လႊတ္ေတာ္တြင္ ေပးခဲ့သည့္ကတိမ်ား ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အစိုးရအား တိုက္တြန္း

လႊတ္ေတာ္တြင္ ေပးခဲ့သည့္ကတိမ်ား ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အစိုးရအား တိုက္တြန္း

လႊတ္ေတာ္ကတိမ်ား က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက အမ်ားဆံုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


အစိုးရ ၀န္ႀကီး ဌာနက လႊတ္ေတာ္တြင္ ကတိ ျဖစ္ခဲ့သည့္ ေမးခြန္း၊ အဆိုမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ၏အာမခံ ခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံ ခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီက တိုက္တြန္းသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း ငါးႀကိမ္အတြင္း ေမးခြန္းမ်ား၊ အ ဆိုမ်ားအေပၚ ျပန္လည္ေျဖၾကား မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ေကာ္မတီ ၏ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈအစီရင္ခံ စာတြင္ ထိုသို႔ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ပံုမွန္ အ စည္းအေ၀းငါးႀကိမ္အတြင္း က တိျဖစ္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္  ေဆာင္ရြက္ဆဲ လုပ္ငန္း ၅၆၁ ခု ရွိၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနက ကတိျဖစ္လုပ္ငန္း ၁၅၇ခုျဖင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။  လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန က ဒုတိယအမ်ားဆံုးအျဖစ္ကတိ ျဖစ္လုပ္ငန္း ၆၂ခု ကိုဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက ကတိျပဳ ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို မည္ သို႔ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္းလႊတ္ ေတာ္အစည္းအေ၀းတစ္ႀကိမ္ၿပီး တိုင္း ေမးျမန္းစိစစ္ၿပီးေနာက္ ခိုင္လံုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ ေပးႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ထား ေၾကာင္း ထပ္မံေမးျမန္းရာတြင္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း အစီ ရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၀န္ႀကီးဌာနအခ်ိဳ႕ က ေကာ္မတီသို႔ လစဥ္ေပးပို႔ရ မည့္ အစီရင္ခံစာ ေပးပို႔ရန္ပ်က္ ကြက္ေနေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားေျဖဆို ရာတြင္ ကတိအျဖစ္သတ္မွတ္ႏိုင္ ရန္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပး မည့္ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ (ဘ႑ာႏွစ္)ကို တိ က်စြာ ေျဖၾကားရန္လိုေၾကာင္း ေကာ္မတီက အႀကံျပဳထားသည္။

========================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky