လူထုေထာက္ခံမႈရေရး အစိုးရက တာဝန္ေက်ရန္လိုအပ္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သတိေပး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစိုးရ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ကူညီ၍ ႏိုင္ငံ့အက်ိ

လူထုေထာက္ခံမႈရေရး အစိုးရက တာဝန္ေက်ရန္လိုအပ္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သတိေပး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစိုးရ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ကူညီ၍ ႏိုင္ငံ့အက်ိ


ျပည္သူလူထု၏ညီၫြတ္ သည့္ ေထာက္ခံမႈရရွိေရး အစိုးရ က တာဝန္ေက်ရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္းႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က သတိေပးေျပာၾကားသည္။

လူတိုင္း၏ ဆႏၵကို ျဖည့္ ဆည္းေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္ လည္း ျပည္သူလူထု၏ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားသည္ ျဖစ္သင့္ ျဖစ္ထုိက္ သည့္၊ လုပ္ေပးသင့္ လုပ္ေပး ထိုက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ပါက အစိုးရတြင္ လုပ္ေပးရန္တာဝန္ရွိ ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္က ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္တြင္ သမၼတအိမ္ေတာ္၌ က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ေကာ္မရွင္အ စည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 ျပည္သူလူထု၏ညီၫြတ္ သည့္ ေထာက္ခံမႈရရွိေရး အစိုးရ က တာဝန္ေက်ရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္းႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က သတိေပးေျပာၾကားသည္။

လူတိုင္း၏   ဆႏၵကို   ျဖည့္ ဆည္းေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္ လည္း ျပည္သူလူထု၏ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားသည္ ျဖစ္သင့္ ျဖစ္ထုိက္ သည့္၊ လုပ္ေပးသင့္ လုပ္ေပး ထိုက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ပါက အစိုးရတြင္ လုပ္ေပးရန္တာဝန္ရွိ ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္က ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္တြင္ သမၼတအိမ္ေတာ္၌ က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ေကာ္မရွင္အ စည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားသည္။

‘‘ျပည္သူနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးတာ ဝန္ေက်မွ   ျပည္သူေတြရဲ႕    ဓမၼ ဓိ႒ာန္က်တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ကြၽန္မတို႔ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မွ လည္း သူတို႔က ကြၽန္မတို႔ကို ေထာက္ခံမွာပါ’’ ဟု ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ျပည္ေထာင္စုအ စိုးရအဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ တိုင္းေဒသ ႀကီး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား တက္ေရာက္ေသာ အထက္ပါအ စည္းအေဝး၌ ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ‘‘ဒီလိုမလုပ္ ေပးဘဲနဲ႔ ျပည္သူရဲ႕ေထာက္ခံမႈနဲ႔ ျပည္သူရဲ႕ညီၫြတ္တဲ့ ပံ့ပိုးမႈကို ေမွ်ာ္လင့္စရာ အၾကာင္းမရွိပါ ဘူး။ ကိုယ့္တာဝန္မေက်ဘဲနဲ႔ ျပည္သူကလည္း တာဝန္ေက်မယ္ဆို ၿပီး ကြၽန္မတို႔ေျပာလို႔မရပါဘူး’’ ဟု ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရိွိတိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသည္ တာဝန္မေက်ဟု ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ဘဲ တာဝန္ပိုေက်သထက္ ေက်ေစရန္ႏွင့္ အစိုးရအလုပ္ဆို သည္မွာ မည္သည့္အခ်ိန္မွ် ေက် နပ္ႏိုင္စရာမရွိဟူေသာ စိတ္ထား ျဖင့္ တိုးတက္မႈဆီဦးတည္ရန္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က    ေျပာ သည္။

လက္ရွိအစိုးရသည္ ဒီမိုက ေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ ေပၚရန္ ဦးတည္ေနသျဖင့္ အစိုးရ က အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ ေဆာင္သည့္ စီမံကိန္းအားလံုး သည္ အဆိုပါ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒ ရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းေရး အက်ိဳးျပဳမည္လား ဆိုသည့္အ ခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ အ ေကာင္အထည္ ေဖာ္ေစလို ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကဆိုသည္။

‘‘ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ ေထာင္စု တစ္ခုျဖစ္သြားၿပီဆိုရင္ ပိုၿပီးေတာ့ အေရးႀကီးလာပါၿပီ။ အဲဒီဟာအတြက္ အခုကြၽန္မတို႔က စၿပီး အုတ္ျမစ္ခ်ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရး ကိုင္တြယ္နည္းေတြဟာ အနာဂတ္အတြက္ အေရးပါတဲ့ ကိစၥေတြပါ’’ ဟု ၎ကဆက္လက္ ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ ပီျပင္ထိ ေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လြန္စြာအေရးႀကီးၿပီး ထိေရာက္စြာ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါက စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္မ်ား၌ လိုအပ္သည့္ တိုးတက္မႈ ရရွိႏိုင္မည္မ ဟုတ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အ တိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က သတိေပး ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစိုးရတို႔ သည္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္မမွား ရန္ ထိန္းကြပ္သည့္သေဘာျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ဘက္အေနျဖင့္ ထိန္းကြပ္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း အထက္ပါေကာ္ မရွင္ အစည္းအေဝး၌ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

‘‘အစိုးရကေနၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ခ်င္လို႔၊ လႊတ္ေတာ္က အစိုးရရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခ်င္လို႔ဆို တဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ထိန္းကြပ္သြားရ မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ ဖက္ ဘယ္လိုကူညီၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံ့ အက်ိဳးကို ထမ္းေဆာင္မလဲဆို တာကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ လုပ္သြားရ မွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ၎ကဆို သည္။

ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး တိုး တက္မႈရရွိရန္ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ျခင္းက လြန္စြာအေရးႀကီးၿပီး ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမ်ားရွိရန္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရႏွစ္ဖက္ စလံုးတြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကား သည္။

========================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky