ဧရာ၀တီတိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦးအား အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မ႐ွင္သို႔ တိုင္ၾကားခံရ

ဧရာ၀တီတိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦးအား အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မ႐ွင္သို႔ တိုင္ၾကားခံရ

ပုသိမ္၊ ေမလ ၂၂ ။ ။ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဂတိတိုက္ဖ်က္ေကာ္မ႐ွင္က အေၾကာင္းၾကား စာႏွစ္ေစာင္ပို႔ထားေၾကာင့္ကို တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ၁၁ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး အဖြင့္တြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခ့ဲသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


ပုသိမ္၊ ေမလ ၂၂ ။         ။ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဂတိတိုက္ဖ်က္ေကာ္မ႐ွင္က အေၾကာင္းၾကား စာႏွစ္ေစာင္ပို႔ထားေၾကာင့္ကို တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ၁၁ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး အဖြင့္တြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခ့ဲသည္။

"အဂတိလိုက္စားမႈ ေကာ္မ႐ွင္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ကို အေၾကာင္းၾကားစာ ႏွစ္ေစာင္ ေပးပို႔ေရာက္ရိွ ေနပါတယ္၊ ဒါန႔ဲပတ္သက္ၿပီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ေခ်ာေမြ႕စြာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ေရး စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္၊ ပိုမိုၿပီး သတိႀကီးစြာထားဖို႔ ပိုမိုၿပီးမိမိလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ဖို႔ ဟန္ခ်က္ညီစြာ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ လိုပါတယ္”ဟု ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္ခိုင္ က ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ အဖြင့္အမွာစကားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခ့ဲသည္။

အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မ႐ွင္က ျပန္လည္ေပးပို႔သည့္ တိုင္ၾကားစာႏွစ္ေစာင္တြင္ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၂ ) တိုင္းေဒသႀကီး ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ၿမိဳင္က ေက်းရြာမီးလင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေငြေၾကးေကာက္ခံ မႈကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔သည့္စာတစ္ေစာင္ျဖစ္သည္။

က်န္တစ္ေစာင္မွာ လႊတ္ေတာ္ဖြံၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ေၾကာင္းသိရိွရျပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမည္ မထုတ္ျပန္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

“ေနာက္တစ္ခုက နာမည္ကၽြန္ေတာ္ ေျပာလိုမျဖစ္ေသးဘူး ကၽြန္ေတာ္တို ့တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးအပါအ၀င္ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္ေရာ၊ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္တို႔က ပုဂၢိဳလ္ေတြပါ သိန္းတစ္ေထာင္ ရန္ပုံေငြ ျပည္သူအတြက္ နွစ္တိုင္းေပးတာမွာ ရာခိုင္ႏႈန္းနည္းနည္းပါ ။ စီမံခန့္ခဲြတဲ့ အဖဲြ ့က ေပးထားတဲ့ေငြထဲက သိန္းဆယ္ဂဏန္းေလာက္ အလဲြသုံးစားလုပ္တယ္ဆိုျပီး သံသယျဖစ္ျပီး တိုင္တာ၊အဂတိတိုက္ဖ်က္မႈနဲ႔ မပတ္သက္ဘူးဆိုျပီးကၽြန္ေတာ္တို႔က ျပန္စစ္ရမဲ့ အမွဳသြားအမွဳလာ တူပါတယ္”ဟု ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္ခိုင္က အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က ျပန္လည္ေပးပို႔ထားသည့္ တိုင္ၾကားစာ ႏွစ္ေစာင္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေျပာသည္။

အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မ႐ွင္က "တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေအာင္ေက်ာ္ၿမိဳင္သည္ ၎ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အသုံးျပဳ၍ ေငြက်ပ္သိန္း(၁၀၀)အား မမွန္မကန္ ေတာင္းခံရယူေသာ္လည္း ၎ ကိုယ္ကိ်ဳး အတြက္ သုံးစြဲျခင္းမရိွေၾကာင္း၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပဳလုပ္သည့္ အေထာက္အထား ခိုင္မာမႈမရိွေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအေနျဖင့္   ေက်းရြာမီးလင္းေရးကိစၥမ်ားတြင္ ေငြေၾကးကိစၥမ်ား၌ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ မညီဘဲ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို လြဲမွားစြာေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ အထင္အျမင္ လြဲမွားစြာျပဳမႈေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လိုအပ္သလိုအေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သုိ႔ အေၾကာင္းၾကားသင့္ေၾကာင္း ေကာ္မ႐ွင္အစည္းအေဝးတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ့ဲေၾကာင္း ” သိရိွရသည္။

အိမ္မဲျမိဳ႕နယ္တိုင္းေဒသၾကီး ကိုယ္စားလွယ္ဦးေအာင္ေက်ာ္ျမိဳင္နွင့္ ပတ္သက္ျပီး "ပါတီက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တိုင္ၾကားစာဌာနကို တင္ျပမယ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္စိစစ္ေဆးေကာ္မတီ က အေသးစိတ္ ေခၚယူစစ္ေဆးမယ္။ ႏွစ္လမ္းသြားေပါ့၊ လုပ္မွားကိုင္မွားဆိုတာရိွတယ္။ သူ႔မဲဆႏၵနယ္မွာ ထိခိုက္မႈရိွတာေပါ့၊ ျပည္သူမ်ားၾကားမွာ သံသယရိွစရာလူအျဖစ္ သတ္မွတ္တယ္ဆိုေတာ့”ဟု ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္ခိုင္က မဇၩိမသုိ႔ေျပာသည္။

အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္ေညာင္ကုန္းေခ်ာင္းဖ်ားေက်းရြာ မီးလင္းေရးအတြက္ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေအာင္ေက်ာ္ၿမိဳင္က ေတာင္းခံခ့ဲေၾကာင္း အေရးယူေပးရန္ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မ႐ွင္သို႔ တိုင္ၾကားခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

တျခား အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သုို ့တိုင္ၾကားခံရမွဳမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဖံြျဖိဳးေရးရန္ပုံေငြကိစၥ ေၾကာင့္ တိုင္ၾကားခံရျခင္းျဖစ္သည္။

=======================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

တစ္ ကမၻာ လုံးရွိ လျမတ္ ရမ္တြာန္
We are All Zakzaky