈၿပီး ေနာက္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ မႈမ်ား၊ ယင္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ ကိစၥမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆး ေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္း ရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတ႐ံုးက ေမလ ၃၁ ရက္တြင္  သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ိဳး သားအစီအစဥ္ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရက ဖြဲ႕စည္းရန္ ဆံုး ျဖတ္ခဲ့သည့္ အဆိုပါေကာ္မရွင္၌ ႏိုင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး အပါ အဝင္ အဖြဲ႕ဝင္သံုးဦးပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္မည့္သူမ်ား၏ အမည္မ်ားကိုမူ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပမထားေပ။

  ‘‘ဖြဲ႕မယ္ဆိုတာကို ေျပာ တာ။ ေလာေလာဆယ္ ဘာမွ ေျပာဖို႔မရွိေသးဘူး။ ဘယ္သူပါ ဝင္တယ္ဆိုတာ ထပ္လုပ္မွာေပါ့’’ ဟု သမၼတ႐ံုးေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေကာ္မရွင္ကို ျပည္ တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ဥပေဒႏွင့္ နည္းပညာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ပံ့ပိုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ​႐ံုး၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံ ျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ အႀကံေပးအ ဖြဲ႕၏ ၾကားျဖတ္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ေကာ္ မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းရန္ ဆံုးျဖတ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

 လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ တြင္ ရခိုင္ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္ေရး ကုလအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္ကို ျပည္တြင္း ျပည္ပ ပညာရွင္ကိုးဦးျဖင့္ ၂၀၁၆ စက္ တင္ဘာတြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

 ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာအတြင္း အစိုးရအေနျဖင့္ ကိုဖီအာနန္ ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာပါ အ ႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ရန္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္ စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး  ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရး ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

        ယင္းေကာ္မတီကို အႀကံျပဳရန္ အႀကံေပးအဖြဲ႕ကို ထိုင္းႏိုင္ငံ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ ဖူးသည့္ ဆူရာကီရတ္ကအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ယူၿပီး စက္တင္ဘာ၌ ေျမျပင္ကြင္းဆင္း ေလ့လာခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံ ျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ေကာ္မတီ အႀကံေပးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ရွစ္လ အၾကာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိး ေဖာက္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆး ႏိုင္ေရး လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းရန္ အစိုးရက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

 ထို႔အျပင္ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ ခြာသြားသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေထာက္အပံ့ျပဳႏိုင္ေရး ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားအၾကား နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ ကနဦး လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းကို ေမလ ၃၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးဝန္ႀကီး ဌာနကသတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ လို အပ္သည့္ စိစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ျဖစ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္ စြန္႔ခြာသူမ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံ ရာတြင္ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ား ျဖစ္ေသာ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အ စီအစဥ္ (UNDP)၊ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္း ႀကီး႐ံုး (UNHCR) တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

UNDP ႏွင့္ UNHCR တို႔ သည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားကို ျပန္ လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ကိုင္ႏုိင္ သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစ ေရး သက္ဆိုင္ရာ အသိုက္အဝန္း မ်ားအတြင္း လိုအပ္သည္မ်ား ပံ့ ပိုးေပးရာ၌ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္အတူ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

=======================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

တစ္ ကမၻာ လုံးရွိ လျမတ္ ရမ္တြာန္
We are All Zakzaky