လႊတ္ေတာ္လည္ျပန္

လႊတ္ေတာ္လည္ျပန္ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ပတ္အတြင္း အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ျပန္လည္ရွင္းလင္းျခင္းတို႔က လႊတ္ေတာ္အတြင္း စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းသည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဂုတ္ထိပ္တံတားႏွင့္အၿပိဳင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အျမင့္ဆံုးတံတားတည္ေဆာက္မည့္ ကိစၥ၊ ၿပီးခဲ့သည့္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းမရွိေသးသည့္ ရန္ကုန္-ဒလတံတား စီမံကိန္းအတြက္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံမွ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀ ထပ္မံေခ်းယူမည့္ကိစၥတို႔ကို ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ပတ္အတြင္း အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ျပန္လည္ရွင္းလင္းျခင္းတို႔က လႊတ္ေတာ္အတြင္း စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းသည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဂုတ္ထိပ္တံတားႏွင့္အၿပိဳင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အျမင့္ဆံုးတံတားတည္ေဆာက္မည့္ ကိစၥ၊ ၿပီးခဲ့သည့္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းမရွိေသးသည့္ ရန္ကုန္-ဒလတံတား စီမံကိန္းအတြက္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံမွ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀ ထပ္မံေခ်းယူမည့္ကိစၥတို႔ကို ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေယာကၡမေသ၍   အေမြခြဲသလို ဘတ္ဂ်က္မေတာင္းသင့္

အစိုးရဌာနမ်ားက ဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ားေတာင္းခံရာတြင္ ေယာကၡ မေသ၍ အေမြခြဲသလို အၿပိဳင္အ ဆိုင္မေတာင္းရန္ႏွင့္ ၀န္ႀကီး ဌာနမ်ားတြင္ ေဖာင္းပြၿပီး မလိုအပ္ေသာ ရာထူးမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္မ်ား၊ ဒုတိယ အတြင္း၀န္မ်ား ခန္႔အပ္ေနျခင္းကို ျပန္လည္ သံုးသပ္သင့္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြဋ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ အႀကံျပဳသည္။

အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းဥပေဒ ၾကမ္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာ ေငြအရ အသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း တို႔၏ မူႏွင့္ အေျခခံမူသေဘာမ်ား ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က စက္တင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ ေဆြးေႏြးရာ ဦးရဲထြဋ္က ယင္းသို႔ေျပာၾကားသည္။

‘‘ျပည္သူလူထုစား၀တ္ေန ေရးေတြ ေျပလည္ေစဖို႔အတြက္ ေလာေလာဆယ္မွာ အလုပ္မျဖစ္ ေသးတဲ့ စီမံကိန္းႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ ေျမေအာက္လမ္းေတြ၊ မိုးပ်ံလမ္း ေတြ၊ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းႀကီးေတြကို လံုး၀ရပ္ဆိုင္းသင့္ရင္ ရပ္ဆိုင္း (သို႔မဟုတ္) ယာယီဖ်က္သိမ္းဖို႔သင့္ ရင္ ဖ်က္သိမ္းဖို႔ လိုပါတယ္’’ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးရဲထြဋ္က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအက်ဳိးဦးတည္ ေမးေစလို

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ဦးတည္၍ ေမးခြန္းေမးျမန္းရန္ႏွင့္  လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒတြင္  ျပ႒ာန္းထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္က စက္တင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ သတိေပးေျပာၾကားသည္။

ယင္းေန႔တြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဌာနက လာေရာက္ေျဖဆိုသည့္ ေမးခြန္းေျခာက္ခုေမးျမန္းၿပီးသည့္ အခ်ိန္တြင္ သတိေပးျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္ကိုယ္စားလွယ္ လမ္း ၫႊန္မွာၾကားသည္ကို ထည့္သြင္း ေျပာၾကားျခင္းမရွိေပ။

ထို႔အျပင္ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအ ေ၀း၌ တိုက္ပြဲမ်ားအျမန္ဆံုးေလွ်ာ့ ခ်ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေရး ႀကီးအဆိုတစ္ရပ္ကို နမၼတူအမတ္ နန္းခမ္းေအးက တင္သြင္းရာ လႊတ္ေတာ္က ပယ္ခ်သည္။

အလားတူလက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲမ်ား အျမန္ဆံုးေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး တိုက္ တြန္းသည့္ အေရးႀကီးအဆိုတစ္ ရပ္ကို စက္တင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ အ ထက္ပါနမၼတူအမတ္ကပင္ တင္ သြင္းရန္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ေပ။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုးတံတား  တည္ေဆာက္မည္

ကမၻာေက်ာ္ဂုတ္ထိပ္တံတား ႏွင့္အၿပိဳင္ ေပေျခာက္ရာခန္႔အျမင့္ ရွိေသာျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုး ဂုတ္တြင္းတံတားသစ္ တည္ ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္ လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီး  ဦး ေက်ာ္လင္းက   စက္တင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ က်င္းပေသာအမ်ိဳးသား  လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ ေျပာ ၾကားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနကယင္းလမ္းပိုင္းတြင္  ကားမ်ားသြားလာမႈအဆင္ေျပေစ ရန္ ဂုတ္တြင္းတံတားကိုတည္ ေဆာက္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဒု၀န္ ႀကီးက ရွင္းျပသည္။ အဆိုပါ တံတားတည္ေဆာက္ေရးအတြက္  စီမံကိန္းဧရိယာပါ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေတာင္သူမ်ားကို ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးမ်ားေပးေဆာင္ ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီးယင္းစီမံ ကိန္းအား သံုးႏွစ္ခြဲအတြင္းၿပီးစီး ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး ဒု၀န္ႀကီးကဆို သည္။  အဆိုပါ တံတားတည္ ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းစီမံကိန္းကို ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ ရြက္မည္မဟုတ္ဘဲ Oriental Highway Co.,Ltd ပိုင္ေငြေၾကး ျဖင့္ စိုက္ထုတ္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ၿပီး  ခန္႔မွန္းေျခက်ပ္ ၄၀ ဘီလီယံႏွင့္ကန္ေဒၚလာ   ၁၂၀ ဒသမ ၇၇ သန္းကုန္က်မည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက တြက္ခ်က္ထားသည္။

ထို႔အျပင္ ယင္းေန႔တြင္က်င္း ပသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အ စည္းအေ၀း၌လူနည္းစုျဖစ္ေန သည့္ ဆလံု (ခ) ေမာ္ကင္းလူမ်ိဳး မ်ားႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္အတြင္း  ရွိ ကြၽန္းေနေဒသခံျပည္သူမ်ား အေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဖာ္ ေဆာင္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္းက ေမးျမန္းသည္။

ထိုသို႔ေမးျမန္းရာတြင္ ဆလံု လူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ရာ ကြၽန္းမ်ား  ၌ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငနး္  ရွင္ကုမၸဏီမ်ားက လက္၀ါးႀကီး အုပ္သိမ္းပိုက္ရန္ ႀကိဳးစားမႈမ်ားရွိ ေနသည္ဟု  ထည့္သြင္းေျပာဆို သည္။

ႏုိင္ငံပိုင္မီဒီယာအ႐ံႈးေပၚ

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန  သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း တြင္ ေၾကာ္ျငာ၀င္ေငြေလ်ာ့နည္း  လာျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၈ - ၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း က်ပ္သန္း ေပါင္း ၁,၁၀၀ ေက်ာ္႐ံႈးႏုိင္ ေၾကာင္း တြက္ခ်က္ထားသည္ ဟု ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးေဒါက္တာ  ေဖျမင့္က စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ တြင္ က်င္းပသည့္ျပည္ေထာင္စု  လႊတ္ေတာ္၌ ေျပာသည္။

