ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ၾကားက ပြတ္တိုက္မႈ

ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ၾကားက ပြတ္တိုက္မႈ


ရန္ကုန္တုိင္း၌ လာမည့္ ႏွစ္အတြက္ အသံုးျပဳမည့္ အရအသံုးခန္႔မွန္းေငြစာရင္း (လ်ာထားခ်က္) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္းေဒသႀကီး စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ဇြန္လ ၄ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ လႊတ္ေတာ္၌ ဖတ္ၾကားရွင္းလင္း ေနစဥ္အတြင္း လႊတ္ ေတာ္ခန္းမ တစ္ခုလံုး ၿငိမ္သက္ ၍ ေနသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


ရန္ကုန္တုိင္း၌ လာမည့္ ႏွစ္အတြက္ အသံုးျပဳမည့္ အရအသံုးခန္႔မွန္းေငြစာရင္း (လ်ာထားခ်က္) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္းေဒသႀကီး စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ဇြန္လ ၄ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ လႊတ္ေတာ္၌ ဖတ္ၾကားရွင္းလင္း ေနစဥ္အတြင္း လႊတ္ ေတာ္ခန္းမ တစ္ခုလံုး ၿငိမ္သက္ ၍ ေနသည္။

ဝန္ႀကီးက မိနစ္ ၄၀ ေက်ာ္ ၾကာ ရွင္းလင္းခ်က္ကို ဖတ္ၾကား ၿပီးေနာက္ ေငြစာရင္းလ်ာထား ခ်က္ကို အတည္ျပဳေပးရန္ လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒ထံ ေတာင္းဆို၏။

ထုိစဥ္ အခ်ိန္အတန္ၾကာ ၿငိမ္သက္ေနေသာ လႊတ္္ေတာ္ တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ိဳ႕ လႈပ္လႈပ္ရြရြျဖစ္သြားၿပီး အတည္ျပဳရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း တံု႔ျပန္သံမ်ားထြက္လာသည္။

ယင္းအရအသံုးခန္႔မွန္းေငြ စာရင္း(လ်ာထားခ်က္)တြင္ ဌာန ဆိုင္ရာမ်ားအတြက္ အသံုးစရိတ္ ကို ပိုမိုထည့္သြင္းထားျခင္း ေၾကာင့္ဟုဆိုကာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ထားၿပီး၎တို႔က အတည္မျပဳလိုၾကေပ။

ယခင္ေငြစာရင္းလ်ာထား ခ်က္တင္ျပခဲ့သည့္ သံုးႀကိမ္အ တြင္း ကန္႔ကြက္ေထာက္ျပမႈမရွိခဲ့ ဘဲ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား က တညီတၫြတ္တည္း ေထာက္ ခံခဲ့ၾကၿပီး ယခုတစ္ခ်ိန္တြင္ ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီးအတြက္လည္း လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးမႈ၌ အက်ပ္႐ိုက္ေစခဲ့သည္။

‘‘အေစာပိုင္းကာလေတြမွာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ သိပ္မသိ ၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရကို ေထာက္ျပေဝဖန္ႏုိင္မႈေတြ သိပ္ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ အခုဆို ေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ား သိလာၾကၿပီျဖစ္တဲ့ အတြက္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အခန္း က႑က ပိုၿပီး ေပၚလြင္လာတဲ့ သေဘာပဲ’’ဟု ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) မွ တိုင္းေဒသႀကီး  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္႔ ဇင္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ထုိသို႔ျဖစ္ ေပၚရသည့္အေျခအေနကို ရွင္းျပ သည္။

ကန္႔သတ္မႈမ်ား ရွိခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရ တို႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးၿပီး ေနာက္ ဆံုးတြင္ အတည္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံ မည့္ အစီအစဥ္ကို ေျပာင္းလဲ၍ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ ျပန္လည္တင္ျပ ရန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေၾကညာ ခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီးအရအသံုးခန္႔မွန္းေငြစာရင္း (လ်ာထားခ်က္)ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တုိ႔၏အေခ် အတင္ျဖစ္ရပ္သည္ လက္ရွိအစိုး ရလက္ထက္မ႑ိဳင္ႏွစ္ရပ္လုပ္ ပိုင္ခြင့္ ပါဝါၿပိဳင္ဆုိင္မႈ၏ထင္ရွား ေသာျဖစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ယခု ေငြစာရင္းလ်ာထား ခ်က္မတိုင္မီကလည္း ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရေဖာ္ေဆာင္ မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ တြင္ ေဝဖန္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိခဲ့ သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္တာကထက္ ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္က ပို၍ သက္ဝင္လႈပ္ ရွားလာျခင္းျဖစ္ၿပီး အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အျပန္အလွန္ပြတ္ တိုက္မႈမ်ားျဖင့္ ၿမိဳင္ဆိုင္လာသည္။

ယခုျပဳလုပ္ေနသည့္ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အ စည္းအေဝးတြင္ အစိုးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႔ ေတာက္ေလွ်ာက္အဆိုတင္ေနၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လည္း ေမးခြန္းမ်ားထုတ္ကာ ကန္႔ ကြက္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုး ရသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးစီမံကိန္း (၂၀၁၈-၂၀၂၁)၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ လုပ္ ငန္းစီမံကိန္းအစီရင္ခံစာ (၂၀၁၈ -၂၀၂၂)၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ သရက္ေတာ ေက်းရြာတြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္ ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ ေရးလုပ္ငန္းစီမံကိန္းအစီရင္ခံစာ တို႔ကို ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းက လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ တင္ျပခ်က္မ်ား သည္ ေခါင္းစဥ္မွ်သာပါဝင္ၿပီး စီမံကိန္းလုပ္ငန္း အေသးစိတ္ကို ထည့္သြင္းရွင္းျပထားျခင္းမရွိဟု ဆိုကာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

 ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အ တြင္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ  လုပ္ငန္းစီမံကိန္း အစီရင္ခံစာ (၂၀၁၈-၂၀၂၂) တြင္ က်ပ္ဘီလီယံ၁,၅၀၀ ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ စီမံကိန္းကိုးခုအပါအဝင္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း ၁၂ ခုပါဝင္သည္။

သို႔ေသာ္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း အခ်ိဳ႕သည္ လႊတ္ေတာ္သို႔ မတင္ျပခင္ကတည္းက စတင္ထားသည့္အေပၚ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က အျပင္းအထန္ ေဝဖန္ၿပီးေနာက္ ယင္းအစီရင္ခံစာ အတည္မျဖစ္ခဲ့ဘဲ မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ အဆိုပါစီမံကိန္း မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ မည္ဆိုပါက စီမံကိန္းလုပ္ငန္း တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ၍ လႊတ္ေတာ္၏အတည္ျပဳ ခ်က္ရယူၿပီးမွသာ လုပ္ေဆာင္ရန္ ၎တို႔က ထပ္ဆင့္ေတာင္းဆိုခဲ့ သည္။

ဆက္လက္၍ တိုင္းအစိုးရ ဝန္ႀကီးမ်ားစီးမည့္ကား ၁၀ စီး ဝယ္ယူရန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဘဏ္တြင္ က်ပ္ ၆ ဒသမ ၈ ဘီလီယံထည့္ ဝင္မည့္ အခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီး၏အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြ စာရင္း(လ်ာထားခ်က္)က လႊတ္ ေတာ္တြင္း ေဝဖန္ကန္႔ကြက္မႈ ထပ္မံႀကံဳခဲ့ရသည္။

ယင္းေငြစာရင္း လ်ာထား ခ်က္၌ အ႐ႈံးခံလည္ပတ္ေနသည့္  သမဝါယမလုပ္ငန္းအတြက္ ေငြ က်ပ္ႏွစ္ဘီလီယံေက်ာ္ ထပ္မံ ထုတ္ေပးရန္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအ စိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာ မ်ားအတြက္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြး စရိတ္က်ပ္သန္း ၁၀၀ ခန္႔ သံုးစြဲရန္ စသည္တို႔ ထည့္သြင္းထားသည့္ အေပၚ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက စိစစ္၍ ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ တြင္ ေဝဖန္မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့သည့္ ဝန္ႀကီးမ်ားအတြက္ ကားအသစ္ ဝယ္မည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္၌ အေခ်အတင္ျဖစ္ၿပီး ေျခာက္ရက္အၾကာတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း က မီဒီယာအခ်ိဳ႕ကို ၎၏႐ံုးခန္း သို႔ ေခၚယူ၍ ျပန္လည္ရွင္းလင္း ခဲ့သည္။

‘‘ကားစီးဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေန တဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ကိုေတာ့ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ကၽြန္ ေတာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အေဆာင္အေယာင္ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ ထားတဲ့ဥပေဒကိုေတာ့ ဝန္ႀကီး ေတြ လိုက္နာရပါမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ကလည္း လိုက္နာႏုိင္ ေအာင္အတြက္ သူတို႔ကို သတ္ မွတ္ထားတဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို ေပးရပါမယ္’’ဟု ဝန္ႀကီးမ်ားအ တြက္ ကားအသစ္ဝယ္မည့္အေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ားကို ၎က ျပန္လည္ တံု႔ျပန္သည္။

 လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက အစိုးရအဖြဲ႕က တင္သည့္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ အဆိုမ်ားကို ေထာက္ျပခဲ့သည့္အျပင္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ျဖည့္ စြက္ရန္ပံုေငြမွ ၿမိဳ႕ေတာ္ဘဏ္တြင္ ထည့္ဝင္ခဲ့ သည့္ က်ပ္ ၆၄ ဘီလီယံ၊  အမ်ားပိုင္ ဘတ္စ္ကားကုမၸဏီမ်ားတြင္ ထည့္ဝင္ထားသည့္ က်ပ္ ၇၀ ဘီလီယံႏွင့္ လယ္ယာေျမျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ က်ပ္သန္း ၈,၀၀၀ ခန္႔တို႔ကို စာရင္းစစ္၍ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေပးရန္ ေဒၚစႏၵာမင္းက အဆိုတင္ ေတာင္းဆိုၿပီး က်န္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကပါ ေထာက္ခံခဲ့သည္။

‘‘အခု ကၽြန္မတို႔ ေသေသခ်ာ ခ်ာစစ္ေဆးတတ္လာပါၿပီ။ ေသ ေသခ်ာခ်ာကို ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေကာ္မတီက စစ္ေဆးတတ္လာ သလို ကၽြန္မတို႔က ဘ႑ာေရး ေကာ္မတီကလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ စစ္ေဆးတတ္ေနပါၿပီလို႔ လႊတ္ေတာ္ကို ဝန္ခံတာပါ’’ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာေရး၊စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒၚစႏၵာမင္းက ဆိုသည္။

အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ယခုက်င္းပေနသည့္ လႊတ္ေတာ္၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ ၏ထင္ထင္ရွားရွား လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္ကာ အစိုးရအေပၚ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားခဲ့ သည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအားၿပိဳင္ပြတ္တိုက္မႈ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေပၚသည့္ ကာလဟု ေစာင့္ၾကည့္သူအခ်ိဳ႕က သံုးသပ္သည္။

‘‘ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ တခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းေတြလုပ္ေနတာ၊ အထူးသျဖင့္ ဘ႑ာေငြ၊ ဘတ္ ဂ်က္သံုးစြဲတာနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ပြင့္ လင္းျမင္သာမႈအပိုင္းမွာ ေတာ္ ေတာ္ေလးအားနည္းေနတာေတြ႕ ရတယ္။  ဒီကာလမွာ ဒီခ်ဳပ္အမတ္ ေတြရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေတြ အေတြ႕အႀကံဳအေတာ္အ သင့္ရလာၿပီး ပိုၿပီး လုပ္လာႏုိင္ တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ စဥ္ေတြက အစိုးရနဲ႔လႊတ္ေတာ္ ပါဝါခ်င္းအားၿပိဳင္တဲ့ သေဘာမ်ိဳး သက္ေရာက္ေနတာေပါ့’’ဟု လႊတ္ေတာ္ေရးရာေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည့္ ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕ အ မႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအးေက်ာ္က ေျပာသည္။

 ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သည္ အျခားလႊတ္ ေတာ္မ်ားနည္းတူ အမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီဝင္ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုျဖစ္ ၿပီး အဓိကအတိုက္အခံပါတီျဖစ္ သည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္သံုးဦးသာ ပါဝင္ သည္။

သို႔ေသာ္ ထူးျခားခ်က္မွာ လက္ရွိတြင္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဝင္အမ်ား စု ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရအေပၚ ထိန္း ေက်ာင္းေဝဖန္မႈ အမ်ားဆံုးျပဳ လုပ္ေနသည္လည္း ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ဝင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာ ျဖစ္ေန သည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ရန္ ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ တြင္ ထုိစဥ္က အႏိုင္ရပါတီျဖစ္ သည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုရွိၿပီး အစိုးရအေပၚ ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈ မ်ားမွာ ယခုလႊတ္ေတာ္ေလာက္ အားမေကာင္းခဲ့ေပ။

ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ထိပ္တန္းေခါင္း ေဆာင္ ဦးဉာဏ္ဝင္းက ထုိသို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ လႊတ္ ေတာ္ႏွင့္အစိုးရ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းထိေတြ႕မႈျဖစ္စဥ္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပါတီအေန ျဖင့္ မွတ္ခ်က္ေပးစရာမရွိဟုဆို သည္။

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ ၂  ႏွစ္ေက်ာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ အ တြင္း အစိုးရအေပၚ ေထာက္ျပ ေဝဖန္မႈမ်ားမွာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအ တြက္ ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္၍ အစိုးရႏွင့္လည္း မေက်လည္စရာ အဖုအထစ္မ်ားရွိလာႏုိင္မည္ မဟုတ္ ဟု တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားက ေျပာသည္။

‘‘ဒီမုိကေရစီမွာေတာ့ ဒါေတြ က မထူးဆန္းပါဘူး။ အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ၾကားမွာ အဖုအထစ္ လည္း မရွိပါဘူး။ အစိုးရအဖြဲ႕က လည္း ဒီအေပၚမွာ တည္တည္ၿငိမ္ ၿငိမ္ပါပဲ။ အဖုအထစ္ရွိတယ္ဆို တာက အရင္အစိုးရေခတ္မွာ ဒီလိုမ်ိဳးျဖစ္ရင္ အဖုအထစ္တင္ မဟုတ္ဘူး။ အႏၲရာယ္ေတြ၊ ရန္ ၿငိဳးေတြေတာင္ ရွိေကာင္းရွိႏုိင္ တာေပါ့’’ဟု ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္မွ ဒီခ်ဳပ္ပါတီတုိင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးညီညီက ဆိုသည္။

‘‘ဌာနေတြက တင္လာတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ေတြမွာ လိုအပ္ခ်က္ ေတြရွိရင္ အစ္မတို႔ ေဆြးေႏြးမွာ ပဲ။ ဒါ အစ္မတို႔က အစိုးရကို ကူညီေနတာ’’ဟု ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕ နယ္မွ ဒီခ်ဳပ္ပါတီတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚ ၾကည္ျပာက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၏သေဘာဆႏၵကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာသည္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ အစိုးရထံမွ တင္ျပလာသည့္ စီမံကိန္းမ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ အဆိုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဝဖန္ကန္႔ကြက္ခံရ ျခင္းမ်ားသာ အမ်ားဆံုးႀကံဳေနရ သျဖင့္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာ လာလာ ကန္႔ကြက္ေနသည္ဟု အစိုးရအား ေထာက္ခံသူမ်ားက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ ကို ျပန္လည္ေဝဖန္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိသည္။

၎တို႔အေနျဖင့္ အစိုးရကို ေဝဖန္၍ ေျပာဆိုေနရျခင္းမ်ား သည္ မမွားသင့္သည့္ကိစၥမ်ားကို မွားယြင္းမသြားေစရန္ ထိန္း ေက်ာင္းျခင္းသာျဖစ္ၿပီး အျပစ္ ထိုင္ေျပာေနျခင္းမဟုတ္ဟု လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆို သည္။

‘‘တခ်ိဳ႕စီမံကိန္းေတြဆို အ ျပင္မွာ အရမ္းဆူေနရင္ အစိုးရ အေနနဲ႔ သတိႀကီးႀကီးလုပ္ဖို႔ လႊတ္ ေတာ္က သတိေပးရတာမ်ိဳး ရွိ တယ္။ အဲဒီအခါ ရန္ကုန္တုိင္း လႊတ္ေတာ္က အစိုးရကို အၿမဲ ကန္႔ကြက္ေနတယ္ဆိုၿပီး ျဖစ္သြား ေရာ’’ဟု ေဒၚၾကည္ျပာက ေျပာ ၾကားသည္။

ေဒၚၾကည္ျပာနည္းတူ လိႈင္ ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္မွ တိုင္းလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခိုင္မာ ေဌးကလည္း ‘‘ေကာင္းဖို႔ဆိုရင္ လည္း ပိုေကာင္းဖို႔ကိုပဲ ဝိုင္းေဆြး ေႏြးတယ္။ အကုန္လံုးက အစိုးရ လုပ္သမွ်ကို ဖ်က္ဖို႔မဟုတ္ဘူး။ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ဖို႔ကိုပဲ ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးတယ္ လို႔ပဲ ခံယူထားပါတယ္’’ဟု ဖြင့္ဟ သည္။

 ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္ သည္ ယခင္လႊတ္ေတာ္ကထက္ ပို၍ အစိုးရအား ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းေက်ာင္းမႈျပဳလုပ္လာႏုိင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီအဖြဲ႕မ်ား၏ စနစ္တက်စြမ္းေဆာင္မႈျပသလာ ႏိုင္မႈမ်ားမွာ အားရစရာေကာင္း သည္ဟု တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက မွတ္ ခ်က္ျပဳသည္။

‘‘တျခားလႊတ္ေတာ္ေတြနဲ႔ ယွဥ္ရင္ ရန္ကုန္လႊတ္ေတာ္က အစိုးရကို ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္မႈျမင့္ မားလာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရန္ကုန္လူ ထုရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြ ကာမိ ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈရွိၿပီလား ဆိုရင္ မရေသးဘူးလို႔ပဲ ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္းေျပာရမယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားသည္ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးေနာက္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားရွိလာၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို သိရွိအသံုးခ်လာႏိုင္ သျဖင့္ လက္က်န္သက္တမ္းကာ လတြင္ ယခုပိုမို၍ စြမ္းေဆာင္ ရည္ျပသလာႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ညိဳညိဳသင္း က ဆိုသည္။

လက္ရွိလႊတ္ေတာ္တြင္ အ စိုးရအား ေထာက္ျပျခင္း၊ ပါဝင္ ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိေသးသည့္ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေန ျဖင့္လည္း အားတက္သေရာလုပ္ ကိုင္ေနသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားနည္းတူ လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ၎က တိုက္တြန္းသည္။

‘‘တခ်ိဳ႕ကိုယ္စားလွယ္ေတြ က အစိုးရၿငိဳျငင္မွာ ေၾကာက္ေန ၾကတယ္။ မေဆြးေႏြးရေသးတဲ့ သူေတြ ဝင္ၿပီး ေဆြးေႏြးၾကေစခ်င္ တယ္။ လူနည္းစုကပဲ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုေနမယ္ဆိုရင္ အစိုးရက အဲဒီလူနည္းစုကို ရန္လိုဆက္ဆံ တာမ်ိဳးေတြ ရွိလာႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အားလံုး ညီညီၫြတ္ၫြတ္ လႈပ္ရွားဖို႔သင့္တယ္’’ ဟု ေဒါက္ တာ ညိဳညိဳသင္းက အႀကံျပဳ သည္။

ထုိသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၏လုပ္ကိုင္မႈစြမ္းရည္ တိုးတက္လာေသာ္လည္း အစိုးရ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကမူ တိုး တက္မႈမေတြ႕ရေသးဟု ေစာင့္ ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုသည္။ ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရသည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အတည္ျပဳခဲ့ ေသာ အဆိုမ်ားကို လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေမးခြန္းေျဖၾကားမႈ မ်ားတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာရွိေန ေသးသည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားက ဖြင့္ဟသည္။

‘‘တခ်ိဳ႕ေမးခြန္းေတြက ကၽြန္ ေတာ္တို႔က တင္ထားတယ္။ အဲဒီ ေနာက္ ဌာနဆိုင္ရာေတြကို ပို႔ တယ္။ ဌာနဆိုင္ရာေတြဆီက ျပန္ လာမွ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေမးခြင့္၊ ေျဖခြင့္ရတယ္။ အဲဒီမွာ တင္တဲ့ အခ်ိန္တုန္းက အေျခအေနနဲ႔ ေမး ခြန္းေမးခြင့္ရတဲ့ အေျခအေနကြာ ျခားမႈေတြရွိကုန္တယ္။ တခ်ိဳ႕ေမး ခြန္းေတြဆို Up Date မျဖစ္ေတာ့ ဘူး’’ ဟု ဦးလွေဌးက ေျပာသည္။

 ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၀၁၇ က ေဝဖန္ မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ဝိုင္ ဘီအက္စ္ဘတ္စ္ကားေျပးဆြဲမႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းေမးသည့္ ေန႔တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း လႊတ္ေတာ္၌ ခြင့္တိုင္ပ်က္ကြက္ခဲ့ ျခင္းမွာလည္း ယခုအခ်ိန္အထိ ေျပာစမွတ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္၌ ေမး ျမန္းလိုသည့္ေမးခြန္းတင္ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ယင္းေမးခြန္း ကို ေမးျမန္းျခင္းမျပဳေသးရန္ ေျပာ ဆိုျခင္း၊ ေျဖၾကားေစလိုသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနထံသို႔ မေရာက္ရွိျခင္း ကဲ့သို႔ ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း ရွိေန သည္ဟု ေဒၚၾကည္ျပာက ဆို သည္။

‘‘ဥကၠ႒က ေမးခြန္းေတြကို စိစစ္ၿပီး သူတင္ေပးခ်င္တဲ့ေမးခြန္း ကို တင္ေပးတယ္။ တခ်ိဳ႕ေမးခြန္း ေတြက ႏုိင္ငံေရးအရ ဒီေမးခြန္း ေတြက ေမးလို႔မေကာင္းေသးဘူး ဆိုရင္ မတင္ေပးဘူး။ ဘယ္ေမး ခြန္းတင္ခြင့္ရတယ္၊ မရဘူးဆိုတာ ကၽြန္မတို႔လည္း အကုန္မသိ ဘူး’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးမ်ားအ ေနျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကား ရာတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဌာန ဆိုင္ရာမ်ားက ေရးသားေပးသည့္အေျဖမ်ားကို ဖတ္ၾကားေျဖၾကားေလ့ရွိၿပီး လိုခ်င္သည့္ အေျဖကို မရရွိျခင္းမ်ားလည္း ႀကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိသည္ဟု ၎တို႔ကဆိုသည္။

‘‘ေမးခြန္းကို ေရးသားျပဳစုတဲ့ အရာရွိ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက အရင္ လက္ထက္ကတည္းကလည္း ဒီ လူေတြပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အေျဖၾကည့္ လိုက္ရင္ ထူးထူးျခားျခားမေတြ႕ရ ဘူး။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေတြဘက္က တိုးတက္မႈရွိလာသ လို အစိုးရဘက္မွာလည္း ဆန္း သစ္သင့္ေနၿပီ’’ဟု ေဒါက္တာညိဳ ညိဳသင္းက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ အစိုးရအေနျဖင့္ လူထုႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုး ထိေတြ႕ ဆက္ဆံေနသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အသံကို နားေထာင္မွသာ လူထု၏ဆႏၵကို ၾကားသိႏိုင္မည္ျဖစ္၍ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ မေနသင့္ေၾကာင္း ၎က အႀကံျပဳ သည္။

ထုိသို႔ ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ရင္ ဆုိင္ေနရသည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီးအစိုးရမွာလည္း မည္ကဲ့သို႔ အခက္အခဲျပႆနာမ်ား ရွိေန သည္ကို သိႏုိင္ရန္ 7Day Daily သတင္းအဖြဲ႕က ဆက္သြယ္ေမး ျမန္းရန္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း သက္ ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းခြင့္မရေသးေပ။

ယခုအခါ ရန္ကုန္တိုင္းေဒ သႀကီးလႊတ္ေတာ္သည္ သက္ တမ္း ၂ ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာ၌ အစိုး ရအေပၚ ထိန္းေက်ာင္းမႈအား ေကာင္းစြာျဖင့္ လက္က်န္သက္ တမ္းအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖတ္ ေက်ာ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။

လႊတ္ေတာ္၏ထိန္းေက်ာင္း မႈျဖင့္ အစိုးရကလည္း ျပဳျပင္ရန္ လိုသည့္အခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္၍ တုိးတက္မႈမ်ား ပိုမိုရရွိလာမည္ဟု ၎တို႔က ယံုၾကည္ထားသည္။

‘‘ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔တကြ ဝန္ႀကီး ေတြကလည္း ျပင္ဆင္မႈေတြ ေဆာင္ရြက္မႈရွိေတာ့မယ္ဆိုတာ ေလ့လာသံုးသပ္မိပါတယ္။ ဒီလို အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အတြန္းအ တိုက္ေဆြးေႏြးမႈေတြက ရလဒ္ ေကာင္းေတြရလာမယ္လို႔ ျမင္ တယ္’’ဟု ဦးညီညီက ေျပာသည္။

=======================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky