ေတာင္ဥကၠလာပရွိ စင္ၿပိဳင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွစ္႐ုပ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္သူၿမိဳ႕နယ္သားမ်ား၏ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ကို ဦးစြာဖြင့္လွစ္

ေတာင္ဥကၠလာပရွိ စင္ၿပိဳင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွစ္႐ုပ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္သူၿမိဳ႕နယ္သားမ်ား၏ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ကို ဦးစြာဖြင့္လွစ္


ၿမိဳ႕နယ္တိုင္း တစ္မိုးေအာက္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္တစ္ခုသာ ရွိသင့္ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေျပာ

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕ နယ္ရွိ စင္ၿပိဳင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ တုႏွစ္ခုတြင္ ဦးကိုကိုႀကီးဦးေဆာင္ သည့္ ၿမိဳ႕နယ္သူၿမိဳ႕နယ္သားမ်ား ၏ေၾကး႐ုပ္တုကို အာဇာနည္ေန႔ မတိုင္မီ ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါဖြင့္ပြဲကို ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႐ုပ္တုျဖစ္ေျမာက္ေရး ပါဝင္ ၾကသူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


 ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕ နယ္ရွိ စင္ၿပိဳင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္  တုႏွစ္ခုတြင္ ဦးကိုကိုႀကီးဦးေဆာင္ သည့္ ၿမိဳ႕နယ္သူၿမိဳ႕နယ္သားမ်ား ၏ေၾကး႐ုပ္တုကို အာဇာနည္ေန႔ မတိုင္မီ ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါဖြင့္ပြဲကို ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႐ုပ္တုျဖစ္ေျမာက္ေရး ပါဝင္ ၾကသူမ်ားအား   ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ေတာင္ဥကၠလာပတြင္ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေစာႏုိင္ဦးေဆာင္တည္ေဆာက္ ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ႏွင့္ ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးကို ကိုႀကီးဦးေဆာင္တည္ေဆာက္ ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ႏွစ္ခုရွိၿပီး ယခု ဦးကိုကိုႀကီးဦးေဆာင္ေသာ ေၾကး႐ုပ္တုကို   ဦးစြာ   ဖြင့္လွစ္ခဲ့ သည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဆာင္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ကို ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ေၾကး႐ုပ္ႏွစ္႐ုပ္ သည္ ေတာင္ဥကၠလာပ သုမဂၤလာပန္းၿခံ အတြင္း တည္ရွိကာ တစ္႐ုပ္ ႏွင့္တစ္႐ုပ္ ေျခလွမ္းငါးဆယ္ခန္႔ သာကြာေဝးသည္။ ယခု ဖြင့္လွစ္ခဲ့ ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္သည္ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကအတုိင္း အက်ႌအတြင္း လက္ႏိႈက္ အေနအထားဟန္ျဖစ္ သည္။ ေၾကးပိႆာခ်ိန္ ၃၀၀ ခန္႔ႏွင့္ အျမင့္ ၉ ေပရွိကာ တန္ဖိုး က်ပ္သိန္း ၁၃၀ ရွိသည္။

မူလက အဆုိပါစင္ၿပိဳင္ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ႏွစ္ခုကို တစ္ခ်ိန္ တည္း ဖြင့္ပြဲျပဳလုပ္ကာ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ ဖြင့္လွစ္ေပးမည္ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာဆိုမႈရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုဖြင့္ပြဲသို႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္ စိုး လာေရာက္ျခင္းမရွိေပ။

ေတာင္ဥကၠလာပတြင္ ေၾကး႐ုပ္ဖြင့္လွစ္ေနသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္း ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ ေမာင္စိုးသည္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေၾကး႐ုပ္ႏွင့္ ရင္ျပင္နီဖြင့္ပြဲသို႔ ေရာက္ရွိေနခဲ့ၿပီး တစ္မိုးေအာက္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွစ္႐ုပ္ အတူ မရွိသင့္ ေၾကာင္း ေတာင္ဥကၠလာပရွိ စင္ၿပိဳင္ေၾကး႐ုပ္ႏွစ္ခုကို ရည္ၫႊန္း၍ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

‘‘ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေၾကး႐ုပ္ရွိကိုရွိသင့္တယ္။ သို႔ ေသာ္လည္း တစ္ခုတည္းပဲရွိသင့္ တယ္။ တစ္မိုးေအာက္ တစ္ဗိုလ္ ခ်ဳပ္၊ တစ္႐ုပ္တုပဲ ရွိသင့္တယ္။ ဒီဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာက္မွာရွိၿပီးေတာ့ အခ်င္းခ်င္းအက္ေၾကာင္းေတြကို  ‘ျပန္ထိန္းညႇိၾကရပါမယ္။ ျပန္ဖာ ေထးၾကရပါမယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်က္ ႏွာတစ္မ်က္ႏွာတည္းၾကည့္ၿပီး ဖာေထးၿပီးေတာ့ စည္းစည္းလံုးလံုးနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္မွပဲ ရပါလိမ့္မယ္’’ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။

ေတာင္ဥကၠလာ၌ စင္ၿပိဳင္ေၾကး႐ုပ္ႏွစ္ခု တည္ေဆာက္မႈ သည္ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္က တည္းက စတင္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အ တြင္း အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕သည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားရွိခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္ စိုးက ႏွစ္ဖြဲ႕လံုးႏွင့္ စံုညီအစည္း အေဝးျပဳလုပ္ၿပီး ေၾကး႐ုပ္ႏွစ္ခု လံုးျပဳလုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး သုမဂၤလာပန္းၿခံအတြင္း အတူတူစိုက္ထူရန္ ၂၀၁၇ ေမလကုန္က ဆံုးျဖတ္ေပးခဲ့သည္။

တစ္ၿမိဳ႕နယ္တည္းတြင္ ေၾကး႐ုပ္ႏွစ္ခုျဖစ္ေနျခင္းသည္ ၿမိဳ႕ နယ္အတြက္ ရွက္စရာကိစၥျဖစ္သ လို ေတာင္ဥကၠလာၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား မ်ား မညီၫြတ္သည္ကို သမိုင္း တြင္ က်န္ရစ္ေနမည္ဟု ယခုဖြင့္ လွစ္ခဲ့သည့္ ေၾကး႐ုပ္ျဖစ္ေျမာက္ ေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ကိုလင္းထက္က ဆုိသည္။

အာဇာနည္ေန႔တြင္ အဆိုပါ ေတာင္ဥကၠလာပ သုမဂၤလာပန္း ၿခံအတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ႏွစ္ ခုကို သီးျခားအဖြဲ႕စီျဖင့္ အေလး ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ ပန္းၿခံႏွစ္ခုထဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ႏွစ္ခု စင္ၿပိဳင္ျဖစ္ ခဲ့ျခင္းကို အခ်င္းခ်င္းမညီၫြတ္ သည့္သေဘာႏွင့္ တာဝန္ရွိသူ မ်ားက မေစ့စပ္ႏိုင္ခဲ့ဘဲ ႏွစ္႐ုပ္လံုး ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းအေပၚ ေဝဖန္မႈ အေျမာက္အျမား ေပၚထြက္ခဲ့ သည္။

=====================
251/ End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

Quds cartoon 2018
မြတ္စလင္မ္ မ်ား အတြက္ အေရးအႀကီးတကာ အႀကီးဆုံးတာဝန္မွာ ပါလက္စတိုင္း ကို ကာကြယ္ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are All Zakzaky