ထိုသို႔႐ံႈးေနျခင္းမွာ ကုန္ ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူရာတြင္  သံုးစြဲရသည့္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္  ႏႈန္းျမင့္တက္လာျခင္း၊ သတင္း စာစကၠဴ၊ မင္အပါအ၀င္ကုန္ၾကမ္း  ေစ်းႏႈန္းမ်ား တိုးျမင့္လာျခင္း၊ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာသည့္နည္း   ပညာအရအြန္လိုင္းအသံုးျပဳမႈမ်ား  လာၿပီး ပံုႏွိပ္မီဒီယာတြင္ ယခင္ ကထက္ ေၾကာ္ျငာ၀င္ေငြေလ်ာ့  နည္းလာျခင္းေၾကာင့္ဟု ၀န္ႀကီးကဆိုသည္။

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္  ထုိသို႔ထြက္ခ်က္ထားျခင္းသည္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚမည့္အလား အလာကို တြက္ခ်က္ထားျခင္းသာျဖစ္သည္။

သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ ငန္းရွိေၾကးမံု၊ ျမန္မာ့အလင္းစ သည့္ ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ား  သည္ ေရာင္းေစ်း ၁၁၅ က်ပ္ရွိ ေသာ္လည္း က်ပ္ ၅၀ျဖင့္ ေစ်းႏႈန္း  ေလွ်ာ့ခ်၍ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ သို႔ ေသာ္သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ ငန္းအေနျဖင့္ ယေန႔အထိ  အ႐ႈံး ျဖစ္ေပၚျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း  ၀န္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္သို႔ရွင္းျပ သည္။

လွ်ပ္စစ္ဘတ္စ္ကားထုတ္မည္

သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိ ခိုက္မႈမရွိေစသည့္ လွ်ပ္စစ္ဘတ္စ္ ကားကို ဟန္ေဂရီနည္းပညာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရးစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္းဟု စက္မႈ၀န္ႀကီးဦးခင္ ေမာင္ခ်ိဳက စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၌ေျပာသည္။

အဆိုပါလွ်ပ္စစ္ဘတ္စ္ကား  မ်ားထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရး စက္မႈ၀န္ ႀကီးဌာနႏွင့္ ဂရင္းပါ၀ါကုမၸဏီ လီမိတက္တုိ႔ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးကာ  ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဘတ္စ္ကားမ်ားကို အားသြင္းႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေသာဆုိလာႏွင့္     အျခားနည္းပညာသံုး Charging Station မ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္အေ၀းေျပးလမ္းမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ရန္စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနက  စီစဥ္ေနသည္ဟုဆိုသည္။

စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္  လႊတ္ေတာ္မွ စက္႐ံုမ်ားကို ရပ္ ဆိုင္းထားေသာ္လည္းခ်မွတ္မည့္ မူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္အညီထုတ္လုပ္မႈမ်ား စတင္  ႏုိင္ရန္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ယခု လွ်ပ္စစ္ဘတ္စ္ကားထုတ္မည့္ စက္႐ံုသည္ ရပ္ဆိုင္းခံထားရသည့္  အမွတ္ (၁၄) အႀကီးစားစက္႐ံုမွ  ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ - ဒလတံတားအတြက္  ကန္ေဒၚလာ သန္း၂၀  ထပ္မံေခ်း ယူမည္

ရန္ကုန္ - ဒလတံတားစီမံ ကိန္းတြင္ တံတား၏ ခန္းဖြင့္အ က်ယ္တိုးျမႇင့္ေျပာင္းလဲထားမႈ ေၾကာင့္ကိုရီးယားႏုိင္ငံမွ ကန္ေဒၚ လာသန္း ၂၀ ထပ္မံေခ်းယူရန္ညႇိ ႏိႈင္းေနေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ဒု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းကစက္တင္  ဘာ ၇ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း  ၌ ေျပာၾကားသည္။

ယခင္ အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၂ ကတည္းက တည္ေဆာက္ ရန္စီစဥ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ တြင္  ကိုရီး ယားႏုိင္ငံမွ ကန္ေဒၚလာသန္း  ၁၄၀ ခန္႔ထုတ္ေခ်းခဲ့ေသာ္လည္း  လက္ရွိအထိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသည့္ ယင္းစီမံကိန္း ဒီဇုိင္းေျပာင္း လဲျခင္းအတြက္ ကန္ေဒၚလာသန္း ၂၀ ထပ္မံလိုအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

=======================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky