ေနရပ္စြန္ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အစိုးရ ႏွင့္ ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီတို႔ MOU ေရးထိုး

ေနရပ္စြန္ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အစိုးရ ႏွင့္ ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီတို႔ MOU ေရးထိုး


ရန္ကုန္ ၊ ဇြန္ ၆ ။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးရန္ အစိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေအဂ်င္စီတို႔အၾကား နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို ယေန႔ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန၌ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


ရန္ကုန္ ၊ ဇြန္ ၆ ။                     ။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးရန္ အစိုးရႏွင့္  ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေအဂ်င္စီတို႔အၾကား နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို ယေန႔ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန၌ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။

ယခုလို လက္မွတ္ေရးထုိးလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ား ျပန္လာေရးကိစၥမ်ား ၊ အသိုက္အ၀န္းမ်ားအားလံုး အက်ဳိးရိွႏုိင္မည့္ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာမဟာမင္းႀကီးရံုး (UNHCR) မွ အစိုးရကို အေထာက္အပံ့ျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပန္လည္ထူေထာင္တည္ေဆာက္ေရးကိစၥမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ အစိုးရ ႏွင့္ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္(UNDP) တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရံုး ဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ အစိုးရအၾကား လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ား မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ လုံျခဳံေဘးကင္း သိကၡာရွိစြာ ျပန္လာႏုိင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုအားျဖည့္ ျမွင့္တင္ ေပးႏုိင္မည္ကို ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ဟု အစိုးရထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည္။

ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားကို အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရကုိ အေထာက္အပံ့ျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္ဟုထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယခင္ကလည္း ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လာေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢတို႔အၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးၿပီး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူ ၂၃၀၀၀၀ ခန႔္ကို ျပန္လည္ စိစစ္လက္ခံခဲ့သည္ဟု အစိုးရက ဆုိသည္။

=======================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

Arba'een
Mourining of Imam Hossein
We are All Zakzaky