ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စတင္ႏုိင္ေရး ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလီယံတန္ စီမံကိန္းေျခာက္ခု၏ ကနဦးဒီဇိုင္းအတြက္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီႏွင့္ လက္မွတ္ထိုးမည္ဟုဆို

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စတင္ႏုိင္ေရး ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလီယံတန္ စီမံကိန္းေျခာက္ခု၏ ကနဦးဒီဇိုင္းအတြက္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီႏွင့္ လက္မွတ္ထိုးမည္ဟုဆို


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သစ္စီမံကိန္း စတင္ႏုိင္ရန္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလီယံတန္ဖိုးရွိ စီမံကိန္းေျခာက္ ခု၏ ကနဦး ဒီဇိုင္းအတြက္ တ႐ုတ္ CCCC ကုမၸဏီႏွင့္ ေအာက္တို ဘာအတြင္း လက္မွတ္ေရးထိုး မည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ (NYDC) အမႈ ေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးသိမ္းေဝက ေျပာသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သစ္စီမံကိန္း စတင္ႏုိင္ရန္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလီယံတန္ဖိုးရွိ စီမံကိန္းေျခာက္ ခု၏ ကနဦး ဒီဇိုင္းအတြက္ တ႐ုတ္ CCCC ကုမၸဏီႏွင့္ ေအာက္တို ဘာအတြင္း လက္မွတ္ေရးထိုး မည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ (NYDC) အမႈ ေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးသိမ္းေဝက ေျပာသည္။

ထိုစီမံကိန္းေျခာက္ခုသည္ ၿမိဳ႕သစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရး အေျခခံအက်ဆံုး လိုအပ္ ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ဒီဇင္ဘာႏွင့္ ၂၀၂၁ ဇန္နဝါရီတြင္ စီမံကိန္းမ်ား ၿပီးစီးႏုိင္ရန္ စတင္လုပ္ကိုင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

‘‘ဒီေျခာက္ခုက အေျခခံ၊အဲဒါမရွိလို႔ မရဘူး။ မရွိရင္ ဘာမွ စလုိ႔ မရဘူး’’ဟု ဦးသိမ္းေဝက ေျပာသည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ၾကည့္ျမင္တုိင္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ သို႔ ဆက္သြယ္မည့္ ေျခာက္လမ္း သြားတံတား၊ လိႈင္သာယာမွ ဆက္သြယ္ထားသည့္ ႏွစ္လမ္းသြား တံတားကို ေလးလမ္းသြားအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ၂၆ ကီလိုမီ တာ (၁၆ မိုင္)ရွိသည့္ ၿမိဳ႕သစ္ လမ္းမႀကီးမ်ား၊ ရြာမ်ား စုစည္း ေပးမည့္ ဧက ၄,၂၀၀ ေက်ာ္ရွိ မည့္ ရြာၿမိဳ႕ငါးခု၊ ဧက ၃,၂၀၀ ရွိ စက္မႈဇုန္ေျမေနရာ၊ ေရသန္႔ႏွင့္ ေရဆိုးစနစ္မ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ သည္။

လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးပါက တ႐ုတ္ CCCC ကုမၸဏီက ကနဦး စီမံကိန္း ဒီဇိုင္းမ်ားေရးဆြဲေပးရ မည္ျဖစ္သည္။ ဒီဇိုင္းရရွိပါက NYDC Challenge စနစ္အရ ယွဥ္ ၿပိဳင္ႏုိင္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ႏိုဝင္ ဘာတြင္ ဖိတ္ေခၚမည္ျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာတြင္ ထိုစီမံကိန္းမ်ား စတင္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္ဟု ဦးသိမ္းေဝက ေျပာသည္။

NYDC Challenge ဆိုသည္မွာ စီမံကိန္းမ်ားကို ကုမၸဏီတစ္ခုက ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ဒီဇိုင္းမ်ား စတင္ေရးဆြဲတြက္ခ်က္ေပးရသည္။ ဒီဇုိင္းႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ထြက္လာ ပါက ေဈးႏႈန္းကို အျခားကုမၸဏီ မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔အနက္မွ ေဈးႏႈန္းအနည္း ဆံုးကုမၸဏီက ထိုဒီဇိုင္းအတုိင္း ေဆာက္လုပ္ေပးရသည္။ မူလ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲသည့္ ကုမၸဏီက ေဆာက္လုပ္ခြင့္ေအာင္ျမင္ျခင္း မရွိပါက ေဆာက္လုပ္ခြင့္ေအာင္ ျမင္သည့္ ကုမၸဏီက ဒီဇိုင္းခကို မူလကုမၸဏီသို႔ ေပးရမည္ျဖစ္ သည္။

ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတြင္ အလုပ္အကိုင္အသစ္ ႏွစ္သန္းဖန္တီးရန္ အလုပ္သမား ၂,၀၀၀ စီခန္႔ထား ႏုိင္မည့္ စက္႐ံု ၁,၀၀၀ လိုအပ္  သည္ဟု ဆုိသည္။

ထို႔အျပင္ ၿမိဳ႕သစ္တြင္ လွ်ပ္ စစ္ဓာတ္အားကို ႏုိင္ငံေတာ္ မဟာဓာတ္အားလိုင္းမွ အသံုးျပဳမည္ မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ပိုင္ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုမ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳမည္ဟု ဦးသိမ္းေဝက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း တစ္ခုလံုးကို ေလ့လာဆန္းစစ္ ရန္ တ႐ုတ္ CCCC ကုမၸဏီႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရတို႔ ပဏာမမူေဘာင္သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ (Framework Agreement) ကို ဧၿပီ ၃၀ ရက္က လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို ေျမဧက ၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္တြင္ ပထမအဆင့္ စတင္အေကာင္အ ထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ၿပီး စင္ကာပူ ႏုိင္ငံထက္ ႏွစ္ဆက်ယ္ဝန္းမည္ ဟု တုိင္းအစိုးရက ဆုိထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တုိင္း အစိုးရက က်ပ္ ၁၀ ဘီလီယံအသံုးျပဳကာ NYDC ကုမၸဏီကို ထူ ေထာင္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္ ဦးသိမ္းေဝ အား ကုမၸဏီဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔ အပ္ခဲ့သည္။

=======================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky