အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၆ ႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈ သန္းနီးပါး အသံုးျပဳ

  • News Code : 819101
  • Source : dvb
Brief

အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ၆ ႏွစ္အတြင္း ျပည္ပအကူအညီ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈ သန္းနီးပါး သံုးစြဲခဲ့တယ္လို႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ေျပာပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ၆ ႏွစ္အတြင္း ျပည္ပအကူအညီ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈ သန္းနီးပါး သံုးစြဲခဲ့တယ္လို႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ေျပာပါတယ္။

အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္  ေနရာ ၁၅  ေနရာမွာ ျပည္ပနိင္ငံေတြရဲ႕ အကူအညီ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈ သန္းနီးပါး ရရွိသံုးစြဲခဲ့တယ္လို႔ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးရက လႊတ္ေတာ္မွာ ေျဖၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

မတ္ ၂၀ ရက္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေဝး(ပထမေန႔)မွာ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္-၁ မဲဆႏၵနယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအးေအးမာရဲ႕ ေမးျမန္းမႈကို ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျဖဆိုခဲ့တာပါ။

“အျခားႏိုင္ငံေတြက ကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြနဲ႔ ပုဂၢလိကက႑ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ စီမံခ်က္ေတြနဲ႔ ယူအက္စ္ ၂ ဒသမ ၈ သန္း၊ ယူ႐ိုေဒၚလာ ၁၄ ဒသမ ၀၅ သန္းျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမအပါအဝင္ စုစုေပါင္း ေနရာ ၁၅ ေနရာမွာ သံုးစဲြခဲ့ပါတယ္။”

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သက္ဆုိင္ရာဥပေဒ နည္းဥပေဒေတြနဲ႔အညီ ထုတ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေရအတြက္ မည္မွ်ရွိသလဲဆုိတာကို သိရွိလိုေၾကာင္းနဲ႔ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ေရရွည္ရပ္တည္ဖို႔အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔က ဘယ္လို စီမံေဆာင္ရြက္ေနသလဲ၊ သူတို႔ေတြအတြက္ ႏွစ္စဥ္ ဘတ္ဂ်တ္အသံုးစရိတ္နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာက ကူညီေထာက္ပံ့မႈ ဘယ္ေလာက္ရွိေနသလဲ ဆိုတာကို တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအးေအးမာက ေမးျမန္းခဲ့တာပါ။

“အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဟာ ၿမိဳ႕ျပမ်ား၊ ေက်းရြာမ်ား၊ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္မ်ား စသျဖင့္ တႏိုင္ငံလုံးမွာ အမ်ားအျပား တည္ရွိပါတယ္။ မိသားစု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အေျခခံ၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လုပ္ငန္းမ်ားဟာဆုိရင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိၿပီး ျပည္တြင္း ျပည္ပ ေဈးကြက္ဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရပ္တည္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။”

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္းမွာ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ သီးျခားလုပ္ငန္းလုိင္စင္ ထုတ္မေပးထားဘဲ အစားအသာက္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္၊ တည္းခိုခန္း၊ ေဘာ္ဒါေဆာင္၊ ကိုယ္ပိုင္ေစ်းဆိုင္ လိုင္စင္၊ ယာဥ္နဲ႔ လွည့္လည္ေရာင္းခ်ခြင့္လုိင္စင္ ယာယီဇာတ္႐ံုခြင့္ျပဳမိန္႔ဆိုၿပီး ၇ မ်ိဳး သတ္မွတ္ေပးထားတယ္လုိ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ဆိုပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေလွ်ာက္ထားလာတဲ့ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားေပၚ မႈတည္ၿပီး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔အညီ ခြင့္ျပဳေပးထားတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

“ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေနနဲ႔ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေသးစား၊ အလတ္စား ခဲြျခားျခင္းမရွိဘဲ ေလၽွာက္ထားလာတဲ့ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားေပၚ မူတည္ကာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔အညီပဲ စိစစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳလ်က္ ရွိပါတယ္။”

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ နယ္နိမိတ္အတြင္းမွာ အစားအသာက္ လိုင္စင္ ၈၁၄၁ ခု၊ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ၄၃၂၈၅ ခု၊ တည္းခိုခန္းလိုင္စင္ ၄၃၁ ခု၊ ေဘာ္ဒါေဆာင္လိုင္စင္ ၃၁၉ ခု၊ ကိုယ္ပိုင္ေစ်းလုိင္စင္ ၉၁ ခု၊ ယာဥ္ျဖင့္ လွည့္လည္ေရာင္းခ်ခြင့္လိုင္စင္ ၁၃၂ ခု၊ ယာယီဇာတ္႐ံုခြင့္ျပဳမိန္႔လုိင္စင္  ၂၈ ခုတို႔ကို ခြင့္ျပဳေပးထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။

===================
251/End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

Mourining of Imam Hossein
မြတ္စလင္မ္ မ်ား အတြက္ အေရးအႀကီးတကာ အႀကီးဆုံးတာဝန္မွာ ပါလက္စတိုင္း ကို ကာကြယ္ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are All Zakzaky